Berkhout in oude ansichten

Berkhout in oude ansichten

Auteur
:   J. Blokker
Gemeente
:   Wester-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2519-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Vanuit een iets ander standpunt en een aantaljaren later (circa 1924) hetzelfde stukje Kerkebuurt. Uw rokertje en kroontjespen kon u to en halen bij Schuffel, die de zaak van Jan Baas overnam. Geer Schuffel ziet u op het pad links. Voor de winkel staan onder anderen Jannetje Leegwater, Wil Mus en Nel Langereis. In de winkel stond Klaas Rolle later achter de toonbank, of liever gezegd zijn vrouw, want Rolle zelf zat meestal achter het stuur van zijn vrachtwagen.

20. Een blik op de kalender vertelt ons dat het 1915 is. U ziet het huis van rietdekker Klaas Bierhaalder sr., later bewoond door "grote" Teunis Groot. Uit de grate verzameling personen vo or het huis noemen we, zittend van links naar rechts: Otto de Ruiter, Wim Helder, Henk Kollis, Jaap Helder, Dik Wit en Evert Beuling. Staand: Klaas Stapel, Cor Leegwater, Aaf Koetsier, Cor Wit, Kobus Bakker, Gert Beuling, Klaas Hart, Piet Leeuw Pzn., Ma Edam, Marie Groen, Marretje Kommer, Katrien Clay, Wil Haringhuizen en Nel de Ruiter.

21. 1913. Het huis uiterst reehts is dat van metselaar Arie Langereis. Jan, zijn zoon en ook metselaar, woonde er later. Nu huisvest het diens sehoonzoon, Hit Kuyper. Ernaast herkent u de kapperszaak van Corn. Bakker. Hij was een bloemrijk figuur die jarenlang voorzitter is geweest van de gymnastiekvereniging "Olympia". (Hij was er dan ook geknipt voor.) Zijn vrouw Anne was de doehter van de hierboven genoemde Arie Langereis; zij dreef in hetzelfde huis een tabakswinkeltje. Daarna zien we de manufaeturenzaak van Kees Koetsier die, hoe kan het ook anders met zo'n naam, eigenaar was van de voor de deur "geparkeerde" paard en wagen. Het laatste duidelijk waarneembare huis is dat van Jan Leegwater, "prive-ehauffeur" of, zo u wilt, "persoonlijk koetsicr" bij dokter Laurman.

BerkhGut

Kerkenbuurt

22. Hier staan we pal voor de winkel van Kees Koetsier, een tiental jaren eerder dan de vorige foto, namelijk 1905. Riek Koetsier-Ruiter heeft zich voor de winkellaten vereeuwigen, terwijl we midden op de weg Kobus Bakker herkennen. De reusachtige bomenhaag links beschermt de boerderij van Loots. Naast de winkel zien we de woningen van Dirk van de Berg en Jan Leegwater.

23. Wanneer u iets verder doorlooptdan op foto 23 en achterom kijkt, dan is dit in 1915 de werkelijkheid. Zichtbaar zijn de woningen van Loots, de winkel van Koetsier, waar ter bescherming van de manufacturen het zonnescherm is neergelaten, en de kapperszaak van Corn. Bakker. Cor Wit is de jongeman die wat nonchalant op zijn fiets leunt.

24. Feest is het in Berkhout als in 1919 de heer J. Best Nzn. als burgemeester wordt ingehaald. iller ziet u slechts een deel van de optocht die destijds het verkeer niet in de war bracht. De stoet passeert hier de woningen van Jan Leegwater, Dirk van de Berg en Willem Loots. De veldwachters Boot en Jaap Leegwater (met de witte handschoenen) gaan het geheel vooraf.

25. In 1875 was uw cent een gulden waard. Voor nog geen f 19.000,- bouwde men toen de openbare lagere school. Deze school groeide in de loop der jaren met zijn omgeving mee en moest dientengevolge diverse malen in de steigers. Van de vroegere "bovenmeesters" noemen we: Bramer, Van Dijk en Holle, die mede de pijlers vormden van het verenigingsleven in hun tijd. Wij staan even stil bij meester Holle. Heeft u ze gelezen, die prachtige jongensboeken zoals "Hoorn voor de Prins" en "Met Pieter Pikmans het zeegat uit"? Inderdaad, meester Holle schreef ze,

26. Naast het hek van de openbare lagere school zien we de waning van Jaap de Haas. Kobus Bakker en Jaap de Bakker woonden daar voor die tijd. De postzegel van twee-en-een-halve cent, die achter op het origin eel van deze foto zat geplakt, kwam uit het postkantoor ernaast, dat als eerste werd beheerd door Heertje Mol. In later tijd vinden we Simon Visser en zijn vrouw Jannetje Visser-Koeman achter de loketten. Wat verlegen verscholen zien we nog het huis van de familie Wit, de boerderij van Cor Stapel en de schilderszaak van Bram Kommer (later Middelbeek).

27. Grote belangstelling was er altijd voor het ringsteken. Antje Koster slaagt er hier in de ring aan de stok te krijgen. De toeschouwer met pet, die meer in de fotograaf ziet dan in het ringsteken, is Jan Bakker, de postbesteller. Meer naar links op de achtergrond, slaat Arie Veld het gebeuren gade, Veldwachter Maarten Leegwater heeft niet veel moeite om de toeschouwers op afstand te houden. Aangenomen mag worden dat de persoon met bolhoed er staat om, indien nodig, strafpunten te geven.

28. "Toch brood op de plank", dacht Piet Kool toen hij een garage begon in de voormalige bakkerij van Leeuwerik. Voor de zaak zien we Frouwtje Kool-Bruggen, Bets Eylander en, op de motorfiets, Willem Smit. In het groepje kinderen zijn Nelie Kommer, Annie Schmidt en Aaf de Haas Pdr. herkenbaar. Naast de zaak van Kool zien we de dokterswoning en daarnaast het huis van Jan Maars Nierop. U weet misschien nog dat het huis van Kool in vlammen opging en dat vanaf die tijd op die plek tijdens de jaarlijkse kermis de zweefmolen van Wils of Ooms stond. De bouw van de woning van de familie Helder maakte een eind aan deze traditie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek