Berkhout in oude ansichten

Berkhout in oude ansichten

Auteur
:   J. Blokker
Gemeente
:   Wester-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2519-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Over kermis gesproken. Hier is een foto van een groep kermisgangers uit de jaren twintig. Tussen de koekhak- en nougatkraam zien we hier onder anderen, op de voorste rij van links naar rechts: Teun Schmidt, Gonda de Haas, Wil Mus, Annie Bakker, Annie Metselaar, Jan Bobeldijk en Gijs de Vries. Op de tweede rij: Annie Rol, Piet Groot Tzn., Jan de Vries, Klaas Bobeldijk en Jaap Edam. Verder herkent u misschien Meindert de Haas Wzn., Alie Bakker, Riek Bakker, Jan Bakker, Jan Wee!, Henk Leeuw Pzn. en Willem Langereis. Achter de militair links is Bregje Beuling nog net te zien.

30. Reeds eerder wezen wij op de feestelijke gebeurtenissen rond de "De Ruyterfeesten", Hier, voor "Cafe de Ridder St. J oris", zijn wij getuige van een onderdeel van de spelen die toen werden gehouden. De klederdracht was in 1907 al danig in verval, want in de menigte kunnen we slechts een persoon ontdekken die de "hul" nog als hoofddeksel heeft. Slechts enkele van de vele mensen komen ons bekend voor, zoals de agent rechts: Maarten Leegwater. Op dezelfde hoogte meer naar links zien we Bram Klay. Het meisje dat geheel vooraan staat met de grote zwarte baret is Grietje Storm. Achter haar loopt Piet Beunder in onze richting.

Bcrlthout Kerkebuurt met Ri der st' Joris.

31. We schrijven 1910. Dat het ook wei eens rustiger was in de Kerkebuurt toont ons deze foto. We zien geheel links Dirk Langereis, de eigenaar van het dubbele woonhuis, dat aan de andere zijde werd bewoond door Simon en Stijn Veld, die ook naar buiten zijn gekomen. Tante Stijn hielp in "Cafe de Ridder St. Joris" en Simon stookte onder andere de kachel van de lagere school. Rechts zien we een gedeelte van het gemeentehuis, dat aan deze kant werd bewoond door onder anderen meester Holle en zijn gezin. Ter hoogte van de doorrijstal staat Kees Koetsier met zijn fiets vol manufacturen.

32. Op deze foto uit iets latere tijd, ziet u weer het woonhuis in duplo van de families Langereis en Veld. De autobus behoort aan de onderneming van Jacob Kistemaker en Frits de Raadt. Op 7 januari 1924 startten zij met de lijndienst Hoorn-Amsterdam. Ten tijde van de Olympische Spelen van 1928 groeide de onderneming uit tot de N.A.C.O., waarvan Jacob Kistemaker lange tijd directeur was. Hier staat hij nog trots voor het wagenpark van toen. Onder de toeschouwers vinden we weer Stijn VeldBlokker en voor "Cafe de Ridder St. Joris" staat Annie Molenaar.

33. Hier "Cafe de Ridder St. Joris" ten voeten uit. Het cafe, dat op 10 maart 1969 afbrandde, was op deze foto, zoals boven de deur is te zien, eigendom van Jan Schmidt. De ex-tirnmerman, die ook een taxibedrijf had, staat hier voor zijn eigendommen. Verder staan hier Jacob Kistemaker, Go de Rie, Annie Schmidt, Stijn Veld en Ma Schmidt-Brinkerink. De kapberg (met rieten dak) behoorde bij het cafe, maar werd lange tijd door Frits de Raadt als werkplaats gebruikt. Eerdere en latere gastheren in "de Ridder" waren onder anderen Jans Koster, Willig, Dop, Rol, Voorthuizen en Barten (van de laatste zelfs twee generaties, namelijk vader en zoon Jo).

34. We stappen nu wat westelijker door de Kerkebuurt. Links is de boerderij van Willem Clay, dan die van Gerbrand Wijdenes. De boerderij van Clay staat er nog, de andere heeft plaats moeten maken voor een woonhuis waarin nu de polderbistro "Bij Moeder Marie" is gevestigd. Laten we nu de straat oversteken en deze kant opgaan. Eerst komen we de boerderij van Dirk Schuytemaker tegen. In het langgerekte huis had Hein Bakker tot 1910 een winkel; later deed Willem Smit als schilder er zijn intrede, die de kwast doorgaf aan Jan Schuts. Geheel rechts nog een gedeelte van de woning van Piet Kistemaker, de metselaar, die als zodanig veel boerderijen gestalte gaf en zijn vrije tijd stak in het Berkhouter dorpsleven van die tijd. Het kleinste rneisje op de foto is een kleindochter van Kistemaker, namelijk Nellie Smit,

35. Zoals gezegd beperkte metselaar Kistemaker zich niet tot het metselen van boerderijmuren. Hij was ook "steengoed" in andere dingen. De actieve Kistemakers werden Zeppelinmakers en het resultaat wordt hier ten doop gehouden, als bijdrage aan de feestelijke herdenking van honderd jaar onafhankelijkheid. De familieleden, die het geheel trots omringen, zijn van links naar rechts: Stijntje Smit-Kistemaker, Nellie Smit, Willem Srnit, Jacob Kistemaker, Jan Kistemaker, Neeltje Kistemaker-Duin en Piet Kistemaker.

36. Kistemaker blijft deel uitmaken van onze Berkhoutse vertellingen. Links op de foto is weer zijn huis vertegenwoordigd. Het dubbele witte huis werd bewoond door Piet de Heer, de vader van het destijds achter de kerk gevestigde armenhuis, en Janus Brinkerink. Vooruit steekt de bakkerij van Koomen, later van Arie Ens. Van de "kolfbaan", een tot acht woningen omgebouwd cafe (in 1955 afgebrand), is slechts vaag de voorzijde te zien. Aan de rechterzijde getuigt de boerderij van dr. Delemarre, later van de familie Kuyper, markant van zijn aanwezigheid. Enkele jaren gel eden heeft ook daar de slopershamer van zich doen spreken en hier staan nu twee fraaie woningen.

37. Meester Van Dijk is de bewoner van dat huis links, naast de meester huisde Piet de Hart die - naar men zegt - als "Piet Vlo" door het leven sprong. Vrouw De Hart maakt bij het hek een praatje met een voorbijgangster. Aan de rechterzijde staat de boerderij van Jan Heidenrijk. Ter hoogte van de boerderij van Sehuytemaker rijdt een bode in de riehting Hoorn. De kwajongen die achterop is gesprongen maakt het naambordje op de auto helaas onzichtbaar.

38. Hier een close-up van het riante huis van meester Van Dijk. In 1898 kwam deze onderwijzer uit Drachten naar Berkhout en was in datzelfde jaar medeoprichter van de gymnastiekvereniging "Olympia", waarvan hij tot 1905 directeur bleef. Op deze foto staat meester Van Dijk geheel rechts. Tweede van links is zijn vrouw, die als mejuffrouw Ducroix eertijds aan de lagere school was verbonden en handwerkles gaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek