Berkhout in oude ansichten

Berkhout in oude ansichten

Auteur
:   J. Blokker
Gemeente
:   Wester-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2519-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De eeuwwisseling is net achter de rug, het is 1902. Wij bevinden ons nu een paar honderd meter westwaarts. Het gestreepte huis links is van Kees Wit die achter zijn hek staat. Later nam Klaas Abbekerk zijn intrek in dit pand. De woning van Posch, later van schilder Tromp, is vaag zichtbaar. Nu wordt het pand bewoond door oud-burgerneester Beemsterboer. De boerderij achterin links huisvestte Jan Kamp, die een kunstig houtsnijder was en daarmee op Floralia tentoonstellingen herhaaldelijk in de prijzen vie!. Zijn vader, Pieter Kamp, woonde er tegenover. Nu vinden we daar de ingang van de camping "De Westerkogge". Op deze foto staat op het rijpad Dirk Laan, rechts van hem komt Bram Boxman ons tegemoet.

GROET UIT BERKHOUT

40. Het huis van Kees Wit dat op de vorige foto links stond, vindt u hier reehts. Inmiddels is het ook aehttien jaar ouder geworden. De grate boerderij op de voorgrand is van Dirk Laan en in de tweede woont Joh. Spaander. Op deze plek vinden we nu het woonhuis van Siem Beemsterboer. Reehts ontwaren we de melkzaak van Dirk Kommer, de wagenmakerij van Valentijn en de smederij van Groenewoud, de voorganger van Nie. Graftdijk. Op het eigen erf poseren Dirk Laan en zijn VTOUW Trijntje Houter en met de Westfriese kap zien we Aafje Laan van Jan Wonder. Slagersknecht Cor Ott, en Piet Kommer Dzn. eompleteren deze foto.

41. We staan hier voor het woonhuis met de winkel en de werkplaats (ingang rechts) van fietsenmaker Jan Bakker. V66r hem had Valentijn hier zijn wagenmakerij. Toen Bakker, die tevens postbode was, zijn bedrijf beeindigde werd het pand, na verbouwing, in tweeen gesplitst. Links woont nu Dirk Blokker en rechts Nic Graftdijk sr. De aangrenzende boerderij is weer die van Johannes Spaander. Ook daar heeft Dirk Blokker nog gewoond.

42. 1924. We naderen het einde van de Kerkebuurt. Bij de brug, die na de bocht in de weg ligt, krijgen we het Westeinde. Onze blikken gaan eerst naar links en we zien het rechterdeel van een dub bel woonhuis. In dit deel woonde Pietje Rooker, in het andere Willem de Ruiter. Het "werkmanshuis" behoort bij de boerderij van Dirk Laan. Dan ontdekken we de slagerij van Waker. Eerder werd hier het vlees gehouwen door Kees Jonker en Willem van Slooten. De familie Schouten zet nu de goede slagerstraditie voort. De Kerkebuurt eindigt met het huis van Bertus Meurs, eerder bewoond door Eldert Waker en door Dirk Doets, die het had laten bouwen. Terugwandelend rechts het huis van schoenmaker Vos (nauwelijks zichtbaar). Ab Renooy vestigde zich er later. Dan het gestreepte huis van Dirk Langereis, evenals Willem Ham, die in het huis ervoor woonde, tuinder van beroep. Later trok Piet Groot Tzn. in het huis van Ham.

43. Ons eerste oponthoud in het Westeinde is de brug naar het Laanpad, een vroegere verbinding met Bobeldijk. Voor de mensen die in het Westeinde woonden was deze brug ,,'t einde", want in het begin moesten zij helemaal naar de Slagterslaan om in Bobeldijk te komen. De foto is genom en vanaf het land van Laan. De schuur die u rechts ziet behoort bij het bedrijfvan Pieter Schmidt, nu de "Eeuwige Lente", die overigens ook zonnig wordt uitgebeeld door de op de brug poserende juffrouw Raven en juffrouw Peereboom,beiden onderwijzeres aan de openbare lagere school.

GROET UIT BERKHOUT

44. 1920. Piet van Ammers, de kruidenier, maakt een praatje met zijn rechter overbuurman Simon Lakeman, handelaar en slager. Beiden staan voor hun respectievelijke bezittingen. Piet van Ammers had de zaak overgenomen van zijn schoonvader Leen Hoefnagel. Jan Leegwater volgde op zijn beurt Piet van Ammers op. Simon Lakemans voorganger was Piet Meereboer. Een zeer bekende figuur en latere bewoner van dit pand is Teun Bouman, De forse boerderij links is van Arend Kok, op dit moment bewoond door Jan Visser, wiens zoon Piet met Dirk Blokker op afstand poseert.

'!Je t Inde

Ber.l1out

_. -- - -

:s~ -'

~

?

45. Het is 1913 als Bram Boxrnan ons hier van achter zijn hek staat op te wachten. Zijn overbuurvrouw, Neeltje Srnit-Groot, houdt hem daarbij gezelschap. Boxman, in die tijd een van de grotere tuinders, verkocht, toen hij met z'n bedrijf stopte, het land in onderdelen aan de mensen die bij hem werkten. In dit huis woonden later Jan Visser, Teeuwis Schouten en tegenwoordig diens zoon Bram. Rechts vooraan ziet u gedeeltelijk de woning van Jan Blokker en Betje Renooy,

GROET U'- 8ERKHOUT

46. We nemen de maalderij, zoals die er in 1920 uitzag, op de korre!. Reeds in 1901 kwam men tot de oprichting van deze cooperatieve graanmaalderij, voorloper van wat later werd C.A.V. "Berkhout". Men had in die tijd weinig problemen met het woon-werkverkeer, want in de huizen ertegenover woonden mensen die er werkzaam waren en als zodanig een belangrijke schakel vormden in het maalproces. De personen links op deze foto zijn Piet van Ammers, Dirk Blokker en Klaas de Hart. Cor Laan is waarschijnlijk de man die met paard en kar in onze richting komt. Op dezelfde hoogte staat in ieder geval Cor Os, dan volgen naar rechts gaande Jan Blokker, Piet Vet (een van die belangrijke schakels bij de maalderij), Ma Blokker en Geertje Vet-Keetman. In de huizen oostelijk van de maalderij wonen Piet de Haas Wzn. en Jan Poland.

47. De fraaie houten pui links siert de werkplaats van, hoe kan het anders, een timmerman. We bedoelen hier Klaas Groot, wiens vrouw met een van hun zoons, Bertus, voor het woonhuis staat. Nico, een andere zoon, sloeg hier later spijkers met koppen. Bij het groepje dat wat verder weg voor de woning van Willem Schuts staat, zien we onder anderen vrouw Schuts, Grietje Vos-Kommer en Lena, de vrouw van bakker Mol. Bakker Piet Mol is zijn vrouw niet gevolgd en op eigen helft gebleven, evenals zoon Cor, die met het paard poseert. Cor Mol, die hier in 1920 al bezig is aan zijn meer dan vijftigjarige bakkersloopbaan, wist natuurlijk veel van de Berkhouter gebeurtenissen. Jarenlang sierden de leukste de voorpagina van "Het Berkeblaadje" met de signatuur B.B., in dit geval niet de afkorting van Bruin Bakken.

48. De woning van Jaap Ham presenteert zich hier. Zich timide verschuilend achter de bomen die op het erf staan, maakt ook het huis van Kees Groot, de timmerman, zijn opwachting. Daarnaast treft u Hclders boerderij aan. Verder weg rechts staat de boerderij van Wayert Bakker, voordien eigendom van Teunis Laan en reeds tientallen jaren uit het dorpsbeeld verd wenen. Het er tegenaan geplakte huis staat er, hoewel verbouwd, nog weI. Rem Balk was destijds de bewoner. Het dubbele woonhuis rechts werd vroeger bewoond door Jan van Baar en Gerbrand Klay, de brandstof- en petroleumhandelaar. Zijn zoon Bram zette later deze verwarmende bezigheid voort en kwam dientengevolge vaak onder het zwarte kolengruis naar huis. Contrasten waren er toen al, want Piet Schuts, die later in het andere deel woonde, moest zich vaak van het witte stof ontdoen, als hij uit de maalderij kwam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek