Berkhout in oude ansichten

Berkhout in oude ansichten

Auteur
:   J. Blokker
Gemeente
:   Wester-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2519-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GROET o rr 8ERKHOUT

49. Een van de markantste boerderijen in het Westeinde is die van Jan Helder, genaamd "De Bonte Koe", Deze boerderij kwam uit de vaardige handen van Jan Langereis, die een voor die tijd, modern geheel uit de steigers riep. Een bonte koe siert het balkonhek boven de erker van het voorhuis, waarbij het volgende gedicht is aangebracht:

Als sneeuw geboomt' en veld bedekt / dan mag hier vreedzaam 't vee vernachten / totdat de winter weer vertrekt / en kruid en bloem op 't veld hen wachten

Welke Berkhouter kent dat niet bijna uit zijn hoofd? De mensen op de foto zeker weI en dat zijn: in de deur Jan Helder, op het pad Jannie Beuling en vrouw Helder. Op het hek zit Annie Beuling en ervoor staat onder anderen Ma Blokker. Stijntje Spoelder-Krul staat bij Piet van Ammers' fiets, waarschijnlijk om iets bij hem te bestellen.

50. We staan op de Woutersbrug, door Jan Klok gelegd over de "Moersloot", die van Bobeldijk naar Avenhorn loopt. De eerste boerderij wordt omstreeks deze tijd (1924) bewoond door Cor Veer, later door Piet Starn. In het huisje in witte steen dreef Dirk Veerman, samen met zijn vrouw Marijtje Kommer, zijn kruidenierswinkel, hetgeen hij daarvoor deed in de ernaast gelegen boerderij. Klaas Bierhaalder nam die boerderij over en vestigde zich daar als tuinder-bollenkweker. Willem Weel woonde in de wat "teruggetrokken" boerderij rechts. Dan houden we over de woning van Kees Bakker en zijn vrouw. Als "Peet Grief', de koekvenster, genoot zij bekendheid en zorgde daarbij voor de noodzakelijke verhoging van het gezinsinkomen. Onder de veelzeggende naam "De snelle Arie" vestigde Arie Braas later een transportbedrijf in dit huis.

51. De tweede zuivelfabriek die Berkhout rijk is geweest heette "Concordia" en werd ongeveer gelijktijdig met de "Wilhelmina" opgericht. "Concordia" was vooral voor de boeren in het Westeinde een uitkomst. Nu het zondag is en de kaas ook rust, hebben Teunis Groot, Ie kaasmaker aan de fabriek, en zijn vrouw Dieuw Schagen tijd om met de familieleden thee te drinken. Staand links hun zwager Klaas Bierhaalder, diens vrouw Ma Groot (een zus van Teunis) zit met dochter Trien op schoot. Vader en moeder Groot hebben een ereplaats achter de tafel en in de witte jurk herkennen we de dochter van Teunis en Dieuw namelijk Trien Groot, die later trouwde met Bertus Meurs.

52. Gestadig gaan we verder het Westeind in, een dergelijk wegdek als hier werkt echter belemmerend, maar ja, het is nog maar 1903. Tussen de kinderen bevinden zich ongetwijfeld een paar Bakkertjes die in het rechterdeel van de eerste woning links woonden. Hun buren in datzelfde huis waren onder anderen Arie Langereis en zijn vrouw Pietertje Klooker. Het huis met de klimop was van Muus Smit en Grietje Warp. Smit was koetsier bij burgemeester Slagter die iets westelijker in huize "Troostwijk" woonde. Naast Worp had je de woning van Piet Molenaar die je met zijn dagelijkse bodedienst naar Hoorn om een boodschap kon sturen, trouwens zijn opvolger Dirk Bobeldijk niet minder. Huibert Blank (eerst) en Gerrit Braas later waren de bewoners van de aan de weg gelegen boerderij. In de andere huisden Antje en Baje "Koetekont" een bijnaam die Baje Boxman als veedrijver had gekregen, maar er niet erg vereerd mee was.

53. Piet Molenaar staat hier voor een opgetuigde wagen aan het begin van een optocht, ter gelegenheid waarvan is helaas onbekend. U ziet het heden, het verleden en de toekomst uitgebeeld. De opschriften maken dit duidelijk. De trekschuit trekt onze aandacht, de borrel van Schermer hangt aan de wielen, terwijl het lint dat aan de wagen hangt de naam van Koetsier draagt. Er moet duidelijk ook 's avonds gereden worden gezien de talrijke vetpotjes die de wagen omlijsten. Op de bok houdt Hoveling, de schoonvader van Piet Molenaar, de touwtjes in handen. Nu niet langer stil staan bij dit feestelijk geheel, we houden de optocht op en die fanfare gaat straks foeteren in plaats van toeteren.

54. Het landschap hier doet ons fluisteren. Het zijn de laatste meters van het dorp Berkhout, niet van de gemeente, want De Goorn, waar de weg heen leidt, is er een onderdeel van. Dit gedeelte draagt de naam "De Burgt", Sneeuwrijke winters konden hier hun witte lusten botvieren en metershoge sneeuwbanken opwerpen die het verkeer voor onovcrkomelijke moeilijkheden plaatste. De zomer deed alles dan weer vergeten. En hier is het zomer en wei die van 1912. Ziet u dat prachtige hekwerk van de "Catharina-hoeve"? De eigenaar, Arie Commandeur ruilde deze rnooie plaats later toch voor het burgemeesterschap van Spanbroek. Inmiddels droeg hij wei een aanzienlijk steentje bij in de oprichting van de reeds gepasseerde zuivelfabriek "Concordia".

6piel'dijk.

ltg .?. Taconi., panbroek.,

55. Onze rondgang door de gemeente gaat nu met wat grote sprongen. We zijn nu in Spierdijk en springen ook maar terug in de tijd om in 1904 terecht te komen. Hier manifesteert zich de in 1895 gebouwde, en de eerste niet open bare, school in de gemeente met rooms-katholieke zusters als docenten.

56. Dit is Zuid-Spierdijk in 1912, ter hoogte van cafe Landzicht, een naam die voor zich spreekt maar die, toen juist tegenover dit cafe de weg naar Noorddijk werd aangelegd, wat vreemd aandeed omdat het land uit het zicht werd genomen en de weg in zicht kwam. Deze groep Spierdijkers zijn van links naar rechts: Klaas Tessel, Trien Meyer, Antoon Meyer, Johan Groot, voor wie zich nog twee Tessels hebben opgesteld. Dan naast Groot Lijpje Langedijk, verder Grietje Kamper-Put, Aafje Kamper, Grietje Put, het echtpaar Trijntje en Kees Meyer, Piet Meyer, Marijtje de Vries, Piet Wever, Jacob Meyer, Grietje Groot-Schouten en bakker Kees Pauw.

57. Een ander deel van de gemeente is Baarsdorpermeer, een stuk van Berkhout waar de veehouderij overheerst. Driehonderd jaar na de drooglegging van deze polder zien we in 1925 aan de smalle klinkerweg dan ook talrijke kapitale boerderijen. Op deze foto, waar we in de richting Zuidermeer blikken is dat links die van Cor Berkhout. Ook de boerderij reehts mag er best zijn.

58. 1920. We hebben de Baarsdorpermeer achter ons gelaten en op onze weg terug naar Berkhout komen we door Bobeldijk. Melkprodukten bereiden deed men ook hier getuige deze zuivelfabriek, die wat later verrees dan die in Berkhout. Tot 1913 maakten de Bobeldijkers hun kaas zelf of gingen met de melk naar Berkhout. Toen "De Goede Verwachting" in januari 1914 geopend werd had Piet Kistemaker, de metselaar weer een mooi stuk werk afgeleverd. De Bobeldijker boeren hadden kennelijk prima vee want de melk die bij "De Goede Verwachting" binnenkwam bracht kaas van de bovenste plank naar buiten en voldeed volledig aan de "goede verwachting",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek