Berkhout in oude ansichten

Berkhout in oude ansichten

Auteur
:   J. Blokker
Gemeente
:   Wester-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2519-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Tussen de bedrijven door lessen we onze dorst in cafe "Sleutel". Hoewel, reeds in 1906 volgde Kamminga Louw Sleutel als eigenaar op en de naam is dan mogelijk nu (1920) niet meer terecht. Zoals in die tijd gebruikelijk had ook het echtpaar Kamminga een tweede nering namelijk een in de vorm van een kruidenierswinkel die aan het cafe grensde en waar ze beiden voor staan.

60. Hier staan we in 1905 voor het tweede cafe van Bobeldijk dat toen voluit "Stationskoffiehuis De Vriendschap" heette. Niet zo ontoepasselijk als men weet dat in die tijd Bobeldijk een station had aan de spoorlijn Hoorn-Alkmaar. Cafehouder Dirk Blokker, geheel links, staat nu niet direct in een uitnodigende houding z'n klan ten op te wachten. Wie van de andere personen eigenaar is van de "geparkeerde" hondekar is, althans rnij, niet bekend.

61. Voor de in 1898 opgerichte marktvereniging had men een uitstekend verkooppunt gekozen. De nabijheid van het station vergemakkelijkte de verzending van de aangevoerde aardappelen en groenten. Ging de afvoer per as, de aanvoer geschiedde in 1905 overwegend per schuit. Bij deze voorloper van de latere veilingen zien we onder anderen Toon Gunter, Jansen van de Spoorwegen, Jan Smit, afslager Den Broer, Teunis Klay, Freek Schmidt en uitbetaler Kees Koster.

62. Het is nu een tiental jaren later. Het geheel heeft een "face-lift" ondergaan. Men beschikt nu over een echte veilingklok, een overkapping en, op de achtergrond, een kantoor. De hele entourage spreekt meer aan. Let u maar eens op de naam. Men heeft op die manier de concurrentie met de in 1914 opgerichte veiling in Avenhorn nog geruime tijd het hoofd kunnen bieden. Echter de hier aanwezige tuinders zoals Jan Gunter, Klaas Sas, Krelis Jongewaard, Teunis Klay, Arie Sas, Klaas Ham en Freek Schmidt gaan op den duur toch ook daar veilen.

63. Het laatste huis rechts op deze ansicht is weer "Stationskoffiehuis De Vriendschap", ongeveer twee jaar voor het in 1922 afbrandt. Achter de tapkast staat dan Dop al die Jongewaard opvolgde als kastelein. Dirk Blokker had zich toen allang geheel aan de handel gewijd. Direct naast "De Vriendschap" staat de schilderszaak van Dirk de Bakker. In een van de andere huizen aan deze kant van het cafe woonde Jan Stapel, die met een bodedienst op Hoorn zijn dageIijks brood verdiende. Het beleg bracht hij binnen met het rijden van melk voor "De Goede Verwachting".

64. U kijkt hier tegen de spoorwegovergang aan die in de lijn Hoorn-Alkmaar ligt en Bobeldijk in tweeen splitst. Het huis van de overwegbeambte draagt in forse eijfers no. 11, voor de poserende postbode geen aanleiding tot misverstanden. Behalve de mooie lantaarnpaal zien we reehts een bord waarop verrnoedelijk onbevoegden de toegang tot de spoorbrug wordt ontzegd. Een situatie die we ook van na 1920 nog wei kennen.

65. Onze laatste blik in Bobeldijk is wat verder in de richting Hoorn. Het pand waarin vooral menig brood voor de Bobeldijkers werd gebakken zien we links. Edel en Schekkerman waren onder meer de deegkneders van vroeger. Dirk Blokker, de kastelein, vertrouwt de fotograaf niet of was erg ijdel want ook hier poseert hij weer, "puur zo'n end van huis". Het station ziet u nog rechts op de achtergrond.

66. We eindigen onze rondgang door de gemeente in een buurtschap dat ondanks de wat afgelegen Jigging er beslist weI bij hoort, nameJijk De Hulk. We vertoeven hier volgens het naambord bij "Cafe de Hulk - Billard Royal". We ontmoeten er (met fiets) Piet Veld, 2e machinist van het stoomgemaal aan de Hoogendijk. Op het terras bevinden zich onder anderen: met de stroh oed Ab Belie, verder Willem Vink, Jaap Schuffel, Jans Beets-Blokker, vrouw Schuffel, vrouw Duyvis en in de deur de waard Dirk Duyvis. Jan Naber dreef later dit cafe maar liet het varen voor het vervoeren van vee en kaas.

67. Naast het cafe, dat van hier gezien links ligt, stond het huisje van Klaas Beets en Jans BeetsBlokker. Toenemend verkeer eiste bredere wegen en als gevolg daarvan moest de familie Beets het ontruimen. Zij verhuisden naar een nieuwe boerderij eveneens in De Hulk. Behalve Jans Beets zien we hier Ma Blokker-Veerman, die na een bezoek aan tante Jans op het punt staat naar Berkhout terug te gaan, Dat moesten wij ook maar do en, echter, wij kunnen het "zittende redden".

68. Weer in Berkhout blikken we nog even terug op het culturele leven van vroeger en waar kunnen we beter beginnen dan bij de fanfare. "Volharding" werd in 1892 opgericht en de pet die de leden hier dragen werd in 1894 gekocht. We herkennen van links naar rechts onder meer Dirk Veerman, Dirk Hartog, Arie Veld, Willem Smit, meester Van Dijk, Piet Molenaar, Jan Schuts (? ), Arie Sas, Simon Veld en Piet Veld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek