Berlicum in oude ansichten

Berlicum in oude ansichten

Auteur
:   W. van der Heijden
Gemeente
:   Sint-Michielsgestel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4062-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berlicum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 4062 1 ISBN13: 978 90 288 40621

© 1970 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2007 Reproductie van de oorspronke1ijke uitgave van 1971

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

IN LEIDING

Met dit boekje, voorzien van oude prentbriefkaarten en foto's met een korte begeleidende beschrijving, willen wij trachten het Balkum zoals het vroeger was, weer levendig te maken bij hen die het ken den, en te laten zien hoe hun huidige woonplaats er vroeger uitzag aan hen die hier kwamen wonen. Want in de korte tijd van een goede halve eeuw, heeft de gemeente Berlicum en Middelrode een gedaanteverwisseling ondergaan, zo groot, dat degene die het nu slechts korte tijd kennen, zich niet meer voor kunnen stellen hoe het hier vroeger was.

De drukte, de bedrijvigheid, het verkeer en vertier en de werkgelegenheid van nu, waren vroeger hier niet aanwezig, wat op deze kaarten duidelijk merkbaar is. De Berlicumse mensen leefden toen hier een totaal ander leven, vol rust, eenvoud, sfeer, tradities, onderlinge be lang stelling en kennis, roddelpraatjes en medel even. Iedereen kende iedereen en wist nog meer van hem, dan de persoon in kwestie van zichzelf.

Er was geen waterleiding, gas, riolering of elektriciteit, bijna geen verharde wegen (dus modderpaden in voaren najaar) en geen snelverkeer. Er heerste hier een

800rt volmaakte rust welke duidelijk op de kaarten aanwezig is.

Voor Berlicum in oude ansichten" is als volgorde voor e~~ tocht door het dorp genomen de provinciale weg van Rosmalen naar Heeswijk en waar nodig, verlaten we deze weg naar links of naar rechts.

Zoveel mogelijk is er naar gestreefd, in dit beknopt overzicht, U een zo volle dig mogelijke kijk op het dorp te geven, zoals dit tussen 1880 en 1930 hier te "rusten" lag. Berlicum had zoals vele gemeenten zijn karakteristieke plekjes, zijn gemoedelijke sfeer en zijn zeer oude tradities bij geboorte, huwelijk, dood en andere gelegenheden, en zijn eigen dorpstypen.

Pas met de Tweede Wereldoorlog werd deze rust voorgoed verstoort die door de enorme vernielingen en wijzigingen niet meer kon terugkeren.

Wij hopen, dat de bezitter van dit boekje veel vreugde mag beleven aan deze verzameling en dat hij bij het doarbladeren hiervan nog dikwijls de vreugde van .Jiet Berlicum van toen" mag beleven.

? J J.... U. f

Het nu nog bestaande en geheel intact zijnde huize "De Wamberg" rand 1910van de achterzijde bezien. Het was toen omgeven door goed onderhouden fraaie siertuinen die binnen de gracht lagen. Het op de voorgrond rechts gelegen hoofdgebouw dateert van ongeveer 1600, het links daarvan gelegen gedeelte is veellater (1800·1900) bijgebouwd. Het landhuis is bijna altijd in handen van dezelfde familie geweest. Bij het landhuis behoren nog honderden ha bos, heide en landbouwgebieden, waarvan verscheidene delen zeer mooi aangelegd zijn. Tot voor kort werd het gebouw permanent bewoond.

Gezicht op het jachthuis dat bij huize "De Warnberg" behoort. Links op de achtergrond de hoofdtoegangsweg vanaf de pravinciale weg (dijk) met een rand 1900 gebouwde toegangspoort. Het jachthuis werd gebouwd aan een boerderij, die nu achter het jachthuis gelegen is. In het midden van de ansicht, rechts naast het jonge boerinnetje een zeer fraai bewerkte waterput, versierd met heel kunstig smeedwerk.

In 1876 vonden er zeer grote overstromingen plaats en was er een watersnood. Het water van de grote rivieren en de overlaten kwam zo hoog, dat de dijken op verschillende plaatsen de watermassa's niet meer keren konden en er doorbraken ontstonden, waardoor ook aile binnenpolders, en zelfs bijna het gehele dorp onderliep. De toto toont de doorbraak bij "De Wamberg" die daar plaats vond juist tussen de twee toeritten naar de dijk. Door de enorme kracht van het water werden de bomen uit de grond gerukt. De klinkerweg die hier liep spoelde ook weg. De rechtse bomengroep is van het St.-J anslaantje, waardoor men de gelijknamige kerk in Den Bosch kan zien liggen.

Inkijk in de Onderstal (tegenwoordig Bleijendaalseweg) vanaf de Hasseltsedijk. De straat was toen nog een eikenlaan met voorpootrecht, karrespoor en rijwielpad. Op de achtergrond de boerderij "de Hoef". WaarschijnIijk was dit een "onderhorige hoeve " van het kasteel ter Aa. Dit is een van de vele aanwezige landwegjes tussen 1920 en 1940 met een heerlijk landelijk karakter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek