Best in oude ansichten

Best in oude ansichten

Auteur
:   C.M.J. van den Biggelaar
Gemeente
:   Best
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1092-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Best in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wie het Best van 1972 kent met zijn diverse nieuwe wijken, die alle na 1945 zijn ontstaan, zal zich nauwelijks een beeld kunnen vormen van dezelfde gemeente aan het begin van deze eeuw.

Vooral voor de bewoners van deze nieuwe wijken, die uit alle streken van het land hun home in Best hebben gevonden, kan deze uitgave van "Best in oude ansichten" een mogelijkheid zijn om in foto's iets van het

voor hen onbekende oude Best terug te vinden.

Voor de echte Bestenaar en vooral voor de ouderen onder hen zal dit fotoboekje een herinnering zijn aan een minder jachtige tijd, waarin alles min of meer een vaste plaats had.

Als samensteller van het boekje "Best in oude ansichten" hoop ik, dat velen hieraan plezier zullen beleven.

.0

'f.~

. ,

," ~.' ..

?.?..... -.""'.

:,I ..

*'

ti!' .???

. . .??....

't' ?? '.'

. . '.,. . . . .. . ~ ..

'I :.:'" .?.? '

36

26

1. Best is een jonge gemeente die in 1819, na afscheiding van Oirschot, zelfstandig werd. Het is echter een oude vestigingsplaats hetgeen bleek uit de prehistorische vondsten, die in 1933 in de "Aarlese Heide" werden gedaan. Aan de hand hiervan kon worden vastgesteld dat de Bestste gronden vanaf omstreeks 1700 voor Christus voortdurend bewoond zijn geweest. Op de foto zijn enige urnen uit het urnenveld te Best afgebeeld.

2. De eerste schriftelijke gegevens over Best dateren van 775 toen "uit eene edele stamme onder de Franken" St.-Odulphus werd geboren. In de kerkgeschiedenis is deze heilige bekend als geloofsverkondiger onder de Friezen. De Heilige Odulphus - waarvan deze afbeelding uit 1726 - heeft in de loop van de eeuwen een belangrijke plaats ingenomen in de Bestse gemeenschap.

3. Ook kerkelijk was Best zeer lang afhankelijk van Oirschot. Hoewel de door de bevolking ter ere van St.-Odulphus gebouwde kapel in 1437 als rectoraatskerk werd erkend, duurde het tot 1553 voordat er een zelfstandige parochie kwam. De doorslaggevende oorzaak was de grote afstand ten opzichte van de moederkerk in Oirschot. Hierboven ziet u de oude St.-Odulphuskerk uit het midden van de vijftiende eeuw.

4. Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1819 werden de gemeenten Oirschot en Best van elkaar gescheiden. Na vijfhonderd jaar geharrewar over zelfstandigheid kreeg Best in 1821 zijn eigen bestuur, te weten een schout en vier raadsleden. Best telde toen achttienhonderddertig inwoners. Omdat er nog geen raadhuis was, vergaderde de raad ten huize van zijn voorzitter, de herbergier Willem van Nunen. Deze uit 1761 daterende herberg stond aan de tegenwoordige Bosseweg ter hoogte van de Oranjestraat. De foto geeft dit pand weer in 1932 toen daarin een smederij was gevestigd.

5. Rond 1900 was Best nog een agrarisch dorp. Het overgrote deel van de bevolking vond zijn bestaan in de landbouw. Diverse boerderijen van het zogenaamde langgevel-type in de buurtschappen "Aarle" en "De Vleut" herinneren nog aan deze tijd. De foto toont een boerderij aan de tegenwoordige Oranjestraat in 1912.

6. Het mager bestaan op de zandgronden en het feit dat de landbouw rond 1850 nog min of meer seizoenarbeid was, leidden er toe dat huisnijverheid ontstond. De combinatie landbouw-klompenmakerij kwam veelvuldig voor.

7. Een tweede bestaansbron vormden de zelfstandige klompenmakerijen, die vooral na 1880 ontstonden toen de combinatie landbouw-klompenmakerij steeds meer werd losgelaten, omdat de landbouw onder andere door het gebruik van kunstmest meer mogelijkheden kreeg. In 1902 waren er in Best twee├źnzestig zelfstandige klompenmakers, die tot in Holland en Zeeland afzetgebieden vonden voor hun produkt. Hier ziet u het interieur van klompenmakerij C. v.d. Biggelaar in 1912.

8. Naast de landbouw en de klompenmakerijen kende Best rond 1900 ook enige andere industrie. Uit een boterhandel ontstond in 1873 de n.v. roomboterfabriek "De Beste Boter", die zich vooral toelegde op de export van boter en andere zuivelprodukten. Het bedrijf, dat thans nog aan de Hoofdstraat is gevestigd, is in deze vorm niet meer terug te vinden, omdat in de loop der jaren veel werd verbouwd en werd uitgebreid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek