Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.J. Bulten
Gemeente
:   Buren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4086-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ยท ~_.

Oranjestraat

13eusichem

T'it zave : J). J. Thij ell, Buren

5. We gaan weer verder. Het "Einde" is nu van naam veranderd en heet "Oranjestraat", heel vroeger Vinkenbuurt. Mogelijk heeft zij een andere naam gekregen toen de huidige koningin Juliana werd geboren. Overal stonden perebomen voor het huis. Het nu bebouwde terrein aan de rechterkant bestond ten tijde van de ansicht uit boomgaarden en tuinen. Let op de mode van die dagen, zoals de hoge "zije" pet van Toon van Offeren. Toon is de grootvader van moeders zijde van de huidige directeur van de Rabobank, T. van Beusekom. Let tevens op de kleding van de kinderen die klompen droegen, aileen's zondags en bij feesten of verjaardagen hadden ze schoenen aan.

Gezieht op Beusiohem.

6. Gezicht op Beusichem met de geheel in het groen schuilgaande pastorie en "Stig ten Bleij". Alles op deze ansicht ademt een weldadige rust die zelfs door de paard en kar op de weg niet wordt verstoord. Hoe anders is het met die rust gesteld op deze weg waar thans het moderne verkeer voortraast.

]3eusichem

Gezicht op /Ierv. Pastorie e,

7. Gezicht op de hervormde pastorie en de kerk. Hier begon de bebouwing met deftiger huizen. Tegenwoordig geldt hier ook de naam "Oranjestraat" (vroeger "Heerenstraat"). De tuin is van de boerderij "Stig ten Bleij", tot 1917 bewoond door de familie G.J. Knobbout. In de tuin staan zijn twee dochters Johanna en Dick. Zijn dochter Wilhelmina overleed reeds in 1908. Zijn zoon Gobel was aan het Geldermalsense Waterleidingbedrijf verbonden. Zijn zoon Piet, werd in 1919 burgemeester van Buren en kwam in 1945 op jammerlijke wijze om het leven. Na de familie Knobbout kwam "Stig ten Bleij" aan M. Heuff die met M.E.M. van Voorst van Beesd trouwde. Nu is het in bezit van Joh. van Zan ten die met een tweeIingdochter (Fien) van M. Heuff trouwde. Op de foto ziet men veel groen. Linden voor de pastorie. Een fraaie plataan werd gerooid omdat de kerkvoogdij vond dat de dakgoten van het rottend blad leden.

8. Hier een foto in de pastorietuin in 1925 waar dominee G.Th. Gerritzen (1854-1944) afscheid neemt van zijn kerkeraad. Hij ging met emeritaat en vestigde zich in Twello waar zijn schoonzoon een kwekerij had. Op de foto ziet u zittend, van links naar rechts: voorzanger J. Knobbout H.Hzn., M.A. van Bekkem, G. van Offeren, dominee G.Th. Gerritzen, A.G. van Welie en J.M. van Mourik. Staand: diaken H. Kraypoel, koster G.A. de Graaf en diaken W. van Santen. Allen zijn reeds overleden.

OiIO. O. J. Thijm. 8aron.

Beusichem.

9. Verder wandelend komen we langs het oude doktershuis, bewoond geweest door de artsen: F.H. Kuipers en L. Smit {vader van de Tielse chirurg dr. J. Smit). Ook oud-burgemeester H.G. van Everdingen, (1877-1963) heeft er gewoond. Dokter F.H. Kuipers, die later naar Amsterdam vertrok en weer naar Beusichem terugkeerde, was gehuwd met een dochter van Andries Koedam van wie het huis was. Andries Koedam woonde in het dorp en had twee zoons, M.A. Koedam en C.J. Koedam. Een dochter van laatstgenoemde, mejuffrouw G. Koedam is op de gemeentesecretarie van Beusichem werkzaam. Na het vertrek van burgemeester H.G. van Everdingen, die op de Molenweg een nieuw huis bouwde, werd het pand betrokken door M.A. Koedam en echtgenote die een verbouwing lieten uitvoeren. Mevrouw A.J. Koedam-van Rijnberk heeft het tot haar dood in juni 1973 bewoond. Ze werd negentig jaar oud, daarna is het verkocht aan de familie Holst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek