Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.J. Bulten
Gemeente
:   Buren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4086-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Een zeer fraaie foto van de paardenmarkt en de kermis. Op de achtergrond de populieren, links op de foto een gedeelte van "De Zwaan", dat in 1558 al wordt genoemd en Cornelis Willemszn. als waard vermeldt. Naast "De Zwaan" staat schoenmakerij "Van Alphen", met daarnaast de werkplaats van timmerman M.A. van Bekkem. Op de achtergrond de bekende carrousel van Janvier die thans op "De Efteling" draait. Voor de carrousel de tentjes van de plaatselijke neringdoenden, onder anderen Bet van Steve en Jan Haagsman.

16. Daar het raadhuis geen representatieve ruimte was om afscheid te nemen van burgemeester H.H.G. van Everdingen (1831-1920) gebeurde dit in "De Zwaan" (nu Rabobank). Van Everdingen was de oudste burgemeester van Nederland en bekleedde dat ambt te Beusiehem en Zoelmond van 1878-1916. Op de foto,genomen bij het afscheid.zien we van links naar reehts: wethouder A. Koedam, de seheidende burgemeester H.H.G. van Everdingen (tevens raadslid), wethouder J.J. van der Willigen en gemeente-seeretaris R.H. Bulten. Staande:de raadsleden Jerph van Dieden, C. van Zanten en J.P. van der Lingen. Joh. v.d. Berg was wegens ziekte afwezig.

BEUSICHEM Marktp1ein.

17. Gezicht op de kerk en de toren te Beusichem. De hervormde kerk (Heilige Johannes de Dooper) dateert van 1422. Een in 1131 verme1de kerk, de moederkerk van Kuilenburg, Lanxmeer en Zoelmond, brandde af. In de muur aan het Kerkp1ein is een gedenksteen gemetse1d die in dichtvorm de watersnood van 1809 verhaald, de dichter is dominee G. van Duyl, De toren, reeds genoemd als Romeinse weertoren, wordt door Monumentenzorg op circa 1500 gedateerd. De in 1615 door Henricus Meurs gegoten klok en die van 1640, gegoten door Wouter Both en Eppe van der Arck, werden door de Duitsers geroofd in 1943. Burgemeester G.C. van Mourik zorgde dat de klokken, na de oorlog, door nieuwe vervangen werden. De restauratie vande toren werd in 1956 voltooid, die van de kerk bracht het tot het dak en de consistoriekamer. Een restauratie waar wij1en G.D. van Oort (1909-1966) voor heeft geijverd. Sindsdien ligt de restauratie wegens gebrek aan financiele midde1en stil.

18. Tegenover de bakkerij van J.M. van Mourik staat de boerderij van de Van Kempens. De oude Van Kempen en zijn reeds in 1909 overleden vrouw hadden twee dochters en vijf zoons. Een dochter trouwde met veerbaas C. van den Berg. De ongetrouwden waren uitstekende werkkrachten die het bedrijf met grote kennis van zaken 1eidden. De oude heer Van Kempen, (1832-1930) werd bijna 98 jaar, Hij was tot 1913 gemeenteontvanger. Na hetoverlijden van Elisabeth van Kempen (1856-1933) werden de broers verzorgd door de huishoudster mejuffrouw A.M. Springer (1905-heden). De laatste zoon Gijsbert van Kempen (1868-1958) stierf op negentigjarige leeftijd. Zijn huishoudster trouwde met H. Kraypoel die het pand wilde slopen om er een nieuwe woning te laten zetten. Monumentenzorg ontfermde zich echter over huis en hof. Mede door de openluchtspelen van Theo van Westing werd het culturee1 centrum, "Klein Theater", met de restauratie "Het Heerenlogement", geboren.

,

Marktplein

19. Nog eens het Marktplein. Op de voorgrond, met kruiwagen, de Culemborgse lapjeskoopman Sam de Beer. Op de achtergrond steekt de toren boven de bomen uit. Wat de luifels betreft: die zijn al afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek