Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.J. Bulten
Gemeente
:   Buren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4086-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~Iarktplein. BEUSICHE:~L

.~~ .

-= - .

. . ~.- ..

-.

20. Hier het Marktplein met op de voorgrond het huis van de familie De Raad. Op zijn stoel zit Cees de Raad die blind was en staand S. de Raad, overleden in 1922. Het huis daarnaast werd bewoond door R.H. Bulten (1854-1928). Op de bank ziet u dochtertje W.G.C. Bulten. Het huis wordt thans bewoond door Rias Hoek die er, evenals zijn vader W.Z. Hoek (1908-1974), een schildersbedrijf uitoefent. Achter het huis van de gebroeders De Raad was de kwekerij van Van Alphen. B.M. van Alphen trouwde met de huishoudster van de familie De Raad (nadat de familie was uitgestorven),mejuffrouw A.E. van Zanten die er, reeds in de tachtig, nu nog woont. Paard en wagen is van de gebroeders Van Gelder uit Geldermalsen die zo met textiel hun buitenklanten afgingen.

Marklplcin - Beusichern.

21. Het Plein in herfsttooi. Op de achtergrond de kerk en de toren. Het gedicht van dominee G. van Duyl op de ingemetselde gedenksteen luidt:

AN 30/109 NO

Hier rust in 't volkrijk graf, het achttiental van lijken / De prooi des watervloeds Het kernmerk van den Nood / Des onvergeet' bren Nachts, toen Dijk en Dam moest wijken I Toen 't ijs door storm gevoerd, verwoesting spreidde en Dood I Toen huis en berg en schuur daar dreven op de golven / Toen koe en paard en Mensch daar zonken in den plas I Toen zelfs de laatste hoop scheen in dien vloed bedolven I Zoo God en Vorst en yolk ons niet ten Redder was / Toeft hier een oogenblik Aanschouw deez vruchtbre oorden I en zeg: 'Geen is-en was- 't is alles lJdelheid / Neen, stort een dankbre Traan, zoo ze ooit uw oog bekoorden I Daar beter, zaalger oord den vriend der deugd verbeidt.

Van Duyl

Uitg. D. J. Th:;seo, 8ure.

22. Hotel "De Zwaan" van de gezusters Knobbout, tevens station van de tramlijn Tiel-BurenCulemborg", uitspanning en stalling. Op de foto ziet u een Utrechts wagentje. Voor "De Zwaan", staat een prachtige linde die in 1959 werd gerooid. Eigenaar is nu J.G.J. van Welie.

.:

~ .~~~. . .

:"'~f~::~~;~~~~~~~ ~ .. ~ >;,

23. De Markt waar tijdens de wereldberoemde paardenmarkt de herberg een luifel bezat waaronder men kon zitten en zijn blik over het marktgewoel laten gaan. De mooiste luifel bezat "De Oranjeboom" die er nog een verdieping op had. Het was de herberg van Gaart Verkerk die huwbare dochters had. Eens was de luifel met pinksterpoppen gesierd en het hielp. lijn dochters trouwden op een na. Later verhuisde de luifel naar "De Poort" (nu A.P. Groffen). In de jaren dertig werd ze verkocht en naar de sloop gebracht.

Breedendam. Beusichem.

24. "Breeden Dam" werd bewoond door de familie G. HoI die naar Echteld "De Vaalt" verhuisde; maar hun hart bleef in Beusichem waar zij in het verenigingsleven vooraanstaande posities innamen. Daarna werd het door de families Brouwer en Essing betrokken. De familie Essing kwam uit Drenthe en emigreerde later naar Canada. Tegenwoordig wordt het bewoond door de familie Van Zanten. Rechts ziet u de trambaan. Toen de iepen voor het kerkhof bij een storm in augustus 1913 omwoeien was de trambaan versperd. Arie Nout staat met zijn [jets te wachten tot de fotograaf klaar is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek