Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.J. Bulten
Gemeente
:   Buren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4086-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BETT. TCnEM. Ganzenoord.

--

rr

25. De nog steeds in bedrijf zijnde boerderij "Ganzenoord" is een beschermd dorpsgezicht en wordt thans bewoond door de familie Dirksen. Ten tijde van de ansicht door J.P. van der Lingen. Op de voorgrond staat Cor Quint die op 71 jarige leeftijd overleed in juni 1965. Naast haar, haar broertje Evert Joh. (77) die in aile vroegte, weer of geen weer, "De Telegraaf' bezorgt. Beiden waren kinderen uit het huwelijk van A.C. van Mourik en E. Quint. Na het overlijden van laatstgenoemde hertrouwde mejuffrouw A.C. van Mourik met J.P. van der Lingen (wethouder).

26. "Engelenburg" (rechts) was in zekere zin het laatste huis van Beusichem. Bij het paaltje na de heining began Zoelmond. "Engelenburg" werd bewoond door H.I. Beijnen, ook zijn zoon A.C. Beynen bewoonde het met de operazangeres E. Hrowath waarmee hij gehuwd was. A.C. Beynen was Olympisch kampioen roeien in 1924 te Parijs. Thans wordt het bewoond door de familie G. de With-Sleeuwenhoek. Ook hier moesten veel bomen wijken voor het verkeer. Het huis .Davidshof" (links), zo genoemd naar David van Asch die er met zijn broer Hannes Ulrich en zijn zusters Aafje en Marie woonde. R.E. Beynen en zuster Streefkerk vonden er hun woon evenals nu de families Marcus en Kemp. Bij de fiets met broodmand staat bakker I.M. van Mourik. Op de achtergrond het huis van weduwe M. Immink-Rijnberk wier man destijds bakker, administrateur der dorpspolder en wethouder was.

GROETEN UJT BEUSICHEM

? ?

? ?

? ?

27. Dit huis is door burgemeester H.G. van Everdingen als particuliere woning gebouwd in het begin van de jaren twintig. Op de foto ziet u burgemeester H.G. van Everdingen (1877-1963) bij zijn pas voltooide woning staan. Bij de komst van burgemeester L.J. Hommes (1966) werd het geen geschikte ambtswoning gevonden. De erven Van Everdingen verkochten het met achterliggend land aan de gemeente voor f 80.000,-, waarna er een nieuwe ambtswoning (f 92.000,-) verrees. Het oude huis werd gesloopt en de bouwgrond goed verkocht. Financieel kwam men goed uit.

/

28. Een foto van de oude korenmolen die in 1917 is afgebrand en niet werd herbouwd. De oude romp diende als opslagplaats van de met meel en koren gevulde zakken, die gingen naar en kwamen van het naast de molen gebouwde maalderijtje. Later toen de in 1958 overleden molenaar E. van den Heuvel oud werd en de concurrentie moordend was, deed men het bedrijf aan de kant. De oude romp was door inwatering niet meer te herstellen en werd met toestemming van Monumentenzorg afgebroken. Op deze foto van de molen ziet men op de achtergrond het vroegere molenhuis, thans bewoond door de familie J. Veldhuizen (loonwerkbedrijf). Op de voorgrond ziet u Jan Bosschaart met boerenwagen en paard.

Uitt. D. J. Thijsen. euren.

Zoelmond van af de Korenmolen.

29. Een fraai gezicht op Zoelmond genomen vanuit de voormalige korenmolen waarvan de molensteen nog bij mevrouw D.J. Immink-Rijnberk v66r de fruitschuur ligt. Bijzonder fraai komt de Parallelweg Boven- en Beneden-Molenweg uit. De bomen, waaronder we vroeger beukenootjes zochten, zouden op de verbindingsweg van de twee buitenplaatsen "Engelrode" en "Vredestein" te Ravenswaay hebben gestaan. De bomen staan er nog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek