Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.J. Bulten
Gemeente
:   Buren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4086-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dorpstraat - Zoelmond.

30. Hier komt men Zoelmond binnen via de Dorpsstraat. Aan de rechterzijde cafe" De Doornboom", eigendom van Van Dijk. Het deed dienst als station van de T.B.C. tram van 1906 tot 2 maart 1918. Nu is daar de bakkerij van C. van Esterik. Daarnaast woonde aannemer A. Verbeek. Links ziet u nag een glimp van de bakkerij van C.A. van Dijk. Daarnaast (vooruitspringend) de boerderij van de familie Van Driel, voor hen van de gebroeders De Moree en ten tijde van de ansicht van de familie Van Dijk,

Groeten uit Zoclrnond.

31. Een dorpsgezicht uit Zoelmond. Voor de deur van zijn huis staat schoenmaker D. van Alphen. Naast de dubbelde woning (links) staat het huis dat destijds werd bewoond door dijkgraaf H. van Everdingen, zoon van oud-burgemeester H.H.G. van Everdingen. Ook hier ziet men evenals op de vorige kaart de oude tramlijn.

Gezicht op Zoelmond

Lit1. D. J. Tlliiat.D_ Buren

32. Weer een gezicht op Zoelmond, nu vanuit de toren. Heel in de verte is de korenmolen zichtbaar. Het grote huis, nu "Olpoda" (ons liefste plekje op de aarde) geheten, is bewoond door de familie A.N.C. Vernoy. Destijds was het in be zit van de familie Van Everdingen, welk geslacht voorkomt in het boek: "Het Nederlands Patriarchaat". Oud-burgemeester H.H.G. van Everdingen (1831-1920) heeft er tot zijn dood gewoond, hij kwam uit een belangrijke familie van burgemeesters, notarissen, rechters enzovoort. Vooraan herberg "Het Vliegende Paard". Daar tegenover de behuizing van de familie Knoop.

Toren

Zoelmond

33. Nogmaals "Het Vliegende Paard" (rechts) toen bewoond door Joh. van Mourik. In het pand van de familie Knoop was een bakkerij gevestigd. Hierbij woonde bakker R.H. Knoop die tevens administrateur-kerkvoogd was. Zijn zuster Daatje bezat de bevoegdheid onderwijs te geven doch heeft weinig voor de klas gestaan doordat haar wankele gezondheid dit belette, zodoende werd zij kantoorhoudster bij de P.T.T. Een zeer behulpzaam iemand die wegens haar zondagsschoolonderwijs koninklijk onderscheiden werd. Toen ze beiden hulpbehoevend werden verhuisden ze naar de familie Van Empel in Est. Ze werden over de zeventig en werden in Est begraven. Ze lieten veel goede herinneringen achter.

34. Op deze prachtige foto van Zoelmond zien we onder meer mejuffrouw A.J. Knoop over wie we reeds spraken. De toren is hier met klimop begroeid en dat was in de raad steeds een vraagstuk: "kHmop", "geen klimop". Enerzijds vond men het mooi, anderzijds keerde men zich tegen de spreeuwenesten. Het verweren van de stenen door de hechtwortels was het derde punt. Burgemeester Van Mourik liet de klimop in 1943 verwijderen. De toren werd in 1911 door blikseminslag verwoest waarbij de in 1520 door Henricus de Borch gegoten klok door de zoldering viel en scheurde. Na te zijn hersteld en bijgestemd kon de klok in de eveneens herstelde toren worden herplaatst. In 1943 werd "Sint Salvator", zoals de klok heette, door de Duitse bezetters geroofd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek