Beverwijk in oude ansichten

Beverwijk in oude ansichten

Auteur
:   H.J.E. Palm
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6352-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beverwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9 Het in 1868 gebouwde en door architect Walenkamp ontworpen stadhuis werd gebouwd in de stijl van het zogenaamde "StijllozeTijdperk". Het straatje rechts van het stadhuis heette tot 1936 Raadhuisstraat, daarna Gasthuisstraat. In dit smalle straatje, dat een van de verbindingen vormde met de Meer, was de bierhal gevestigd van C. Zwart, maar ook brandspuit nr. 1. Een gewaagde combinatie naar het lijkt. Ook de telefooncentrale van Bells Telefoonmaatschappij bevond zich hier, hetgeen te zien is aan de "telefoonkooi" op het dak van het stadhuis. Op de andere hoek was de winkel van P.L. van der Waal,

"Behanger, Stoffeerder, Zadel, en Koffermaker".

Het stadhuis heeft nog diverse andere taken gehad, zoals het onderbrengen van de "Fransche School" in de vorige eeuw, gerechtshof en

als laatste taak politiebureau. Ook is de Kennemer Oudheid Kamer, de voorloper van het Museum Kennemerland, hier haar bestaan begonnen. Naast het stadhuis vinden we koffiebranderij

Wicherink en daarnaast Zurlohe, in manufacturen. Het pand van Wicherink is heden nog goed te herkennen, maar van het stadhuis is niets meer over.

1 0 Met deze oude foto uit ongeveer 1885 zijn we beland in wat nu een saai stukje Breestraat is. We zien achtereenvolgens van uiterst links naar rechts de winkel van bloemist K. Steijn, die zich later vestigde in de Groenelaan en werd opgevolgd door Apotheek Donker.Vervolgens het woonhuis van P. Majoor, een van de firmanten van de bekende Majoors sigarenfabriek, totdat Pauw in dit pand zijn hoedenwinkel begon. Ernaast staat het grote huis van de directeur van het postkantoor de heer Stumphius, telg uit een oud Beverwijks geslacht. Het belendende veel kleinere gebouwtje was het eigenlijke postkantoor. In 1902 waren er nog slechts twee beambten in dienst; in 1914 al vijf en negen postbodes, waarbij bedacht moet worden

dat de post drie maal per dag werd bezorgd, waarvan eenmaal 's avonds, zodat

's morgens gepost meestal

's avonds bezorgd betekende. In 1 915 werden beide panden afgebroken en er kwam een nieuw postkantoor, dat heeft dienstgedaan tot 1968. Nu staat er opnieuw een gebouw van de PTT, de Prima-

foon. In het ernaast gelegen prachtige trapgevelhuis, dat in de jaren twintig afbrandde, was duidelijk een drogist annex verfwarenwinkel gevestigd, want we zien aan de gevel een "gaper" bevestigd, het bekende uithangteken van de drogisten. Boven de deur is te lezen dat men ook veeartsenijartikelen

leverde. Enkelen zullen zich dit pand echter beter kunnen herinneren als de winkel van grutter Simon de Wit.

In het rechter trapgevelhuisje waren waarschijnlijk een azijnmakerij en kruidenier gevestigd.

11 We gaan weer even terug naar de overkant van de Breestraat en wel naar de Molenstraat en wat nu het eerste deel van de Zeestraat is. De Molenstraat was slechts een smal straatje, zoals alle zijstraten van de Breestraat slechts smal waren op de Peperstraat na, maar dat was dan ook de belangrijkste doorgaande straat to en de Alkmaarseweg nog niet was aangelegd. De Molenstraat bleek echter ook al snel te smal, zodat men er in 1915 toe over ging het pand nummer 32 met daarin de melksalon van Lieshout en de daarachter gelegen, hier nog zichtbare boerderij af te breken. Het huis op de andere hoek is tegenwoordig ook nog goed te herkennen. Destijds kon je hier voor lekkernijen terecht bij "confiserie, patisserie en lunchroom Slagt". Daarna was mer

bakker Hartog gevestigd en vervolgens een van de twee vestigingen van Albert Heijn die de Breestraat rijk was.

1 2 De stoomtram in volle glorie midden in de Breestraat. De lijn HaarlemBeverwijk werd geopend op 21 juni 1896 en er kon vanaf 15 februari worden doorgereden tot Alkmaar. Aanvankelijk werd de lijn geexploiteerd door een Belgische maatschappij, later door de Hollandse Spoorweg Maatschappij en tenslotte door de N.Z.H.VM. Al die tijd werd er gereden met Belgisch materieel op een spoorbreedte van 1000 mm. De locomotief woog 14 ton, wat eigenlijk veel te zwaar was voor de zachte Hollandse bodem, zodat de

rails voortdurend in slechte staat verkeerden en de tram zich slechts stapvoets, schommelend en puff end kon voortbewegen. Veel gevaar voor de voetgangers was er niet, want verkeer was er zo te zien verder niet

en het lawaaiige stinkende geval kondigde zich al van verre aan. Als alles goed ging reden er acht trams per dag, waarbij het traject Beverwijk-Haarlem werd overbrugd in 56 minuten, hetgeen overigens slechts zelden gehaald werd, al was het alleen al door de belemmering van de Velser kettingpont over het Noordzeekanaal. Populair is de tram

nooit geweest gezien de bijnamen "koffiemolen", "roetmop" of "moordenaar". Dat laatste vanwege de vele ongelukken, waarvan sommige met fatale afloop. De haltes in Beverwijk waren behalve die op het station, bij de bekende hotels of cafes "De Zon" op de Breestraat, de "Schans" en op de Alkmaarseweg "Vriendschap" en "Sport-

lust" . Het wachten op de tram zal dus wel tamelijk genoeglijk geweest zijn in die tijd. Gezien de rijsnelheid was het overigens geen grate toer gewoon in de rijdende tram te stappen. In 19231924 yond de tramlijn een roemloos einde en was men verder op de bus aangewezen.

UitO. W. J. Tao,;, am,wijk. No. 6679

Breeetraat. BEVERWr:TK.

13 Op deze bijzondere ansichtkaart is te lezen dat in deze muziektent de Beverwijkse Harmoniekapel speelt ter gelegenheid van de harddraverij op de Breestraat op 20 september 1904.Voor dit jaarlijks terugkerende evenement liep het hele stadje en zijn omgeving uit. Er was zelfs een heel gewichtige "Harddraverijvereeniging", die in 1902 onder voorzitterschap stond van B. Sluiter met verder nog twee secretarissen, een penning me ester en maar liefst drie commissarissen. De tent stond tegenover het stadhuis en links zijn nog de statige panden te zien van de sigarenfabriek van de gebroeders Majoor. Deze siga-

renfabriek, de grootste van de vele sigarenfabrieken die Beverwijk destijds rijk was, had landelijke bekendheid door zijn voortreffelijke sigareno Tijdens de bloeitijd werkten hier maar liefst honderden sigarenmakers. Bekende merken waren "De Bloem van Kennemerland" ,

"Duinroosje", "Lilli", "Mod[o" en "Jubilo". Ze werden onder andere verkocht in de vele tabaks- en sigarenwinkels die Beverwijk destijds rijk was.

14 Een fraai stukj e Breestraat met links op nummer 72 magazijn "De Duijf". In 1895 opgericht door de gebroeders Meemken en de heer Olthaus en na de verhuizing naar de nummers 92-94 groot gemaakt door de familie Beerman. Op nummer 74 de meubelzaak van Mello, die in 1916 werd overgenomen door Nauta en op nummer 76, met de markies, de boekhandel en tevens uitleenbibliotheek van de firma WA.Anthonijssen. Deze boekhandel is ook uitgever geweest van vele mooie ansichtkaarten van Beverwijk, waar ook deze kaart een voorbeeld van is. Later werd de zaak overgenomen door

C. Dingler en gelukkig is men doorgegaan met het uitgeven van ansichtkaarten, zodat ons vele mooie oude prenten bewaard zijn gebleYen. Op nummer 78 treffen we de andere zaak van Mello

Ultg. firma Anthoni!ssen, 8mrwijk. No. 10088

'':'"

aan, totdat het ook mer tijd werd om de dorst te kunnen lessen en P. Ruiter er zijn cafe "Suisse" begon. Thans staat de HEMA ongeveer op deze plek.

Breestraat.

BEVERWIJK~

15 FotograafJohan Belterman, die zijn atelier had op Zeestraat 18, maakte rond 1900 deze foto op de Breestraat. De winkel links op de foto stond er enkele jaren later al niet meer en was boekhandel en papierwinkel Anthonijssen hier nog gevestigd op nummer 52. WA. Anthonijssen zelf staat trots in de deuropening. Leuk om te zien is dat het een van de weinige gevels was die in de lengterichting gebouwd was, waardoor het woongedeelte op de begane grond naast de winkel was. Anthonijssen had de zaak in 1853 overgenomen van Francois Crevot. Ernaast op nummer 54 had de weduwe Schipper-Majoor een winkel in galanterieen en

modeartikelen. De hoeden die in groten getale in de etalage te bewonderen zijn waren een gewild artikel, gezien de diverse voor de winkel staande dames met fraaie hoed. Let ook eens op

de kinderwagens met de grote spaakwielen. Om u een beetje te kunnen orienteren: u kunt op deze plek nu terecht voor speelgoed in de zaak van Bart Smit.

1 6 Waarom het hier zo druk is op straat laat zich niet moeilijk raden. Zomeruitverkoop is dus iets wat onze voorouders ook al kenden. In dit geval bij een zaak die we in Beverwijk nog steeds kennen, al is het dan aan de over kant van de straat. W Stoutenbeek begon in dit pand met een bakkerszaak op de hoek van wat toen nog zeer toepasselijk de Koekebakkerssteeg heette, nu de Nieuwstraat. Aan het eind van de vorige eeuw begon mevrouw Stout enbeek na het overlijden van haar man al een modewinkel en werd het naastliggende pand spoedig bij de zaak getrokken. Nog later besloeg de winkel de drie naast

elkaar gelegen panden, waarna generaties Stoutenbeken hun stempel op de Beverwijkse middenstand bleven drukken. Op de andere hoek beyond zich de Stoom- Tabakskerverij en si-

garenfabriek van P. Schuckink Kool. Op het bordje rechts boven de markies staat "Stapvoets Rijden", een bordje dat we destijds op vele hoeken van smalle straatjes in Beverwijk konden aantreffen.

Gezien de breedte van het hier zichtbare straatje niet ten onrechte.

17 En de tram ... hij boemelde voort richting Alkmaarseweg. Zoals al eerder vermeld liep de tram nogal eens uit het spoor, niet alleen door de slechte staat van het spoor maar ook liet de toen al baldadige jeugd de tram wel eens ontsporen. Het verhaal gaat dat de stoker dan woedend werd en de jongens met briketten bekogelde, die dan ijverig verzameld werden zodat moeder het fornuis weer een tijdje kon stoken! Op deze foto uit 1911 is de rijwielzaak van de heer Witteman (in 1898 specialist in Gutta-Percha banden van

f 3,50 en f 5,50!) goed te zien en lijkt wel half op de Breestraat te staan. We moeten ons echter wel realiseren dat de "oude" Breestraat mer eigenlijk ophield en dat in vroeger tijd de Peperstraat de verdere doorgaande ver-

binding was. Het pand werd kort na deze opname afgebroken om het drukker wordende doorgaande verkeer naar de Alkmaarseweg te kunnen verwerken. Rechts op de hoek van de Bloksteeg staat de directeurswoning van de heer

Dekker van de "Beverwijkse Conservenfabriek" , een der belangrijkste fabrieken in die tijd. Het pand uiterst links op nummer 1 20 is van drankenhandel "De Roemer", daarnaast twee winkels van "Huize Sterk", waar voorheen op 122 de kleding-

zaak van C. Sporre was, terwijlop 124 weer een melksalon gevestigd was en wel van H. Retel, die ook al in chocola en koeken handelde. Op nummer 126 was bakkerij De Graauw in het grote nog bestaande pand met de trapgevel gevestigd.

18 Zo maakte de Beverwijksche Conservenfabriek rond 1 91 2 reclame voor zijn producten. Dit is er een uit een serie van minstens tien fantasiekaarten. Op de kaarten zijn bevallige dames afgebeeld, zittend of liggend op allerlei groente. Soms als waternimfen drijvend op een ui, dan weer verpakt in bloemkool of groenekool, hang end aan takken als sperziebonen, dansend op een bos wortelen, uit de grond opkomend als asperges, ofluitspelend voor een soepterrine. Je kreeg op zon manier wel een goed overzicht van alle Beverwijkse groentesoorten. Alle kaarten werden uitgevoerd in fraaie kleuren en tussen

de dames werd een duidelijk assortiment eindproducten getoond. Of de kaarten net als Verkadeplaatjes bij aankoop konden worden verzameld, of dat ze aan belangrijke relaties werden

geschonken, vertelt het verhaal niet, evenmin of deze "meisjes van de cons ervenfabriek" veel aftrek vonden.

~e'Je~tJ U k.scbe

~Q, ~onserve~bri ek

> 0" ~ Jl 8EVERWIUK(Holland). fUnste rnerk

BusS roenten,enz.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek