Beverwijk in oude ansichten

Beverwijk in oude ansichten

Auteur
:   H.J.E. Palm
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6352-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beverwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19 Het laatste stukje Breestraat, genomen vanaf de Peperstraat, was te smal geworden voor een rij bomen, maar de statige huizen gaven het nog wel de nodige allure. Het huis met de teilen en bezems voor de deur is van Wesselink, een soort "winkel van sinkel' . Daarnaast met op het uithangbord "Hier Stalt en Verhuurt men Paard en Rijtuig", goederenvervoerder P. Cats en de fruithandel van Jan Blank. Waar de zon tussen de huizen door schijnt was de ingang naar het hof]e van Bisschop. Hier woonde onder anderen de oud-Atjehstrijder Jan de Wind, die werd geeerd met de Militaire Willemsorde en voor wiens

nagedachtenis in 1925 een herdenkingsbank werd geplaatst op de Halve Maan, nu te vinden bij de kinderboerderij. Aan de overkant zien we de winkels van kruidenierTheisling, "lappen-

koning" C. Bleeker en geheel rechts nog een stuk van het huis van J.P. Wesselingh, fabrikant van landbouwwerktuigen, karnmachines, kuipwerk en wasmachines.

20 Het stukje Breestraat na de Peperstraat werd de Schans genoemd naar de lustplaats die hier voorheen stond. De Peperstraat gaat hier verscholen achter het pand van rijwielzaak Witteman. De grootse allure van de Breestraat heeft hier geheel plaatsgemaakt voor een dorps aandoend straatje met nog een enkel winkeltje. Vooral het winkeltje links, met een veelheid aan artikelen die buiten werden tentoongesteld, zoals een speelgoedkruiwagen, een hobbelpaard,loopwielen, bezems, poppenwagens, klompen, blokkenwagens en wasborden, ziet er gezellig uit. Daarnaast weer een woonhuis en vervolgens het

pand van aannemer Langendijk. Let eens op de kledij uit het begin van deze eeuw, lange jurken, klompen en petten, en ook op de stratenmakers die mogelijk al bezig zijn met de voorberei-

ding tot verbreding van de straat.

21 De fotograaf stond hier nog op een weiland dat zich verder naar het noorden uitstrekte, want bebouwing was er hier in 1905 nog maar weinig. De boerderij links is die van de familie Van Noort-Molenaar, bollenkwekers, en rechts daarvan die van Geldermans. De laatste resten van dit stukje historie zijn recent afgebroken. Het ijzeren hek voor de boerderij stond er voorjaar 1996 nog, maar zal inmiddels wel verdwenen zijn. De Alkmaarseweg was rond de eeuwwisseling nog maar schaars bebouwd. Rechts was een pad dat pas begin deze eeuw een echte straat werd, namelijk de Comelis Amsestraat, genoemd naar

de bewoner van het huis rechts. Nu is het de Hendrik Mandeweg, genoemd naar een schrijver uit de 15de eeuw, die in 1431 te Beverwijk overleed.

., ? I ?..

I

13!?verwijk Schons, ./ilkmaarschc ,"cg.

7377 UiIR: C. Admir331 8everwljk.

22 Rond 1 92 7 was een automobiel nog steeds een zeldzaamheid in de straat. Hoogstens was de dokter of de directeur in het bezit van zon voertuig en die werd dan door een ieder als een wonder maar met enige vrees nagestaard. Als bezitter van een motorfiets was je al helemaal een unicum. Mogelijk liet de trotse bezitter van deze Harley Davidson van het type J, die misschien de eerste motorrijder in Beverwijk was, zich om die reden vereeuwigen door fotograaf Boumans van atelier "Rembrandt". Dit was gevestigd aan de Schans op de plek waar deze foto is gemaakt, namelijk op het pad tussen twee boerderijen. Op de achtergrond is de winkel van Hergarden.

Overigens moet het voor de in plusfour gestoken berijder in die tijd niet altijd een onverdeeld genoegen geweest zijn om op de niet al te comfortabel geveerde motor over het vaak slechte wegdek van

de Beverwijkse dreven te hobbelen en te bonken. De verkoop van deze ansichtkaart zal waarschijnlijk niet zo'ri commercieel succes zijn geweest.

23 Een genoeglijk plaatje van het begin van de Alkmaarseweg waar Verhorst links een smederij had, onder andere van haarden en kachels. Rechts is de ingang van de Munnikenweg, waar ten tijde van deze ansicht op de hoek de huisschilder Hedel zijn bedrijf had. Rond 1 92 0 werd hier een nieuw pand gebouwd voor de nog steeds bestaande steenhouwerij van Nico Groot. De Alkmaarseweg was, zoals we kunnen zien, een nog rustige straat in een tijd waarin vrijwel iedereen liep, een enkeling fietste en de auto nog een grote zeldzaamheid was. Alleen de stoomtram maakte lawaai en dus konden kinderen als

ze niet in de tuinderij, boerderij of winkel van vader of moeder moesten werken, naar hartelust op straat spelen. Heel oude huizen zullen we niet aantreffen op de Alkmaarseweg, omdat

deze weg pas rond 1820 werd aangelegd.

24 Verderop richting Heemskerk kwamen we deze huizen tegen. De Alkmaarseweg bestond vrijwel uitsluitend uit woonhuizen. De middenstand bestond onder andere uit bakkerij De Goede, een groente- en fruitzaak, de drankenhandel van weduwe Veen, uiteraard een sigarenzaak, Marees en Zoon zuivelfabriek, cafe "De Vriendschap" op de hoek van de Hoflanderweg en vanaf eind jaren twintig op het gedeelte dat in de gemeente Wijk aan Duin lag, het garagebedrijf van A.B. van de Wint, die dealer was van Chrevrolet-automobielen. In 1930 kostte een "sedan de luxe" f 2695,hetgeen in die tijd veel geld

was. Op de voorgrond een zogenaamde sportkar die je vaak op straat kon aantreffen en geleverd werd door onder andere warenhuis Tegel op de Breestraat. Het rijtje huizen vanaf de lan-

taarnpaal, dat gebouwd is in 1898, is ook nu nog goed herkenbaar en ook het huis met de erker is al jaren bekend als cafe "De Eindspurt".

25 Op de grens met Heemskerk stond cafe "Sportlust" van kastelein N. Vader, die met zijn vrouw in de deuropening staat. Het cafe was niet alleen wachtkamer voor de stoomtram, maar werd ook veel door fietsers aangedaan. Dit is niet alleen af te leiden uit het flinke aantal fietsers op de foto, maar ook te zien aan het fietsenrek links, waarop staat dat er een voetpomp aanwezig is. Het cafe dankt zijn naam dan mogelijk ook aan de "fietssport" zoals dat toen nog heette. Als er voor de tram passagiers waren of een vrachtje goederen, dan werd een rode vlag langs de kant van de weg gezet, zodat de

machinist wist dat hij moest stoppen. Het cafe lag links van de ingang van de Kuikensweg bijgenaamd de Joodenweg, omdat achter het cafe waar nu het zwembad is de joodse begraafplaats lag.

Het cafe bestaat nog steeds, zij het zonder de veranda maar verder goed herkenbaar, en heet nu cafe" Chris" .

26 We keren op onze schreden terug naar de Schans, korte tijd later Meerensteinplein geheten. Het was het eindpunt van de buslijn naar IJmuiden. Hier een bus van busonderneming Stormvogels uit IJmuiden, maar ook de firma Mooy had op deze lijn een busdienst. Deze firma had zijn garage op de achtergrand in de Meerensteinstraat, waar de autobus voor de deur staat. Deze straat heeft op zijn beurt weer de historische naam Schans gekregen. Links de Sionstraat, nu Oosterwijkstraat, die in tegenstelling tot de Meerensteinstraat veel minder veranderd is. Ook de ijzerhandel van Hergarden bestaat nog steeds. Rechts het cafe-restaurant "Meerensteijn" van

J. v.d. Lem dat in 192 9 door brand verwoest werd. Let ook eens op de ouderwetse Shell-benzinepomp en aanplakzuil. Boven het plein bungelt al een elektrische lantaarn.

BEVERWIJK.· Schans

27 Het bekende en tot voor kort nog bestaande cafe "De Klomp" lag in de Wijkermeerpolder achter de plek waar nu de "Zwarte Markt' is. Deze kaart is uit 1923, dus van na de peri ode waarin het door militairen bezet werd, namelijk de mobilisatietijd 1914-1918. "De Klomp" lag in een strategisch belangrijk gebied, vlakbij de forten die tot de verdediging van Amsterdam dienden. Maar niet alleen soldaten kwamen in het cafe. Ook fietsers, wandelaars en zoals hier een motorrijder rustten hier wat en gebruikten een versnapering. In de winter werd het bezocht door vele schaatsers die op de fortgrachten over een prachtig schaatsgebied konden beschikken.

Deze ansichtkaart werd 3 september 1923 gestuurd door de dochter van eige-

naar Klomp. Zij verzoekt om uitstel van haar lessen, omdat zij erg moe is van "de groote feesten in Beverwijk" . Om welke lessen het gaat laat zich raden, maar kennelijk hadden de feesten voorrang.

Met de feesten zullen de Koninginnedagfeesten bedoeld zijn want die werden gevierd op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Wie nu nog naar de plek zoekt van het

acht [aar geleden afgebrande cafe treft slechts een paar bomen op een braakliggend stukje grond aan.

CAFE "DE KLOMP" BIJ BEVERWIJK

28 We blijven nog even in de polder en zien hier het industrieterrein oftewel "De Pijp", dat er zo uitzag in

1 92 1 . In het begin van deze eeuw begon zich in het overwegend agrarische stadje industrie te ontwikkelen langs de verbinding van de Meerhaven met het Noordzeekanaal via zijkanaal A. Op de voorgrond zien we de zogenaamde "zwaaihaven", waar de schepen konden keren. links de marmerindustrie van G. en J. Cool. Verder naar achteren "Hoematimex", later de pompenfabriek van "Sihi Maters". Andere bedrijven aan het begin van deze eeuw waren oliefabriek "Beverol", de chemische fabriek "Chemica" en de rubberfabriek van Herbold.

Industrleterrein

BEVEHWIJK:"" .

i

,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek