Beverwijk in oude ansichten

Beverwijk in oude ansichten

Auteur
:   H.J.E. Palm
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6352-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beverwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39 Het trammetje liep hier nog over de Velserweg langs de kostschool en het huis "Beijerlust", dat nog gediend heeft als garage voor de familie Van Hattum, langs het huis van de heer J.P. Nuijt, directeur van de Beverwijkse Conservenfabriek, en vervolgens langs het mooie theekoepeltje op de achtergrond. Het koepeltje werd in 1800 gebouwd door de familie Blois van Treslong, de voormalige eigenaars van "Huize Akerendam". Dergelijke koepeltjes werden in vroeger tijd bij de fraaie buitenhuizen gebouwd met vrij uitzicht op het water. Daarvan was bij de bouw van het koepeltje nog sprake, omdat de oever

van de Wijkermeer tot aan de Halve Maan kwam en het spoor noch het station het uitzicht belemmerde.

40 "Huize Akerendam" is een van de mooiste zo niet het mooiste monument van Beverwijk. Dit 17 de-eeuwse huis is een mooi voorbeeld van een "lusthof", zoals die door de rijke Amsterdamse kooplieden werden gebouwd langs fraaie plaatsen aan het water, in dit geval aan de Wijkermeer. Het muurtje

op de voorgrond is niet alleen handig om je fiets tegenaan te zetten, maar was ook bedoeld om het water buiten te houden, want het gebeurde soms dat het water zo hoog werd opgestuwd, dat de Halve Maan overstroomde. Duidelijk in beeld zijn ook twee van de vier beroemde linden voor het huis, waaronder volgens de

legende twee minnende paren begraven liggen. Volgens het dramatische verhaal Hadden beide rivaliserende jongemannen elkaar overhoop gestoken in de duinen. De jonkvrouwen die hun

geliefden daar dood aantroffen maakten zich van verdriet van kant. Nog aan het begin van deze eeuw werd aan zenuwachtige wandelaars het advies gegeven hier niet rond middernacht

te wandelen, omdat zij opgeschrikt zouden kunnen worden door de smartelijke zuchten van de vier doden!

Ruize Akkerendam

Bevarwijk.

41 Op deze kaart van voor 1903 is rechts de toen nog smalle ingang naar de Sparsielaan, de latere Vondellaan. Het huis op de hoek was kantoor en woonhuis van de familie Van Hattem, de latere bewoners van huize "Scheybeek". Uit het samengaan van deze aannemersfamilie met die van Blankevoort ontstond in 1905 het wereldberoemde bedrijf van bagger- en havenwerken. Het lelijke kantoor van de Hoogovens dat hiervoor in de plaats kwam is kort geleden gelukkig vervangen door een veel mooier bakstenen gebouw. Verderop zien we opnieuw een theekoepel met daarachter de orangerie en het tuinmans-

huis behorende bij "Scheybeek" . Maar ook hier kon men het achtergelegen park niet met rust laten. Het zal binnenkort worden bebouwd met een appartementenflat.

Illtl{, W, J. Tagnl

42 Hoewel het onderschrift anders zou vermoeden herkennen we hier natuurlijk direct huize "Scheybeek". Een huis met een rijke hi storie en vooral bekend omdat het in 1625 een schuilplaats bood aan de beroemde dichter Joost van den Vondel. In dat [aar namelijk verscheen het toneelstuk "Palamedes of Vermoorde onnozelheit" van zijn hand. Daarin hekelde hij prins Maurits en zijn partij in verband met de terechtstelling van raadpensionaris [ohan van Oldenbarnevelt. Hij moest vluchten uit Amsterdam en yond een veilig onderkomen bij zijn kunstminnende vriend Laurens Joosten Baeck en diens familie, waar hij diverse malen verbleef. Hier schreef hij zijn verzen die betrekking Hadden op "Scheybeek" en die in het

bijzonder werden opgedragen aan de dochters van Baeck, zoals bijvoorbeeld "Beeckzangh", "Wyckzangh" en "Loff-gedicht op het Eeuwigh-Stroomend Beekje". Ook de bekende

dichters Hooft en Barlaeus waren op "Scheybeek" graag geziene gasten.

Uitg. Firma Antanijssea. Oeverwijk.

lluize ter Beek. BEVERWIJK.

43 Zowel het huis als het omliggende park zag er in vroeger tijden heel anders uit. Het huis had in de 1 7 de eeuw een in Franse stijl aangelegde tuin, die zich uitstrekte tot aan het kruispunt Vondellaan/Beeckzanglaan. Het huis was aan de rechterzijde nog een stuk grater. Achter het huis was een ijskelder die's winters gevuld werd met uit de vijver gezaagde ijsblokken, zodat het voedsel in de zomer koel gehouden kon worden. Curieus is het verhaal dat in 1905 eigenaar Slaap 28.000 lege jeneverkruiken kocht om de oever van de beek te versterken. Toen ook deze dreigden weg te spoelen, werden alle koppen eraf geslagen en de kruiken gevuld met zand. Dit functioneerde wel beter, maar wie nu nog een restje van deze oeverbekleding wil zien, moet

daarmee toch niet te lang wachten, want ook mer geldt dat "met drank meer kapotgemaakt wordt dan je lief is".

44 Op de plek waar in vroeger tijd de herberg "Holland op zijn Srnalst" lag werd in de vorige eeuw dit huis gebouwd. Het lag ongeveer op de plaats waar nu de Beeckzanglaan begint. Hier nam in 1850 de beken de "Kennemer Bard" Willem Hofdijk zijn intrek om er de "Kennemer Balladen" te schrijven. Omdat het huis in de weg stond bij de aanleg van de Rijk de Waalweg werd het in 1969 afgebroken. De naam werd ontleend aan het feit dat in de tijd dat de Wijkermeer nog bestond, de afstand tussen dit water en de Noordzee hier het kleinst was, hemelsbreed ruim vijfkilometer. Het was een strategisch belangrijke plek,

omdat hier de enige mogelijkheid was om over land de rest van Noord-Holland te bereiken. Dat de heren hier staan op de grens tussen Beverwijk en Velsen is af te leiden uit de grenspaal

waarop het jongetje heeft plaatsgenomen. Het fietspad tussen de Rijk de Waalweg en de Westerhoutweg is vanwege zijn naam nog de enige tastbare herinnering aan Holland op zijn Smalst.

Ullg. W. J. log, I. Bmrwljk No. 667B

Holland 0[> zijn Smulst. BEVERWIJK

45 Sinds de opening van de Velsertunnel in 1957 zijn de wegen op de grens met Velsen drastisch veranderd. Er kwam onder andere een nieuwe weg naar de Hoogovens, de Rijk de Waalweg. Deze ligt voor een deel op de Schulpweg, die hier al aardig bebouwd is. De naam Schulpweg werd vroeger gegeven aan wegen waarlangs de schelpen, ten behoeve van tuintjes maar vooral van kalkbranderijen, vervoerd werden vanaf het strand. De Schulpweg gaf toegang tot het toentertijd mooie duingebied de "Breesaap" waarop nu de fabrieken van de Hoogovens staan.

Schulpweg blj Beverwljk

J

46 Watrond 1910 nog Sparsielaan genoemd werd heet nu Vondellaan. Het was een smal laantje met aan weerszijden tuinderijen en voerde naar het buiten Westerhout. Behalve Kornerslaan of Naerderwech werd het ook wel genoemd Spargielaan, Sparsielaan, Spersielaan, Spergielaan ofSparsieslaan, vanwege de vele aspergebedden die je hier kon aantreffen. Asperges deden het zeer goed op de geestgronden en waren een belangrijk tuinbouwproduct in Kennemerland. Het tuindershuis links is van H. Priester, bloemen- en plantenkweker. Het huis moest enkele jaren na deze opname plaatsmaken voor de bouw

van villa's, die op hun beurt weer werden afgebroken voor het Rode-Kruisziekenhuis dat op 2 1 september 192 7 werd geopend.

BEYERWT.JIC

47 De Sparsielaan tussen de Beekzanglaan en Westerhout lag in Wijk aan Duin en werd later Verlengde Vondellaan genoemd. Hoewel de huizen op deze foto niet zo erg oud zijn, zijn de meeste al weer verdwenen, behalve het huis links achter de boom. Rechts van deze villa echter trotseert het oudste en kleinste huisje van de straat, dat herinnert aan de vroegere tuinderijen in deze buurt, al bijna honderd [aar nieuwbouw.

48 Op de achterkant van deze kaart staat; Villapark Beverwijk". Het is duidelijk dat het villapark niet alleen bestond uit deze mooie villa van eigenaar Smit. De grond waarop nu onder andere de Prinsesselaan, de Dr. Schuijtstraat en de Prins Bernhardlaan zijn gelegen, werd in het begin van deze eeuw aangekocht door de gemeente. Kennelijk nam het inwonertal van Beverwijk dermate toe (5657 inwoners in 1901 en 7025 in 1914), dat er behalve aan sociale woningbouw zoals onder andere Aagtendorp en rond de Schans, ook behoefte was aan duurdere villa's, hoewel het toch nog vele jaren duurde voordat het park was

volgebouwd. Onder degenen die zich hier "op stand" wilden vestigen bevonden zich opvallend veel inwoners van de Zaanstreek. De oorspronkelijke naam van het villapark was "OudAke-

rendam", omdat de grond oorspronkelijk behoorde bij Akerendam. Dit huis op de hoek van de Prinsesselaan, dat zijn bestaan begon als herstellingsoord "Quisi Sana" , maar later de naam

"Wilfrema" droeg, was overig ens wel een van de eerste huizen en stond er al in 1908.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek