Beverwijk in oude ansichten

Beverwijk in oude ansichten

Auteur
:   H.J.E. Palm
Gemeente
:   Beverwijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6352-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beverwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

49 De Noorderparklaan, ook wel Parklaan genoemd, heet sinds de Tweede WereIdoorlog Prinsesselaan, naar prinses Juliana. Links het kerkje van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente van dominee Van Peursen. Een ander opvallend gebouw aan de overkant was de Openbare Bibliotheek en Leeszaal met toen nog als medegebruikers de hier nog steeds huizende LOOF., de Independent Order of Odd Fellows van de Vrijmetselarij. Huurprijzen van de huizen in het villapark varieerden in de jaren dertig van f 80,tot f 350,- en geven een goede indruk van de geIdontwaarding, want deze bedragen waren wel per [aar verschuIdigd!

Beverwijk - Noorderparklaan

50 Generaties "Wijkers" hebben onderwijs genoten in de openbare lagere school en mulo van meester Smit aan de Schoollaan, nu Prins Bernhardlaan geheten. De latere naam was Juliana van Stolberg school maar in de volksmond heette deze school eerst "Groene Pannenschool" en later, vanwege de groen geglazuurde dakpannen, de "Groene Kikker". In 1913 schreef men nog van "een onaangenaam aandoend groen dak". Begin jaren zestig werd om die reden bij de voordeur een beeldje geplaatst van een groene kikker.Villa "Uytwijck", destijds een van de grootste woonhuizen van de stad, werd onder anderen be-

woond door dokter Royaards, is ook nog lang kantoor geweest van het PE.N. en is inmiddels omgetoverd in een zeer representatief kantoor met stijlvolle tuin.

. ~

Dokter Schuyt straat en Schoollalm;' _ ~q~

.' Beverwijk. ,.,.".~ ,

~ . . .

J "

5 1 Wat een ruimte nog in het villapark waar we op de achtergrond het huis van dokter Buller aan de Noorderparklaan zien. Daarna woonde er weer een dokter, namelijk de chirurg Schepel, de oprichter van het Brandwondencentrum van het Rode- Kruisziekenhuis. En als we het toch over bekende dokters hebben mag de hier op 24 april 1 92 6 geplaatste "Docter Schuyt Fontein" niet onbesproken blijven. Deze kon uiteraard geen betere plaats krijgen dan mer in de al veel eerder naar hem genoemde straat. De fontein, genoemd naar de bekendste dokter van Beverwijk, werd in 1905, een [aar na zijn dood, ter nagedachtenis geplaatst op het Stationsplein. De fontein met drinkplaatsen voor vogels, paarden en (trek)honden had aldaar zijn oorspronkelijke functie ver-

loren en stond bovendien in de weg bij de herinrichting van het Stationsplein. De muziektent die hier plaats moest maken werd verplaatst naar het Moensplein. Echter, in 1 953 herhaalde

de geschiedenis zich en zo kwam er een einde aan de muziektent. De vooral in de oorlog onttakelde fontein kreeg er uiteindelijk zijn definitieve plek. De hier nog aanwezige sierlijke water-

vogel was toen allang "gevlogen", waardoor de zuil nu meer weg heeft van de pijp van een oude stoomlocomotief.

52 Ook een van de eerst gebouwde huizen in de Dr. Schuytstraat is zijn leven begonnen als rusthuis. In

1 936 toen deze foto werd gemaakt was het duidelijk met de rust gedaan, want zeker in die tijd was een huisartsenpraktijk al geen rustig bestaan. Tientallen jaren was M.A. de Ruyter op deze plek huisarts. Hij verhuisde later naar Arnhem, waar hij enkele jaren geleden op hoge leeftijd overleed. De bomen veranderden, er kwam een modern ere auto en ook de praktijkruimte werd aangepast aan deze tijd, maar voor het overige veranderde er niet zo veel. Bakker Slagt, die zijn bakkerij van de Breestraat verhuisde

naar de hoek van de Scheybeeklaan, werd de enige middenstander van de straat, maar is allang uit het straatbeeld verdwenen.

53 Een wel heel erg romantisch plaatje van de

to en nog ouderwets, maar eigenlijk juist gespelde Beecksanghlaan. Het beekje is hier nog steeds bovengronds zichtbaar maar stroomt verder zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts vrijwel geheel ondergronds. Het is bijna niet denkbaar dat hier vroeger een belangrijke verbindingsweg liep voor het verkeer van Haarlem naar Alkmaar. De oude naam van deze laan was Baecken Achterwech en later Weg Holland op zijn Smalst.

Beacksanghlaan

,.

Beverwijk

54 We zetten onze wandeling nu voort vanaf het begin van de Zeestraat, waar we dit geanimeerde beeld aantreffen met alweer een melksalon en wel een met de niet originele naam "Kennemerland". De uitbater was Arnoldus Politiek. Dat men het in 1 91 6 al wat minder nauw nam met de bedoeling van een melksalon blijkt uit het witte bord waarop staat dat men uitsluitend kwaliteit bier schenkt! Of dit heeft geleid tot de opheffing is niet bekend, maar kort hierna vestigde stalhouder Dekker zich in dit pand. Het deftige grote huis in het midden draagt nog steeds de naam "Terpsichore", naar de muze

van de dans. Een toepasselijke naam want vele Beverwijkers leerden hier vroeger hun eerste onzekere passen in de dansschool van Heemskerk. Dat het hier aantrekkelijk wonen was bewijzen de vele

Indische gepensioneerden die zich destijds vooral hier vestigden.

55 Kijkend vanaf de hoek van de Baanstraat doet drogisterij "De Gaper" van Th. HoI zijn naam duidelijk eer aan. Het stond tot 1919 op de hoek van de Prinsesselaan en de Zeestraat maar werd afgebroken voor een filiaal van de melkinrichting "Velsen", met de heerVan Leeuwen als melkboer. Uiterst rechts zijn nog net het hek en een stukje van het evangelisatiegebouw van het echtpaar Garms te zien. Het grote huis links is de ambtswoning van burgeme ester Strick van Linschoten. Mejuffrouw Anna Sepp, die begon op Breestraat 72, vond in dit huis kennelijk meer ruimte voor een apotheek en dat tot op de dag

van vandaag, al veranderde de naam in Kennemer Apotheek.

BEVERWIJK

Zeestreat

56 Als we de Zeestraat wat verder inlopen langs de tabaks- en kapperszaak van Bakker zien we vervolgens rechts op de gevel een groot bord met daarop "Maison Stroucken". Het begon allemaal in 1878 als de zaal van Ludwig, die vervolgens in handen kwarn van Stroucken. Deze maakte er een feestzaal, concertzaal, kolfbaan en kegelbaan in. Ook de tuin genoot grote bekendheid vanwege de

fees ten en concerten die er gegeven konden worden. In 1 914 werd Frans Hart voor lange tijd eigenaar. Hij verbouwde het pand in 1925 drastisch tot het Kennemertheater, dat oudere Beverwijkers nog goed gekend

hebben als bioscoop en concertzaal voor onder andere het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Aan de rechterzijde is het allemaal allang verleden tijd, terwijl de gevels links toch ook nu

nog goed herkenbaar zijn boven de huidige winkelpuien.

De "vlekken" die men midden op straat ziet, zijn in werkelijkheid uitwerpselen van de trarnpaarden. Ze wer-

den ijverig verzarneld en gedroogd en dienden onder andere in tijden van schaarste tot brandstof voor de kachel.

'~ 1 S J

HD.1D072~

57 Met deze foto, genomen vanaf de ingang van de Groenelaan, gaan we nog een heel stuk verder terug in de tijd. De tramrails ontbreken nog en ook zien we een zeer oude kinderwagen en een man met een rottinkje en een bolhoed. Ook de kleding van de andere deftig uitziende personen op deze foto doet vorige-eeuws aan. De opname stamt dan ook uit rond 1880, met links een in aanbouw zijnd huis dat de slopershamer al meer dan honderd [aar heeft getrotseerd en op de achtergrond de zaal van Ludwig. Van de rechter huizenrij is de begane grond vervangen door winkels, terwijl het inspring en de huis waar De

Bie en later Eggeraat hun kruidenierswinkel hadden, pas in de jaren vijftig moest wijken voor de verbreding van de Zeestraat.

58 Pas in 1 92 6 werd er een verbinding gemaakt tussen de Zeestraat en de Keesdelfsweg en zo ontstond de Moensstraat. N otaris Carel Hendrik Moens, naar wie de straat en het bijbehorende plein zijn vernoemd, had zijn kantoor op de Breestraat en was een zeer bekende persoonlijkheid in Beverwijk. Als raadslid, wethouder en bestuurslid van velerlei feestcomites en verenigingen heeft Moens een belangrijk stempel gedrukt op het leven in Beverwijk van 1875 tot 1920. Het bebouwen van dit voormalige tuindersgebied yond overigens pas later plaats. De hier getoonde gereformeerde kerk beyond zich

voorheen in de Baanstraat waar nu het "Gildehuys" is. Het gebouw voldeed niet meer voor de gestaag groeiende gemeente en in 1 931 kon men het nieuwe gebouw op het Moensplein in

gebruik nemen. De bouwkosten bedroegen het toentertijd enorme bedrag van f 65.000,-, maar waarvoor je nu geen flatje meer kunt kopen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek