Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Auteur
:   C. Obbens
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5104-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bibliotheken en Leeszalen in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Eindhoven. De openbare bibliotheek die nu gevestigd is in het winkelhart van de stad, op het adres met de fraaie naam Piazza 201, was vroeger bereikbaar via deze poort. Hier was de ingang van de R.K. Openbare Leeszaal en Boekerij. (Streekarchief Kempenland, Eindhoven.)

10. Eindhoven. De Leeszaal werd in 1916 opgericht op initiatief van de Katholieke Kring, een club van hooggeleerde vooraanstaande mensen. De Rooms-Katholieke O.L. en Boekerij St. Catharina was oorspronkelijk aan de Nieuwstraat gevestigd, boven een wijnpakhuis, en vanaf 1 mei 1919 op het adres Rechtestraat 41. De Leeszaal was vanaf het moment van verhuizing naar de Rechtestraat al in het bezit van telefoon en aangesloten bij de Postcheque- en Girodienst. Dit is de kranten- en tijdschriftenzaal. (Streekarchief Kempenland, Eindhoven.)

11. 's-Gravenhage. Hoewel de Openbare Leeszaal al in 1905 is opgericht begint deze pas te floreren na de verhuizing naar een pand aan de Toussaintkade lla. Er wordt een open bare muziekbibliotheek opgenomen in het gebouw, en het boekenbezit neemt geweldig toe. Dan is het moment aangebroken om zich opnieuw te buigen over het probleem: huisvesting van de Leeszaal. De gemeente besluit in 1921 een nieuw gebouw voor de Leeszaal te stichten. Het is dit onderkomen aan de Bilderdijkstraat. Na een uitbreiding in 1934 heeft het gebouw dan zijn uiteindelijke vormen gekregen. (Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag.)

12. Franeker. De bestuursleden van de Openbare Leeszaal hebben heel wat huisbezoeken afgelegd voordat ze tevreden waren met het aantal mensen dat zich als lid had opgegeven voor de nieuwe vereniging. In 1913 werd er subsidie gevraagd aan de gemeenteraad en aan de Nutsspaarbank. Op 16 december van dat jaar werd het pand aan het Noord voor het publiek geopend. Het onderkomen was in de tijd ervoor nog verbouwd onder advies van architect Ci J. Kruisweg, die te Bussum al een bibliotheekgebouw had neergezet. In het tijdschrift Bibliotheekleven van 1923 wordt nog melding gemaakt van de plannen tot oprichting van een christelijke leeszaal in de stad. De vrees was terecht dat bij realisering er in plaats van een bloeiende twee kwijnende leeszalen zouden overblijven. (Openbare bibliotheek Franekeradeel.)

13. Groningen. De" Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van een Openbare Leeszaal en Boekerij" werd in 1903 opgericht. Het pand aan de Vismarkt 16 was het tweede adres van de Leeszaal. In 1906 was het gebouw aangekocht en na een ingrijpende verbouwing kon op de begane grond de leeszaal ingericht worden, met langs de wand boekenkasten die toegankelijk waren voor het publiek. De Leeszaal was in haar begintijd van 10 uur's ochtends tot 10 uur's avonds geopend en zelfs op zondagochtend. De Openbare Leeszaal stond goed aangeschreven in het land en had veelleden van buiten de gemeente.

14. Gorinchem. In vee! gemeenten bediende de Openbare Leeszaal tevens de buitengebieden van de stad, door het oprichten van zogenaamde correspondentschappen. De daaraan verbonden correspondenten, meestalleraren of godsdienstig geschoolden, maakten kenbaar welke boeken gewenst waren. Dat werd aansluitend per kist verzonden. Gorinchem verzorgde correspondentschappen in Arkel, SchelIuinen, Goudriaan en Hardinxveld. De activiteiten voor deze boekverzendingen zijn rond 1920 gestart in het pand aan de Groenmarkt en vanaf 1930 gecoordineerd vanuit dit gebouw De Tolkazerne. (Gemeentelijk Archief Gorinchem.)

15. Gorinchem. Dit is het interieur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Iedereen was welkom om de Leeszaal te bezoeken maar aileen leden mochten boeken lenen. Veel militairen, gelegerd in Gorinchem, maakten gebruik van de voorzieningen. Om de belangen van de militairen veilig te stellen werd een officier in het bestuur opgenomen. Hij werd later opgevolgd door andere militaire hoogwaardigheidsbekleders. Ze voelden zich thuis in De Tolkazerne. De bibliotheek had verschillende ruimten ter beschikking. Er was, naast het betalen van hum, maar een voorwaarde: in geval van militaire noodzaak zou de Leeszaal het veld moeten ruimen. In de oorlogsjaren heeft het bibliotheekwerk hier bijna stil gelegen. Ret pand heeft daarna nog tot 1980 onderdak geboden aan de bibliotheek. (Gemeentelijk Archief Gorinchem.)

16. Heerenveen. De stad die tegenwoordig het meest bekend staat vanwege een ijsstadion met een 400-meter baan, is al sinds 1918 in het bezit van een algemene Openbare Leeszaal. Deze was gehuisvest aan de Vleeschmarkt 2. Het pand was aangekocht door de Leeszaal voor het aanzienlijke bedrag van 15.800 gulden. Voorheen was hierin het cafe De Drie Gemeenten gevestigd. Het gebouw draagt inderdaad de sfeer van een herberg. Vanaf oktober .Jrerbergde'' het pand boeken en tijdschriften. (Openbare bibliotheek Heerenveen.)

17. Heerenveen. De openbare leeszalen kenden ruime openingstijden. Tegen 1925 kwam de discussie los over de zondagsrust. Er werd over en weer gepraat of de bibliothecaresses weI of niet op zondag aanwezig moesten zijn. Het aantal bezoekers aan een leeszaal werd op zondagen steeds geringer. Uiteindelijk leidde dit tot openingstijden van maandag tot en met zaterdag. Het uitlenen van boeken was al geconcentreerd op die dagen. Een nieuwe golf van discussies over werktijden brengt de invoering van de vijfdaagse werkweek. De Leeszaal hier, was op werkdagen geopend van 10-12, 3-5 en van 6-10. Opzon- enfeestdagen van 3-5 en 7-10. Deze voor ons aparte schrijfwijze van de uren werd destijds regelmatig op de openingstijdenborden gehanteerd. (Openbare bibliotheek Heerenveen.)

'/". ,. .

18. Hengelo. Alvorens over te gaan tot het geven van een opdracht tot het ontwerpen van hun openbare leeszaal, bezochten enkele bestuursleden de stad Glasgow. Uit Groot-Brittannie kwamen immers de ideeen voor een openbare leeszaal vandaan. De Openbare Leeszaal te Hengelo aan de Vondelstraat werd precies volgens de toen bekende Engelse- en Amerikaanse standaard gebouwd. Dat wil zeggen: gebouwd voor een open boekerij. De boeken waren vrij toegankelijk voor het publiek. Voor het project was architect A.K. Beudt, die veel bouwwerken in Hengelo op zijn naam heeft staan, gevraagd. In 1928 was de nieuwbouw gereed. Ruim een jaar later, op 31 mei 1930, zijn de deuren geopend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek