Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Auteur
:   C. Obbens
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5104-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bibliotheken en Leeszalen in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. 's-Hertogenbosch. De rooms-katholieke Leeszaal werd opgericht op 16 juli 1915 en ontving koninklijke goedkeuring aan het eind van dat jaar, om precies te zijn op 18 oktober. De Openbare Leeszaal en Boekerij op R.K. Grondslag was tot midden 1936 gevestigd aan de Markt 3, in het gebouw "De Lely". Onder leiding van directeur A.B.M. Brans groeide de Leeszaal uit tot een culturele instelling, die regelmatig tentoonstellingen verzorgde en tot ver in de omtrek bezoekers trok. De tentoonstelling ter gelegenheid van een koninklijk bezoek werd gehouden van 24 juni tot 11 juli 1936. Wat cultuur betreft is het volgende een unicum: de (eerste?) stomme bibliotheekfilm "Het Leven der Boeken" werd hier opgenomen. De film uit 1935 is tot nu toe helaas niet opgedoken uit de archieven. (Openbare bibliotheek 's-Hertogenbosch.)

20. Hilversum. Op 10 december 1910 werd de Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Heerenstraat te Hilversum geopend. In de bestuursvergaderingwas besloten dat de contributie ,,50 cents's jaars" zou bedragen. Twee panden waren voor de Leeszaal aangekocht door de Naamloze Vennootschap "Bouwmaatschappij Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Hilversum". Het was een constructie waarbij de N.V. de panden verhuurde aan de Vereniging O.L. en B. Door fusies met volksbibliotheken werden verschillende boekencollecties in het bezit opgenomen. Vanaf ten minste 15-jarige leeftijd was het mogelijk om, met toestemming van de ouders, toegelaten te worden. Uit 1913 is deze foto van de krantenzaal. (Stichting Hilversumse Openbare bibliotheken. )

-.

14. HllVERSUm. - Openbcre leesbiblictheek neuweg

21. Hilversum, filiaal. Dit is het filiaal van de Openbare Leeszaal. Het filiaal aan de Neuweg 270 werd geopend op 9 november 1918 en was het tweede filiaal in Nederland dat rijkssubsidie mocht genieten. Vanaf 1921 werd in Nederland bepaald dat subsidie voor filialen een derde van de hoofdsubsidie zou bedragen. Reeds in 1919 startte het filiaal, naast de collectie voor volwassenen, met het uitlenen van kinderboeken. Het werd een zeer groot succes. De kinderen op het plaatje zijn heel tevreden met hun bibliotheek.

22. Hilversum. De gemeente Hilversum kende naast de Openbare Leeszaal ook de R.K.-, en de Christelijke Leeszaal in het , ,Boaz-huis" aan de Havenstraat, die u hier ziet afgebeeld. De Leeszaal werd op 10 november 1911 gesticht en was lange tijd enig in haar soort. In 1916 kreeg de Leeszaal rijkssubsidie over datzelfde jaar. Het betekende een erkenning voor de confessionelen om een eigen leeszaal te onderhouden. Openbare leeszalen werden bij oprichting een vereniging met leden. Bij fusering in de jaren zestig gingen leeszalen van verschillende stromingen op in de rechtsvorm stichting, die in 1956 in het leven geroepen was. (Stichting Hilversumse Openbare bibliotheken.)

23. Kampen. Het Gotische Huis, een voormalig koopmanshuis uit de 15e of 16e eeuw, werd in de periode 1907-1909 grondig gerestaureerd. Het langgerekte rechthoekige gebouw herinnert nog aan Kampens roemrijk verleden. In dit pand aan de Oudestraat 158 heeft de Openbare Leeszaal geruime tijd haar domicilie gehad.

LAREN (N H). - Eemnesserweg R.K Open bare Leeszaal,

24. Laren. Ais je dit pad opliep bereikte je als lezer het rustieke gebouw waar vanaf 1922 de katholieke Openbare Leeszaal was gevestigd. Via de trappen en de entree kwam men in de hal. Links was de leeszaal en rechts de aparte studiezaal. De open boekerij had slechts de afmeting van 8,25 x 5 meter. Op de eerste verdieping, met galerij, was de binderij gevestigd. Bibliotheken die in de gelukkige omstandigheid verkeerden dat ze een eigen gebouw konden laten neerzetten, kozen voor een ruimte voor een binderij, waar de boeken "uitleenklaar" gemaakt werden. De Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) te Leidschendam neemt deze taak nu voor haar rekening. De gemeente Laren-Blaricum was ook in het bezit van een algemene leeszaal.

25. Leeuwarden. "Mijn leeszaal-jongens hebben me in de steek gelaten, 't mooie weer heeft grooter aantrekkingskracht dan de boeken, wat heel gezond is." Dit commentaar van, volgens mij bestuurslid M. van Valkenburg, staat te Jezen op de achterkant van deze ansichtkaart. De kruisjes geven de gezellige jeugdleeszaal aan die hier in 1922 aan de Tweebaksmarkt was geopend. De oorsprong van de openbare bibliotheek Iigt in 1902 toen enkele initiatiefnemers de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Dordrecht met een bezoek vereerden. Dordrecht en Leeuwarden hadden namelijk evenveel inwoners. Terstond werd besloten in Leeuwarden een vergelijkbare instelling op te richten. De vereniging van de Openbare Leeszaal was op 5 februari 1903 een feit.

Openbare LeeSZ8a/ LEEUWARDEN

)1( J"e......HL.~~.

26. Middelburg. Toen de tijd rijp bleek voor een openbare leeszaal werd dr. Greve, secretaris van de Centrale Vereeniging van Openbare Leeszalen en Bibliotheken, uitgenodigd om een lezing te houden over het nut daarvan. Tijdens diezelfde bijeenkomst, op 27 januari 1911, werd de Leeszaal opgericht. Hier ziet u een foto van rond 1920 van het interieur met de leeszaal en werkruimte. Zijn deze bibliothecaresses bezig met het schrijven van een catalogus? Naast een ruime algemene ontwikkeling en een goed geheugen mocht een duidelijk en net handschrift niet ontbreken als men het ambt van bibliothecaresse wilde aanvaarden. In Nederland waren het vooral vrouwen die, in de beginjaren van deze eeuw, zich met hart en ziel aan deze taak wijdden. (Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg.)

27. Nijmegen. Dit is een van de eerste leeszalen die het katholicisme hoog in het vaandel had, maar in haar collectie ook rekening hield met de "wenschen" van andere burgers. Met deze doelste1ling waren ze geen algemene leeszaal in de werkelijke betekenis van het woord. De officiele naam was" Open bare Leeszaal en Boekerij op R.K. Grondslag". Eenzelfde benaming hadden de leeszalen van Heerlen en 's-Hertogenbosch. De Leeszaal ging van start aan de Oranjesingel 2a. Op maandag 30 oktober 1916, na de kerkelijke inzegening, werd dit gebouw in tegenwoordigheid van vooraanstaande burgers van de stad, plechtig geopend. Veel later startte Nijrnegen een kinderleestuin. (Gemeentearchief Nijmegen.)

28. Rotterdam. Onderleiding van de heer G. van Rijn werd de uit 1604 stammende bibliotheek in 1907 omgezet in een openbare leeszaal. Van Rijn was bibliothecaris van 1906 tot zijn dood in 1912, en een overtuigd voorstander van een gemeentelijke instelling. Deze opvattingen werden niet door het gehele land gedeeld. Van 1923 dateert dit pand aan de Nieuwe Markt, het onderkomen van de centrale bibliotheek. Ondanks de vele bombardementen in 1940 bleefhet bibliotheekgebouw vrijwel ongedeerd. Lang heeft men bibliotheekwerk in te beperkte ruimten moe ten verrichten. Dit probleem werd pas opgelost met de verhuizing naar het uiterst moderne bibliotheekgebouw waarmee we de Gemeentebibliotheek Rotterdam tegenwoordig identifieeren. (Sehenking Gemeentebibliotheek Rotterdam.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek