Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Auteur
:   C. Obbens
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5104-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bibliotheken en Leeszalen in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Rotterdam. Onder verschillende invloeden groeide de centrale bibliotheek uit tot een bibliotheek met een overvloed aan wetenschappelijke literatuur. De Erasmuscollectie maakte daar een onderdeel van uit. Deze collectie werd met inspanningen van de stichting "Vrienden van de Gemeente-bibliotheek" regelmatig uitgebreid met brieven en boekwerken van en over deze bekende Rotterdammer. Hier ziet u de Erasmuszaal met een gezellige zit. (Schenking Gemeentebibliotheek Rotterdam.)

GEMEE~TEBIBLIOTH[rK . ROTTFRDA:>f . ~IFl'X'E .IARKT 1

30. Utrecht. Utrecht of Dordrecht, was de vraag die dr. Greve zich stelde in zijn gedenkboek over de geschiedenis van de leeszaalbeweging in Nederland. De meningen waren verdeeld. De Leeszaal had bij de opening meer weg van een volksbibliotheek. Aan de totstandkoming hadden verenigingen meegewerkt die zich bezig hi elden met volksontwikkeling en drankbestrijding, en er was geen boekenuitleen. In twee zaken verschilde de Leeszaal met de volksbibliotheken, namelijk een kosteloze toegang en neutraliteit bij de keuze der leetuur. Vanwege deze verschillen wordt Utrecht beschouwd als de eerste openbare bibliotheek. In 1992 wordt het 100-jarig bestaan gevierd van de openbare bibliotheken in Nederland. Dit is de leeszaal van de Loeff Berchmakerstraat. (Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht.)

31. Utrecht. Een sfeervol plaatje van de Voetiusstraat. In het begin van deze eeuw was het de gewoonte, als er een straatfoto werd gemaakt, zo veel mogelijk mensen bijeen te krijgen. Hier zijn het er een paar die graag even de goede kant opkijken tot de fotograafklaar is. Aan de rechterkant op nr. 2 staat het nieuwe gebouw van de Openbare Leeszaal. Op de plaats van het gebouw heeft, naar het schijnt, de geleerde Voetius nog gewoond en gewerkt. Links ziet u de Dom van Utrecht.

32. Utrecht. Vol trots lenen deze heren zich voor de foto. Zouden ze weten dat ze poseren voor de nieuwe huisvesting van de oudste Openbare Leeszaal van Nederland? Het pand, een ontwerp in neo-Hollandse Renaissancestijl van architect J. Stuivinga, werd betrokken op 23 februari 1912. Het gebouw werd uitvoerig besproken in het tijdschrift De Boekzaal: maandblad voor boek- en bibliotheekwezen van dat jaar. Van deze kant is de trapgevel goed te bekijken en het aangrenzende huis van de concierge. De middenbouw van het geheel eindigt in een torentje. Dat een nieuw gebouw ook goed onderhouden moet worden is niets bijzonders. In die tijd ging in juli de Leeszaal telkens een week dicht, wegens schoonmaak.

33. Utrecht. Openbare leeszalen verhuisden in hun begintijd regeImatig. Van kamers op een etage naar herenhuizen en andersoortige geIegenheden. De verhuizing naar de Voetiusstraat was zeer welkom bij de vele kranten- en tijdschriftenlezers. In deze leeszaal konden ongeveer honderd bezoekers een plaatsje vinden. De leeszaal was gesitueerd op de begane grand. Rechts beyond zich de jeugdafdeIing, ook weI kinderleeszaal genoemd, en in de hal de uitgiftebalie. Utrecht kende toen nog geen "open uitlening". Als klant kon men via de gedrukte catalogi een keuze maken en lijstjes indienen bij de balie. Met een boekenlift werd uit de drie magazijnen het gewenste boek voor de lezer opgehaald. De studiezaal en voordrachtzaal waren te vinden op de eerste verdieping.

BRIEFKAART

OPENBARE LEESZAAL

Filiaal: Sweelinckstraat 18.

TE UTRECHT

GEOPEND:

elken werkdag 6-10 uur. Toegang kosteloos.

U ITLEEN-BIBLIOTH EEK geopend: Maandag tot en met Vrijdag 7-9 uur.

LEESVERGUNNING f 2. - per jaar.

GEEN LEESGELD PER BOEK!

I .

34. Utrecht, filiaal. Een kan er maar de eerste zijn! Rotterdam had op 15 november 1910 haar eerste filiaal geopend in de 3e Pijnackerstraat. Utrecht kon zich op de schouder kloppen omdat ze in het bezit was van het eerste filiaal dat rijkssubsidie ontving. Dat kon door de Leeszaal gei'nd worden in oktober 1918. Het filiaal maakte reclame voor zichzelf met deze prentbriefkaart. (Bibliotheek Gemeente Utrecht.)

35. Utrecht, filiaal. Iedereen is ijverig aan de studie maar wordt even opgeschrikt door de fotograaf. Het ziet er gezellig uit in het filiaal Elinkwijk aan het Werkspoorplein. Dit filiaal was ook op zaterdag geopend voor belangstellenden, 's middags van 2 tot 5 uur. De naam van het plein is toepasselijk aangezien de Nederlandse Spoorwegen een belangrijk stempel hebben gedrukt op een stad als Utrecht. (Bibliotheek Gemeente Utrecht.)

36. Winschoten. De vlag wappert fier boven dit gebouw. Ze zijn hier trots op de Leeszaal! Winschoten, in een uithoek van ons land, maakt sinds 1982 onderdeel uit van de Provinciale Bibliotheekcentrale Groningen. Haar historie reikt echter veel verder terug. De eerste stappen, ondernomen in 1916 met het starten van een fonds, hebben uiteindelijk geleid tot de latere oprichting in 1927. In 1933 kon de bibliotheek deze riante huisvesting betrekken aan de Johan Modastraat. Het bibliotheekwerk ontwikkelde zich gestaag, maar werd wreed verstoord door de oorlogsjaren. In 1944 werd dit gebouw gevorderd door de Wehrmacht en ingericht als kantine voor de soldaten. Aan het eind van de oorlog is het gebruikt door de Canadezen als "Officers Mess". (Gemeentearchief Winschoten.)

37. Zeist. De gemeente Zeist draagt in de gedachten van mensen al vele jaren lang de sfeer van een sjiek dorp. Toch was het de Volksbond tegen Drankmisbruik die zich beijverde voor een leeszaal, samen met het Nutsdepartement. Het was de bedoeling een leeszaal te openen die aansloot bij de gedachten die de Nederlandse regering ertoendertijd over leeszalen op nahield. In 1911 werd van overheidswege 11.000 gulden verstrekt aan de tien openbare leeszalen die het land telde. Zeist, opgericht in 1911, kreeg 300 gulden gemeentelijke subsidie voor de Leeszaal aan de Heerenstraat 27. (Stichting Zeister Openbare bibliotheek.)

Z~i5L Openeare Lee5zaal c"'!. Bib o:neeo(,

38. Zeist. Na de Eerste Wereldoorlog, in 1921, besloot de gemeente een nieuwe bibliotheek te bouwen en aan de vereniging in huur te geven. De architect Joh. Meerdink en tekenaar R. Kloosterboer realiseerden een jaar later dit pand aan de Tweede Hoogeweg, met twee bouwlagen, in de stijl van de Amsterdamse School. De voorgevel was symmetrisch met een terugliggende middenpartij. De entree was versierd met een terracottarelief, voorstellende een lezende figuur. Het gebouw werd in de jaren daarna steeds aangepast en verbouwd. Een echte wens ging in vervulling toen er in 1954 Tl.-verlichting in de leeszaal kwam. Helaas heeft een bank de noodzaak gezien dit pand af te breken en er een eigentijds gebouw voor in de plaats te zetten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek