Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Auteur
:   C. Obbens
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5104-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bibliotheken en Leeszalen in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. 's-Hertogenbosch. Twee heren in de leeszaal van de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Links, wethouder M. Krijgsman (1885-1942) en rechts Maurits Azijnman (1876-1936). De heer Azijnman stond achter het doel van het Genootschap: Brabant opheffen uit zijn erbarmelijke toestand op cultureel gebied. Vanaf de oprichting in 1837 is men bezig geweest met het verzamelen van een Brabantica-collectie. Deze belangrijke verzameling boeken en prenten is sinds 1986 ondergebracht bij de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. (Stadsarchief's-Hertogenbosch.)

58. Leiden. De Bibliotheca Thysiana. Jan Thijs (Johannes Thysius), was zoon van een rijke Amsterdamse koopman. AI op 14-jarige leeftijd werd hij als student te Leiden ingeschreven en woonde hij daar onder toezicht van zijn oom. In 1646 studeerde hij af en promoveerde in 1652 in de rechten. Bij testament had hij bepaald dat zijn omvangrijke en met zorg verzamelde boekencollectie "tot openbare studie" op een plaats ondergebracht moest worden. Jan werd op 8 oktober 1653 begraven. Op de hoek Rapenburg 25/Groenhazengracht werd eind 1655 de Bibliotheca Thysiana gevestigd. In zijn impressies van bibliotheken over de gehele wereld, schenkt Boudewijn Buch aandacht aan deze boekenverzameling in het hoofdstuk met de tite!: Een zorgelijk legaat.

Leiden

Bibliotheek en Academie

59. Leiden. Het pand van de Universiteitsbibliotheek aan de Rapenburg 70-74. Sinds 1983 is de universiteitsbibliotheek gehuisvest in het nieuwe Wittesingel Doelen Complex en heeft het "Herbarium" een plaats gevonden in dit oude bibliotheekgebouw. De laatste uitbreiding van de gebouwen op deze ansichtkaart, yond plaats in 1886. De stad is in de bibliotheekwereld bekend geworden met catalogi in boekvorm. Deze "Leidse boekjes" op oblong-formaat zijn in verschillende universiteitsbibliotheken nog terug te vinden.

provinciale j3ibliolhee~

ffiiddelbud

60. Middelburg. In het tijdschrift Bibliotheekleven van 1916 staat te lezen dat de Provinciale Staten niet bereid waren een commissie aan te wijzen "tot het houden van besprekingen over een mogelijke vereeniging van de Provinciale bibliotheek met de Open bare leeszaal", De hooggeleerde heren meenden dat de karakters van beide instellingen te veel verschilden om een goed geheel te krijgen en dat zij zich tot een andere categorie van de bevolking richtten. De Provinciale Bibliotheek was immers een openbare wetenschappelijke bibliotheek met een klantenkring van wetenschappelijk gevormden. De bibliotheek, opgericht in 1859, huisvestte onder meer de collectie van het Zeeuwsch Genootschap. Vanaf 1898 tot 1940 was de bibliotheek in dit patriciershuis gevestigd. Een brand, na een bombardement, maakte hier een einde aan.

61. Nijmegen. Dit imposante gebouw, met een gevel uit de Renaissance, werd in 1923 in gebruik genomen als universiteitsbibliotheek. Het was oorspronkelijk eigendom van de "Firma Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelenburg en Schippers" en heeft als bankgebouw dienst gedaan. De bezetter verwoestte aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verschillende gebouwen in de stad. Door een brand is de boekenvoorraad bijna in zijn geheel verloren gegaan. Hulp werd verleend op velerlei wijzen. Een ander onderdak kon worden betrokken in september 1946. Door internationale hulp, vooral van de Verenigde Staten, werd de boekenverzameling weer opgebouwd. (Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen.)

Bibliotheek R. K. Universiteil. Snijderslralll Nijmegen

f

VERNIEUWENDE BIBLIOTHEEKARCHITECTUUR

Bibliotheken in ons land lijken met de bouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een nieuwe start te hebben gemaakt. Bibliotheken steunen op een vemieuwde filosofie. Centrale vestigingen leggen meer gewicht in de schaal en presenteren zich als goed geoutilleerde informatiecentra waarbij verschillende technische hulpmiddelen de bezoeker ten dienste staan. De catalogi zijn te raadplegen via terminals, en databanken geven de klant een inzicht in de laatste informatie. Een bibliotheek van deze tijd moet, als ware het een bedrijf, voldoen aan de groeiende informatievraag en de verwachtingen van het publiek. Een gebouw heeft de taak de functie van een bibliotheek te ondersteunen. De architect en bibliothecaris moeten in de realisering van een bibliotheekgebouw veelvuldig samenwerken. Vroegtijdig contact met de gemeente is van belang.

Het programma van eisen geeft de architect inzicht in het verwachtingspatroon van de aangestelde bouwcommissie. Doel en functie van de bibliotheek en de grootte van het werkgebied hebben uiteraard invloed op de uiteindelijke omvang van het pand. De ligging en afmeting van de beschikbare bouwgrond

kunnen beperkingen opleggen aan de architect. Een definitief schetsontwerp belandt bij de gemeente. Na financiele overeenstemming met gemeenteambtenaren wordt er een bestek (beschrijving) gemaakt door de architect. Een bouwteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de bibliotheek, architect en aannemers, voIgt daarna wekelijks het verloop van de bouw. In een vroeg stadium kan met een maquette of een trucagefoto aan klanten, het gemeentebestuur of andere beiangstellenden een goede indruk worden gegeven van het te verwachten complex.

In hun ontwerpen hebben architecten in ons land laten zien dat een gevel be pal end is voor de herkenbaarheid van een gebouw. De eigenheid van een bibliotheek wordt op deze manier aIleen maar meer benadrukt. Voor het interieur is het mogelijk een aparte binnenhuisarchitect aan te trekken of de inrichting ook over te laten aan de architect van het bouwwerk.

Uiteindelijk moet dit leiden tot een fraai en doelmatig gebouw, waar een bibliotheek voor een periode van 20 tot 50 jaar haar werkzaamheden in kan vervullen. Of de architecten hierin zijn geslaagd kunt u nu zelf gaan bepalen.

62. Apeldoorn. Frank Lloyd Wright, een Amerikaanse architect uit de eerste helft van deze eeuw, heeft op mij een bijzondere indruk gemaakt. Hij besteedde in zijn ontwerpen bijzonder veel aandacht aan trappen. De architect Hans Ruijssenaars heeft in het nieuwe bibliotheekgebouw van Apeldoorn dit eveneens indrukwekkende trappenhuis neergezet. Vides in het langgerekte gebouw zorgen voor een goede lichtinval. De openbare bibliotheek in de binnenstad ligt buitengewoon gunstig voor de bevolking, en mag zich een architectonische aanwinst voor de stad noemen. De ruimteproblemen zoals de bibliotheek die kende in de Regentesselaan 8 zijn nu waarschijnlijk voorbij. (Randal Scobie Photo Design, Vledder.)

63. Ape/doom. Op de eerste verdieping in het hart van het gebouw bevindt zich de studieafdeling. De tijdschriften- en studiezaal is met behulp van glazen scheidingswanden afgeschermd van de rest van het gebouw zodat er inderdaad sprake is van de mogelijkheid tot aangenaam studeren. De ruimte heeft wit geverfde binnenmuren en boekenkasten. Linksboven ziet u de geleiders van een transportsysteem. Op dit systeem zijn aile afdelingen aangesloten. Ret biedt de mogelijkheid post te verzenden en boekmaterialen of andere informatie snel op de plaats van bestemming te brengen. Een sublieme service! Ik kan me voorstellen, zoals de directeur dit in een artikel kenbaar maakte, dat de bibliotheek gretig aftrek vindt bij het publiek. (Randal Scobie Photo Design, Vledder.)

64. 's-Gravenhage. Dit is een detailfoto van de Koninklijke Bibliotheek aan het Prins Willem-Alexanderhof, gelegen naast het station Den Haag CentraaL Het opvallende gebouw met ongeveer 5200 witte aluminium gevelplaten is ontworpen door architecten van het Delftse adviesbureau voor planologie, architectuur en landschap "OD 205". Apart is hier dat de hoofdingang niet op de begane grond maar op de eerste verdieping Jigt. De architecten moesten rekening houden met de eis van een doorgang voor voetgangers en fietsers. In het KB-complex zijn verschillende instellingen gehuisvest. Een gedeelte van het NBLC (Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum) heeft hier haar onderkomen. (Documentaire fotografie George Burggraaff bfn.)

65. 's-Gravenhage. Een leesplek in de KB bestaat uit een tafel, stoel en een lamp met deze aparte vormgeving. Terminals staan klaar voor gebruik. Ook met apparatuur straalt het interieur rust uit. Verder in het gebouw zijn vides en lichtkoepels aangebracht. Bij de opening van de nieuwbouw op 28 september 1982 heeft de KB officieel de status gekregen van nationale bibliotheek. Iedereen van 17 jaar en ouder heeft vrij toegang tot het gebouw. Er is echter een speciaal pasje nodig voor het lenen van boeken en gebruik van de leeszalen. Bij de officiele opening kwam het eerste pasje in handen van Koningin Beatrix. (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek