Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten

Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten

Auteur
:   Jakob B. Bronsema
Gemeente
:   Delfzijl
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4065-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. In de Dorpsstraat. Rechts staat het voormalige gasthuis van de hervormde kerk, blijkens gedenkstenen in 1707 gebouwd en in 1850 herbouwd. Daarnaast woonde kastelein Jan Mulder, die ook een "holtstek" hield, later timmerman Jacob Hommes. Dan kwam het huis van schilder Luit Sander, later van schilder Bulthuis. Op de achtergrond is melkerij Klinkhamer zichtbaar. In het huis links woonden drie gezinnen onder een dak: Geertje Karsies, Dijke Brekenstijn (overleden in 1914) en J. Hemmes, die klokluider was. In het tweede huis was kruidenier Mans Ruiters gevestigd. Daarna fungeerde het als postkantoor:

Nanco van Dijk en zijn vrouw Mien Huyser staan voor de deur. Van Dijk was later kantoorhouder te Spijk.

Godlinze

Dorpssiraat

7. In de schaduw van de Godlinzer toren stond het arbeidershuisje van wegwerker Piet Smit. Zijn vrouw Jopje is juist bezig met de schoonmaak: zij staat in de deuropening een dweil uit te wringen. Achter het huis zien we een ouderwetse rolput. Het huisje dat gedeeltelijk met gebruik van oude "kloosterstenen" schijnt te zijn gebouwd, is omstreeks 1905 afgebroken. In het huis rechts op de achtergrond woonde destijds M. Elema. Boven de put zien we het huis van Kl. Wildeboer. In 1906 werd ongeveer ter plaatse de christelijke school gebouwd, met steun van onder anderen mr. E. Fransema (inzet), een zoon uit een rijke boerenfamilie. Hij werd geboren op 2 maart 1864 en overleed op 11 januari 1928. Over hem do en nog allerlei legendarische verhalen de ronde. Gezegd kan worden dat hij een zeer ,joyeux" leven leidde en een populaire figuur was. Pas op zestigjarige leeftijd stu deer de hij af en associeerde zich to en met mr. Haverkamp te Groningen. Zijn omvangrijke boekenbezit, dat vooral veel werken omvatte betreffende de geschiedenis van Noord-Nederland, werd als "Boekerij Fransema" ondergebracht in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Appingedam.

8. Een kijkje in het centrum van Godlinze rond 1925. In het pand links was de manufacturen- en galanterieenzaak gevestigd van E. van Dijk, daarna van A.I. van Dijk, die met zijn vrouw Van Dijk-Rowaan belangstellend toekijkt. Daarnaast stond de bakkerij van G. Doornbos. In de verte rechts, op de hoek van de Peperstraat, zien we cafe Kooi.

LOSDORP

9. De Westendorpweg is genoemd naar dr. Nicolaus Westendorp, geboren op 11 februari 1773 te Farmsum. Hij was leerling van de Latijnse school te Appingedarn en werd in 1789 ingeschreven als student in de godgeleerdheid aan de universtiteit te Groningen. De eerste standplaats van dominee Westendorp als hervormd predikant was Sebaldeburen, waar hij huwde met Roelina Santee, weduwe van dominee A.A. Cremer. In 1821 ging Westendorp naar Losdorp, zijn tweede en tevens laatste standplaats. Behalve dominee was hij schoolopziener in het vierde district der provincie Groningen. Grote betekenis heeft Westendorp gehad als historicus en archeoloog. Hij was "Doctor honoris causa" en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Toen er sprake was van een benoeming als hoogleraar aan de Leidse Universiteit vroeg zijn vrouw Roelina: "En als wij naar Leiden gaan, kan ik dan mijn "kap" wel dragen? " Na onderzoek bleek dat het bij Leidse professorenvrouwen niet meer de gewoonte was een "kap" te dragen. "Dan moesten wij daar maar niet heengaan, Klaas", meende Roelina. "Neen, dan blijven wij maar rustig hier", antwoordde Klaas. En zo geschiedde: dr. Westendorp bleef tot aan zijn dood, in 1836, te Losdorp. Samen met zijn in 1847 overleden vrouw rust hij op het kerkhof, aan de noordzijde van de toren.

10. Dit is de achterkant van de statige hervormde pastorie, die in 1925 onder de slopershamer viel. Zij stond op de Losdorpster wierde, ten noorden van de kerk aan de Fraylemaweg. Met dit gebouw verdween het 1aatste Groninger "Weemhoes" in de gemeente Bierum. De naam "weem" is afgeleid van het oudere "wedeme" en betekent: aan de kerk geschonken goed, heem. De 1aatste predikant die het bewoonde was de in 1910 van Zwaagwesteinde gekomen dominee J. de Jong, die naderhand naar Lette1bert vertrok.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek