Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten

Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten

Auteur
:   Jakob B. Bronsema
Gemeente
:   Delfzijl
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4065-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Op deze foto van omstreeks 1910 staat het koren nog in hokken, rechts van de Hereweg. Op de achtergrond prijkt het boerderijtje van Larkens. Rechts zien we nog een gedeelte van de boerderij van H. Boven, later van B. Westing. Links vinden we dan de woningen van schilder Rozema en onderwijzer Eisses. Tussen het geboomte staat het huis van Renserna, later van Eppinga.

Pr tJineial~ e~ naar )pi"l.

~r6el uil Bie um

27. Een tweetal beelden van om en nabij het in 1885 gebouwde gemeentehuis. Op het bovenste beeld, van 1905, zien we rechts van het gemeentehuis de woning van Bronno Wiersema, in het midden die van Principaal en rechts, op de hoek, de bakkerij van H. Knol Meter.

Op de foto onder vinden we, rond f 930, links de smederij van Oldenhuis, vervolgens het huis van W. Dam en dan het dorpscafe ,,'t Oude Rechthuis", dat door verbouwing veel van zijn vroegere allure heeft verloren. Kraak was hier kastelein; voor hem was dat Goldhoorn. Mevrouw Wiersema woonde rechts van het gemeentehuis.

De eerste burgemeester van de gemeente Bierum was Wiert P. Wiertsema, die in 1811 onder het Franse bewind als "maire" werd benoemd. Hij overleed op 21 december 1848 op eenentachtigjarige leeftijd. De volgende burgemeesters waren: J.G. Bleeker, 1849-1877; J. Poe1man, 1877-1883; N. Eisinga, 1883-1907; H. Wiertsema, 1907-1921; D.H.R. Harrenstein 1921-1939;P.S. Wiersema, 1939-1958 en, sedert 1958, P.E. Brons.

~err.eent~huis" i),

Ul"ir.: --".0<-. __

Gemeentehuis - Bierum

HOLWIERDE

28. Dit beeld van Katmis rond de eeuwwisseling ademt een sfeer van vredige rust. Links staat het cafe van Klaas de Jong, later van Hendrik de Jong. Rechts, voor de na 1841 herbouwde molen van K. Groenewolt, woonden molenaarsknecht K. Keizer (de latere molenaar te Spijk), H. Poort en later molenaar S. Norden. Op de hoek van de weg zien we het cafe van de gezusters Aaltje en Grietje Nienhuis. Daarvoor woonde hier smid Veldman en later smid Gorter. Geheel rechts ontwaren we de .Japkeswinkel" van Adriaan, die ook "talholtjes" verkocht. Voor de gevel zijn de in die tijd gebruikelijke wasrekken zichtbaar. In een oude overlevering wordt de naam Katmis als voIgt verklaart: "Weg lopt in Holwier van aine meulen naor d' aander. In hail olle tieden zat ter 'n kat op ain van dei meulens. Hai docht dat e wel zo wied springen kon, en perbaaierde 't vot. Dou hom dat mishottjede, haitte dat Katmis, en zo hait 't vandoag nog".

29. We zijn hier op de wierde van Katmis, omstreeks 1920. Het hoekje links, met de witte paal, hoorde bij het huis van Ate van der Molen. Hij was jagermeester bij jonkheer Alberda van Ekenstein en van hem zijn vele anekdotes te vertellen. In het eerste huis naast hem vestigde zich kruidenier Jan Scheper. Voor de deur poseren diens vrouw, Aagje Larkens en Piet Bosscher; laatstgenoemde werd naderhand opgenomen als lid van de firma Scheper & Bosscher. Bij Andries Brouwer, een huis verder, kon men terecht voor garen, band en wat dies meer zij. Willem Venhuis woonde in het laatste huis links en slager Barteld Merema in het huis rechts op de fota. Naast hem zat "snieder" Hendrik Schepel met een manufacturenzaak. In het midden staat de bestelwagen van Scheper; Jan Lalkens houdt de leidsels in de hand. De takshond van Schepel kiest het veilige midden tussen de kinderen uit de buurt!

Groeten uit Holwierde

30. Omstreeks 1935 bood de Holwierder haven nog een levendige aanblik. Naast de beurtschepen werd de haven gevuld met turf- en bietenschepen. Verder lagen er in de zomermaanden vaak schepen waarvan de "bemanning" op het land werkte. Een van hen was schipper van Santen. Een bekende turfschipper uit de jaren dertig en daarv66r was Bultje; aan velen in het dorp leverde hij ieder jaar de nodige voorraad harde turf. Ook schipper Blanken kwam regelmatig met turf in de haven. L. Kuin woonde in het witte huis, naast hem M. Tuik. Links, aan het einde van de haven en tussen de bomen, staat het huis van Evert Toxopeus. Rechts van de molen van Norden zien we achtereenvolgens het huis van Hagenous, de smederij van Gorter, het huis van Gerrit Doornbos en, geheel rechts, de schuur met doorrit van cafe De Boer. Naast de doorrit loopt bakker Oosterheert achter zijn kar, huiswaarts kerende van zijn verkoopronde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek