Bierum in oude ansichten deel 1

Bierum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Jakob B. Bronsema
Gemeente
:   Delfzijl
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4233-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bierum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

SPIJK

10. De stijlvolle hervormde pastorie, die omstreeks 1920 door de huidige werd vervangen. In 1813 werd de pastorie met het dorp door de Franse troepen uit Delfzijl geplunderd. Aan de achterkant stond een boerenschuur, de dominee was immers tevens boer. De laatste dominee-Iandbouwer was ds. Lambertus Okken, van 1878 tot 1908. Nadien werd het gebouw nog bewoond door de predikanten C. A. Lingbeek, van 1908 tot 1918, en J. de Jong, van 1918 tot de afbraak in 1920.

-Groeten uit Spijk Hervormde Pasto-re

11. Rechts van de hervormde pastorie ziet u de verdwenen "beroemde" smederij uit het oude volksverhaal van de Westfaalse "Velink". Door de unieke ronde dorpsaanleg wandelde hij steeds weer om de kerk en telde zodoende zesendertig smeden. Hij verwonderde zich erover, dat Spijk zo groot was, vreemder yond hij echter dat ze allen rood haar hadden ... !

12. Een typisch gedeelte van 't Loug omstreeks 1890. Op de voorgrond staan oude landbouwwerktuigen bij de smederij van Ter Veer, verder een broodkar, koets en boerenwagen. Links cafe Westerdijk, waar de vaak rumoerige kerspelvergaderingen werden gehouden. Daarnaast met karakteristieke uitbouw cafe Bakker. Verder de voor het echtpaar Houtrnan-Alsema in 1839 gebouwde molen "Ceres", met het huis van molenaar Kimm. In 't laatste huis woonde kleermaker Sikke Steendam.

Spijk

K m van 'r d rp

13. Rechts zien we cafe Dijkema, in een oudere dorpskroeg woonden z'n schoonouders Jacob Norg en vrouw, ,,Joap en Paiterke", Schoolgaande boerenzoons en -dochters aten hier 's middags hun boterham. 's Zaterdagsavond kwamen "boeren en borgers" bijeen om elkaar "dikke stukken" te vertellen. Links ervan woonde de joodse slager N ieweg, daarnaast ziet u het verdwenen oude huis van Willem Omta, later Van der Zwaag. Waar nu de spaarbank staat, stond vroeger een boerderijtje.

ยท ' ........?. _~

,....",- -.-'~-

Brae! ui! Spijk.

14. Nog een kijkje in 't Loug omtrent de eeuwwisse1ing. Links woonde Tonnis van der Ploeg, daarna was er slagerij Pastoor. In 1835 kwamen hier de eerste Afgescheidenen bijeen. Daarnaast woonde kruidenier Heine Smit, later schoenmaker Jacob Pijper. Het huis werd bij de bevrijding in 1945 verwoest. Rechts staat het vroegere kostershuis. In 1880 werd C. G. Cremer benoemd tot onderwijzer, koster en organist, hij was de laatste die deze functies gecombineerd vervulde. Verder was "meester" Cremer jarenlang lid van het kerspelbestuur, penningmeester van de spaarbank en een vraagbaak voor ve1e Spijksters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek