Bierum in oude ansichten deel 1

Bierum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Jakob B. Bronsema
Gemeente
:   Delfzijl
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4233-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bierum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten ult Spijk

20. In 't midden op de Dijkstraat staat het huisje van Jantje van Dijken. Tussen de bomen op de singel van de oude heerd van Burema, vroeger Oosterhuis, ligt de was te bleken, Zoais de naam al doet vermoeden lag hier de tussen 1000 en 1200 gelegde oudste zeedijk. De Spijkster wierde werd opgeworpen op oud-alluviaal terrein, dat een vooruitstekende punt in zee vormde. Aan deze omstandigheid zal Spijk, dat spits of punt betekent, zijn naam hebben te danken.

21. Van achter de haven een gezicht op Spijk in 1927. Op de voorgrond een van de turfschepen die er vroeger lagen. Verder was er op bepaalde tijden van het jaar een gezellige drukte door vervoer van stro, bieten en koren. Aan de overkant woonde weduwe Bakker, bij haar kon de jeugd terecht voor een cent "slik". Links, waar eerder het kroegje van Albert Mulder stond, het zgn. "vlinthok". Hier mochten de werkelozen tegen een armzalig loon voor de gemeente vlinten kloppen. Een zure herinnering aan de "goede oude tijd".

GROETE UIT 81ERUM

BIERUM, vroeger Berum. Bierum kan het meervoud zijn van de datief van het oudfr. "Bere", dat stal betekent; het zou dan betekenen: "bij de stallen".

22. Vanaf de molen een blik over het oude dorp, met in 't midden de Molenlaan. Links woonden Oosterhuis, kleermaker Zaagman, Kuipers en daarachter Reinders, vroeger pastorie. Rechts Bos en Stoppels. Geheel in de verte ziet u het hoge geboomte van "HoogWatum", dat in vroeger jaren de zeelieden tot baken diende.

23. De fraaie hervormde kerk van Bierum uit circa 1240, vooral rnerkwaardig door de iets oudere westbouw met zadeldaktoren, waarin een opmerkelijke kapelvormige ruimte. Dc toren wordt gesteund door een geweldige contrefort, die vooral v66r de restauratie 1945150, mede door een wilde klimopbegroeiing, een romantische indruk maakte. Het indrukwekkende interieur doet ons herinneren aan de woorden van de Psalmist: "Here, ik heb lief de stede van Uw huis, de woonplaats van Uw heerlijkheid", Ps. 26:8.

GracH uinqe, Bierum.

24. De gracht van "De Borgh Luinga tot Berum", De borg, die in 1825 onder slopershand en viel, werd respectieveIijk bewoond door de geslachten Van Berum, l'Argentrier en Van Maneil. Links stonden de "schathuizen" en rechts van de gracht de borg. Jarenlang groeiden op het borgterrein de bessen waaruit de heer Tiglaar z'n "Manelia"-wijn bereidde. Omstreeks 1925 maakte het geheel, met op de achtergrond de hervormde kerk, een wel zeer schilderachtige indruk. Ook hier geldt echter het droeve woord: "Sic transit gloria mundi".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek