Biervliet in oude ansichten

Biervliet in oude ansichten

Auteur
:   R. Willemsen en L.M. de Die
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4064-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Biervliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Panorama: - Bierv/iet.

4. Deze foto van 1920 toont ons Biervliet, gezien vanaf de toren van de hervormde kerk. Links op de voorgrond zien we het torentje van het stadhuis. Ret huis waarvan we de hele voorgeve1 onbe1emmerd zien, is van wethouder M. Wadde van Roon en reehts daarnaast staat het postkantoor van S. Vleugels. Op de aehtergrond onderseheiden we met enige moeite nog de Gentse Straat, waaraehter zich op de Oude Stadsweiden de maehtige olmen verheffen.

Bieroiiet

(jude sfed

5. Deze foto toont het oude gedeelte van de stad. Reehts op de voorgrond, voor cafe "Het Wapen van Biervliet" van P. Calon, zien we Emelie Calon-v.d. Hemel; op de ladder kijkt Willem de Nijs toe. Op het hoekje woont vrouw De Nijs. Dan komt het cafe "Hoek van Holland" van Levien van Hoeve (een van de eenenveertig drankgelegenheden in Biervliet! ) en vervolgens de woningen van Janna Faro, Hendrik van Haneghem, Bernard Braeke, Van Vooren, weduwe Maarleveld, Van Hoeve (later Jan v.d. Sande), ,,'s Lands Welvaren" van Charel van de Waeter en de winkel van Marie en Sophie van de Waeter. Links kijken we op de smidse van Eduard du Puy, de schilderswinkel van Iz. de Ruysseher en onder andere de woning van Sien de Meijer (die midden op de weg met haar moeder staat) en het huis van meester De Hullu.

6. "De Honigbij", vanuit het Kaaistraatje gekiekt, geeft een fraai gezicht. We zien links vooraan het huis van Kees Michielsen, daarnaast cafe ,,'t Oude Zeezicht", de woning van Van Vooren (later Mullaart), de schuur van Ferdinand de Boevere en de molen met molenaarshuis van Mie1 de Croock. Met enige moeite kunnen we de houten balie om de molenromp ontwaren. De namen van de kinderen kunnen we helaas niet doorgeven.

7. Voetbal werd in het begin van deze eeuw in ons land populair. In navolging van andere plaatsen riehtte Dirks, de eerste voorzitter, met bestuursleden zoals Tas en Koster, de voerbalclub "Unitas" op , het latere "V.V.B." Het eerste seizoen speelde de club aan de Baarse Kreek. De bomen op de aehtergrond staan in de wei van de kinderen Leenhouts. Van een stuk van het sehippershuis van De Beer aan de Kaai werden de doellatten met een stuk blik aan elkaar getimmerd! Op deze foto poseert het elftal uit 1928: van links naar reehts, zittend: reehtsbaek Thijs van Leeuwe, keeper Jaap Lijbaart en linksbaek Willem de Jonge. Daaraehter: reehtshalf Jan Kornelis, spil Hendrik van Haneghem en linkshalf Gillis Hoevenagel. Staand: reehtsbuiten Jas Bakker, reehtsbinnen Van Couteren, midvoor Willem Versluys, linksbinnen Bram Provoost en linksbuiten Bram Cornelis.

8. Biervliet, dat van den beginne verbonden is geweest met de zee en derhalve een vissersplaats van wereldnaam is geworden, verloor door diverse inpolderingen en verzandingen steeds weer zijn haven. Toch kon Biervliet niet zonder haven. Was het eerst de visserij die leven op de kaaien bracht, later was het de landbouw. Op deze foto zien we de laatste autochtone schipper uit Biervliet, Clement Coquit, rustig een pijpje staan roken op de voorplecht van zijn "Bie 2".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek