Biervliet in oude ansichten

Biervliet in oude ansichten

Auteur
:   R. Willemsen en L.M. de Die
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4064-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Biervliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Jaardagen plegen meestal niet onopgemerkt voorbij te gaan. Ook die van de "Harmonie", die in 1911 een zeventigjarig jubileum vierde, werd voor het nageslaeht vastgelgd. Op de voorgrond zien we van links naar reehts onder anderen: Andries, Jo en Marie Geensen, Willem Moerdijk, Lou de Smet jr., Iz. Lijbaart Pzn., Eduard de Krijger, Guus Wijffels, Sophie van de Waeter, Leon Braeke, Jae. Dhondt, Leen Sehilleman en Jan Willemsen Jzn. Op de aehtergrond staat het stadhuis. De haring op het torentje is net niet ziehtbaar. In dit gebouw aanvaardde het gemeentebestuur in 1922 het sehilderij van de Vlaamse negentiende-eeuwse me ester Caliseh, voorstellende het bezoek van Karel V met zijn beide zusters aan het graf van Willem Beukelsz. in de Nieolaaskerk. (Bronnenonderzoek bewijst dit.) Het is een gesehenk van de familie Van Hattum uit Beverwijk.

10. Tijdens het zeventigjarig bestaan van de "Harmonie" in 1911 stond op het eind van de Noordstraat deze erepoort met het opschrift "Wees welkom in Biervliet". Bij deze poort zien we onder anderen van links naar reehts: Eduard Ongenae, E1air Dueheine, Steef Mollet met een kind op d'r arm, Paulina Mollet, Emiel Dueheine, Regina van den Berge en daaraehter Pol Verdegem (met postpet), die Eugenie op zijn arm heeft. Dan, op de voorgrond naast een onbekende vrouw, vrouw Van Rooijen, daaraehter Karel van Rooijen, Ema Ducheine-Calon, Joost Potter, Peet Mollet, Marie Dueheine, Marie Notebaart, Peet Cousemaker, Modde, vrouw Blomme en helemaal reehts op de voorgrond Albert Spinnewijn op de arm van Liza Spinnewijn, die sleehts gedeeltelijk zichtbaar is.

11. Tijdens de inpoldering van de Koninginnepolder in 1894 was er een aantal marechaussees in Biervliet ingekwartierd, dat eventueel kon optreden bij ongeregeldheden onder de dijkwerkers. In eerste instantie was er geen haven bij deze nieuwe polder gepland, maar korte tijd later werd daarvoor toch toestemming verkregen. De haven, die loodrecht op de zeedijk stond, was van vitaal belang voor de aan- en afvoer van landbouwprodukten, maar ook voor het vervoer van zand, steenkool en huisraad bij een verhuizing-van-ver. Op deze foto, genomen kort voor de verlenging van de haven met zestig meter in 1926, zien we hoe een tweemaster door een legertje bietenkruiers wordt geladen. Op de voorgrond de kleine bascule van de tarreerders, daarachter het tarrakotje van de Union Sucrerie, Naart Wisse staat met een steenmand op zijn schouder. Achter hem staat vrouw Van Belois.

12. Op deze foto uit 1907 zien we op de bovenste rij: Irene Thomaes, Irma van Vooren, Janneke Versluys, Janneke Boekhout (vertrokken naar Amsterdam), Liza Koster, Marie Duiserinck, Marie van Haneghem en Irma Menue. Op de tweede rij: Miel van de Waeter, Jac. de Vogelaar Johzn., Ceriel Corijn, Leen de Die, Marie Bogte, Emma Duiserinck, Mina Michielsen en J anneke Michielsen. Op de derde rij: Piet Vermeulen, Piet Bosschaert, een onbekend meisje, Kees Orlebeke, meisje daarvoor Mina de Vogelaar, Jan Deseijn, Iz. de Vogelaar, Paulence Duiserinck, Willem de Vogelaar en Adriana Michielsen. Zittend: Piet Bogte, Jan Bogte, Emiel Vereruisse, Strabo Bossehaert, Iz. Versluys, Adriaan Versluys, Jacob Versluys, Camiel Corijn, Emma Goebert en een onbekend meisie. Links zien we klasseonderwijzer Bosschaert en reehts bovenmeester Jae. Roda, voor de school op de Markt.

qenlsche s raat, Bier 'j

13. Deze ansicht laat ons de Gentse straat zien, zoals die er voor de jaren twintig uitzag, Links op de voorgrond bevindt zich de bolbaan van cafe "Hoek van Holland", waarin een klas werd ondergebracht in de herfst van 1914, toen Belgische vluchtelingen met camions vol (vrachtwagens op massieve rubberbanden) de grens overvluchtten. De school op de Markt diende als opvangcentrum en de diverse klassen werden verspreid over de bolbanen en de oude school in het Brakje. Hiernaast woonde Piet du Bois (zijn vrouw - met wit kapje - staat in de deur). Vervolgens zien we de woningen van kolenboer Iz. van de Linde, Piet de Meijer, Jas Klaeysen en cafe "Stad Vlissingen" van Iz. Velde. Rechts op de voorgrond staat de wagenmakerij van Iz. de Nijs en vervolgens komen de woningen van Adr. Vermeulen, Jan Kornelis; Goebert en Jac. Sturm.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek