Biervliet in oude ansichten

Biervliet in oude ansichten

Auteur
:   R. Willemsen en L.M. de Die
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4064-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Biervliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Vanuit de Beukelsstraat een kijkje "op den oek", zoals deze viersprong in de volksmond heet. Vooral vroeger was het een trefpunt voor jong en oud, waar de dagelijkse be1evenissen werden uitgewisse1d. Links op de voorgrond zien we smid Eduard du Puy tegen een paal van het e1ektriciteitsnet staan; aan de overkant van de weg staan Ko Pladdet, Piet Provoost en Piet Leenhouts voor de telefoonpaal. Langs de tramrail komt Jacob Sturm aangestapt, terwijl Camiel Verhulst, wagenmakersknecht bij Peet Baardemaker, tegen de deurpost van cafe "Willem Beukelszoon" leunt. De meisjes in de Weststraat, de vroegere Wijngaertstraat, zeggen hun naam niet!

-

=::-;-::::-:::::- -- -=- ":;' ;;:;;-;== =

=-=-

=

20. Abraham de Ruysscher uit Hoofdplaat zit hier boven op zijn petroleumkar, voor het huis van lac. Thomaes. De Ruysscher was verkoper voor "De Automaat". Schilder De Die houdt het paard bij de teugel vast. Achter het paard staan twee dochters van veldwachter Geensen, namelijk Marie en Johanna. Links, naast de pomp, staat onderwijzer Hamelijnksen met een kind op zijn arm.

BIERVL ET

Stadhutsstraat. ~ertrek der Postkar

21. Op deze ansicht zien we de Stadhuisstraat zoa1s die er uitzag kort na de eeuwwisseling. De postkar staat voor het postkantoor van de heer S. Vleugels, Op de kar zit Piet van Damme (van de Hoogweg in Hoofdplaat), die de post - en soms ook wel eens passagiers - vervoerde van Biervliet via Hoofdplaat naar Breskens. Op deze manier zijn vele van deze prentbriefkaarten naar ik-weet-niet-waar verzonden. Links op de voorgrond staat Marien Wadde van Roon belangstellend naar de verrichtingen van de plaatselijke fotograaf Dignes Liebers te kijken. Op de achtergrond, waar net nog een levensboom in het puiraam te zien is, vinden we cafe ,,'s Lands Weivaren", in vroegere eeuwen "De Stadsherberg" genaamd. Hier legden de polderbesturen in mei de rekeningen over en werden de vergaderingen gehouden. Rechts achter de leibomen woont Piet Leenhouts, die net naar buiten komt.

22. Op deze foto, daterend van 1919, poseren de bestuursleden van "het muziek" en van het anti-annexatiefeest op het eind van de Noordstraat. We zien van links naar reehts: vrouw Du Fosse, vrouw Notebaart, de heren W.P. Verplanke, dokter Hemmes, pastoor Francois, dominee P. Krul, Bram de Die, burgemeester P.W. Maarleveld, P. Crince, C. Kostense, W.P. Dhondt, Pro de Dobbelaere en Aug. Ceulenaere. Daaraehter zien we nog net een glimp van het opgestelde muziekkorps, dat aanstalten maakt om kwistig vrolijke noten te strooien door de met bogen versierde straten. Op de achtergrond zien we de woningen van kleermaker Poppe en Miel Dueheine.

23. De anti-annexatiefeesten van 1919 werden op een schier onnavo1gbare manier gevierd, getuige de erepoorten, v1aggen en versieringen van sparregroen. Links op de voorgrond herkennen we Jo Puynbroek, Sanne Komelis en Jan Kornelis. Daaraehter Emma den Hollander, Sara Vers1uys, Saartje Bogte, met steekgazen petje op Iz. Ve1de en daamaast Bet Velde. Midden op de voorgrond Iz, van de Linde, daamaast in matrozenpakje Ko de Kraker, Willem Versluys zit met zijn zusje op deknie en helemaal reehts staat Jan Martens (met pet). Aehter hem zien we Janna Orlebeke en helemaal reehts voor de poort staat Charel Brugman, met hoed op.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek