Biggekerke in oude ansichten

Biggekerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0239-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Biggekerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Omstreeks 1919 werd van het personeel van de School met den Bijbel uit Biggekerke deze foto gemaakt.
Van links naar rechts poseren: staande meester Cornelis (die maar kort aan deze school verbonden is geweest en afkomstig was uit Rithem), zittend mejuffrouw C.P. Hondius, onderwijzeres, mejuffrouw N.P. van der Welle, onderwijzeres, en staande mejuffrouw Marie de Visser, die huishoudster was bij het gezin van het hoofd der school. Bij het tafeltje zit links mevrouw Debora Janse-Louwerse met de oudste zoon Jantje Christoffel op schoot en rechts zit het hoofd der school, de heer A. Janse.
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de heer A. Janse op 1 juli 1890 te Oostkapelle geboren werd. Na zijn studie aan de normaalschool te Middelburg werd hij op 1 november 1910 benoemd tot onderwijzer aan de christelijke school in Schoondijke. Na in 1913 de hoofdakte behaald te hebben, werd hij op 1 september 1917 benoemd tot onderwijzer aan de christelijke school te Biggekerke. Op 11 november 1918 werd hij hoofd van deze school, als opvolger van zijn overleden voorganger K. Wielemaker. De heer Janse was niet alleen onderwijzer, maar van zijn hand verschenen ook talrijke geschriften op theologisch gebied. Om er maar enkele te noemen: de boekjes "Schepselen en Idolen" en "Eva's dochteren".
De samensteller heeft in zijn jeugd (1923) nog bij juffrouw Van der Welle in Serooskerke (W) in de klas gezeten. Waar is de tijd gebleven? Mejuffrouw C.P. Hondius vertrok later naar het naburige Grijpskerke. De op dit plaatje poserende Jan Christoffel, die op 8 juni 1918 te Biggekerke geboren werd, ging later theologie studeren en werd predikant bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt buiten verband. Op 21 januari 1945 werd hij in zijn eerste gemeente Rijswijk in het ambt bevestigd. Vervolgens diende hij de gemeenten Zutphen (1952 tot 1968), Velp en Oosterbeek (1968 tot 1970) en Velp en Oosterbeek-Wolfheze (1970 tot 1974). Op 18 augustus 1974 verbond dominee Janse zich aan zijn huidige gemeente Zaandam, waar hij woont op Rode Zee 31.

16. Van groep 1 van de leerlingen van de christelijke school in Biggekerke werd op 5 september 1919 deze foto gemaakt.
Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Adriaan Simonse, Klaas van Sluijs, Jan Polderman, Gillis Geschiere, Chris Simonse en Ka Geschiere Adrzn.
Op de tweede rij kijken ons aan, van links naar rechts: mejuffrouw N.P. van der Welle, onderwijzeres, Louw Simonse, Piet Verhage, David Stroo, Jo Simonse, Adriaan Simonse, Ko Simonse en meester Cornelis.
Op de derde rij staan, eveneens van links naar rechts: Heleen Simonse, Koba Geschiere, Jaantje Cijvat, Pietje Cijvat, Cornelia van Sluijs, Kaatje Jobse (uit Hoogelande), Jannetje Verhage en Suzan Caljé.
Op de vierde rij zitten, van links naar rechts: Pieternelle Gescruere Krdr. (uit Krommenhoeke), Catharina Dingemanse Pdr., Janna Verhage, Suzanna Zachariasse, Catharina Simonse, Johanna Geschiere, Adriana van Sluijs en Adriana Stroo.
Vooraan zitten, van links naar rechts: het hoofd der school A. Janse met de kleine Jan Christoffel, Adriaan Koets, Joost Goedbloed, Pieternella Goedbloed, Gillis Stroo, Piet Stroo, Jan Geschiere met de traditionele lei met opschrift, Simon Koets, Marien Koets, Jan Dingemanse, Hendrik Dingemanse (uit Hoogelande) en mejuffrouw C.P. Hondius, onderwijzeres.
Alle leerlingen poseren in de Walcherse klederdracht. De meeste jongens dragen het zogenaamde wasblikje (de toen veel gedragen, ronde hoed). Enkele jongens dragen het ronde petje met de blinkende klep. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat Jo Simonse en Ko Simonse, beiden zoontjes van burgemeester Laurens Simonse Lzn. jr., een tweeling waren.

17. Van groep 2 van de leerlingen van de christelijke school in Biggekerke werd ook op 5 september 1919 een foto gemaakt.
Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: een onbekende, Louw Kluijfhout, Kees Jobse, Izak Midavaine, Jan Klaassen, Marien Jobse en Adriaan Jobse (Marien en Adriaan Jobse waren broers).
Op de tweede rij staan, eveneens van links naar rechts: het hoofd der school A. Janse, mejuffrouw C.P Hondius, onderwijzeres, Ko Jobse, Kees Harpe, Adriaan Janse, Kees Harpe, Adriaan Koets, Ko Geschiere, Johannes Stroo, Adriaan Koets en onderwijzer Cornelis (voornaam onbekend).
Op de derde rij staan en zitten, van links naar rechts: Griet Janse, Kee Boogaard, Marie Boogaard, Catharina Dingemanse, een onbekend meisje, Mina Simpelaar, Ka Jobse, Pie Jobse (uit Hoogelande), Kee Pieterse, Marie Pieterse (uit Krommenhoeke), Johanna de Bree en de dienstbode van het gezin van het hoofd der school, mejuffrouw Marie de Visser. Helaas ontbreekt in deze rij één naam.
Op de vierde rij zitten, van links naar rechts: mevrouw Debora Janse-Louwerse met de kleine Jan Christoffel op schoot, Piet Bimmel, Maatje Geldof, Wanne (Johanna) Stroo, Jacomina de Witte, Pieternella Bimmel, Hendrik Dingemanse, met de lei met opschrift, een onbekend jongetje, Jane (Adriana) Cijvat en nog een onbekende jongen.
Alle leerlingen, met uitzondering van Ko Jobse en Kees Harpe, poseren in hun Walcherse klederdracht. Opmerkelijk is dat enkele meisjes hun gouden strikken aan hun krullen dragen.

18. Het zullen alleen de ouderen in Biggekerke zijn die dit echtpaar nog herkennen. We bedoelen David Coppoolse en Adriana Coppoolse-Geschiere, die we hier op dit plaatje zien, gekleed in de ouderwetse Walcherse klederdracht. De heer Coppoolse, die landbouwer was op de boerderij "De Waaihoek", draagt hier nog de ronde, bolle hoed. Mevrouw Coppoolse draagt rouwkleren, te zien aan de zwarte beuk. Wanneer men "in de rouw was", droeg men geen strikken. Ook kwam het wel voor dat men uit godsdienstige overwegingen deze gouden sieraden niet aan de krullen droeg.
Dit zijn twee zogenaamde kabinetfoto's, destijds genomen door de bekende fotograaf Cornelis Henning, die ateliers had in Middelburg, Vlissingen en Breda. Men had kabinetfoto's van klein formaat, waarvoor men slechts één gulden per twaalf stuks moest betalen. Voor de foto's van groter formaat moest men wat meer betalen.

19. Op dit plaatje zien we een tafereeltje dat we helaas in Biggekerke niet meer aantreffen. Op de met twee paarden bespannen boerenwagen zitten, van links naar rechts, Cornelis Zachariasse en de knecht Simon Koets, die beiden met een pet op en in de Walcherse klederdracht poseren.
Deze boerenwagen werd vroeger gebruikt bij de verschillende werkzaamheden in de landbouw, waarbij de stoere, Zeeuwse werkpaarden hun onmisbare diensten bewezen. Links, achter de wagen, zien we het wagenhuis, waarin deze wagens, en ook de verenwagen, een plaatsje hadden. Duidelijk zijn de twee zogenaamde mendeuren te zien, waarin links het zogenaamde klienket. Dat was een klein deurtje waardoor men, zonder de men deur te openen, op de dorsvloer kon komen. Daar werd in de wintermaanden het graan gedorst met de vlui. Aan weerszijden van deze dorsvloer waren twee tassen. Dat waren bergplaatsen voor graanschoven en hooi, die daar tijdelijk werden opgeslagen tot de tijd daar was dat men het graan ging dorsen. De boerenwagen met de paarden is in de loop der jaren vervangen door de trekker.
Dit plaatje vormt een leuke herinnering aan de tijd dat de werkpaarden bij de landbouwwerkzaamheden nog in gebruik waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek