Biggekerke in oude ansichten

Biggekerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0239-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Biggekerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Een heel oude foto uit Biggekerke, die genomen werd in de mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog. We kijken hier op het Kerkplein van Biggekerke. Van links naar rechts poseren Jikkemien de Witte, in haar ouderwetse Walcherse klederdracht, en de militair die in Biggekerke destijds bekend was als "Abel de Post".
Links zien we de voormalige ingang naar het terrein van de hervormde kerk. Op de achtergrond, links, zien we de voormalige christelijke school en daarnaast de oude hervormde pastorie, die tijdens het bombardement op 17 september 1944 volkomen verwoest werden. In die tijd waren de paarden bij de landbouwwerkzaamheden nog in gebruik. Ze hebben duidelijk hun sporen op het wegdek achtergelaten. Op de plaats van deze verwoeste pastorie werd later de huidige hervormde pastorie gebouwd.
De ouderen uit Biggekerke zullen zich deze situatie in hun dorp nog wel herinneren.

31. Bij H. Brasser Gzn. in Biggekerke werden destijds diverse ansichtkaarten van dit Walcherse dorp uitgegeven. Op dit unieke plaatje zien we een van die ansichten. Wij kijken hier in de vroegere Stationsstraat van Biggekerke, de weg naar Valkenisse. In het tweede huis woonde destijds Marinus Harpe. Vooraan, rechts, zien we het woonhuis met de winkel bewoond door A. Brasser. Op de etalageruit is duidelijk leesbaar: A. BRASSER. De Kleine Winst.
In de deuropening van de kruidenierswinkel poseert mevrouw Maria Brasser-Maljets. Van de kinderen, die in hun Walcherse klederdracht voor de winkel staan, herkennen we alleen Jans en Kee (Camelia) Maljers. De namen van het jongetje en van een van de meisjes kon men de samensteller helaas niet meedelen.
Op de achtergrond ontwaren we nog net een telefoonpaal, die we in het huidige straatbeeld van Biggekerke niet meer aantreffen, daar de telefoonkabel in de loop der jaren ondergronds werd aangelegd. Let op de reclameborden aan de zijgevel van de winkel, waarmee onder andere reclame gemaakt werd voor Zebra kachelglans en voor het poetsmiddel Brasso. Aan het einde van de weg was de overweg van de Stoomtram Walcheren, die tot ongeveer 1933/1934 nog met het trammetje door Walcheren reed. De bomen en de bosschages aan de linkerzijde zijn in de loop der jaren uit het straatbeeld van Biggekerke verdwenen.

32. Boven: in de buurt van de dorpskern van Biggekerke treffen we diverse boerderijen aan. Helaas werd een aantal van deze gebouwen aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken, getuige de campings in de nabijheid van de duinen. Maar op dit plaatje zien we nog zo'n oude boerderij, die destijds bewoond is geweest door onder anderen de landbouwers D. Coppoolse en Klaas Lampert.
Op dit unieke plaatje poseren, van links naar rechts: Leen (Helena) en Jikkemien, van wie men de achternamen helaas niet wist mee te delen. Rechts staat Johanna Marijs. Men is bezig de gevederde vrienden te voeren. Op de voorgrond de ouderwetse "steenpit" , een opgemetselde welput, waaruit men water kon putten om bijvoorbeeld de emmers en de straat te schuren. Ook werd dit water gebruikt als drinkwater voor het vee en de paarden. Let op de oude hefboom, die bevestigd is aan een stam van een dode boom en waarmee men water uit de wel putte. De aker is duidelijk te zien. Achter deze welput staat het boerenhuis. Van dit plaatje gaat een weldadige rust uit.
Onder: de tijd dat de koeien nog met de hand gemolken werden behoort ook in Biggekerke tot het verleden. Maar op dit prachtige plaatje zien we nog een opname van het melken met de hand. Van links naar rechts zien we Adriana Kluijfhout en Leuntje Kluijfhout die, zittend op een "melkkrukje" bezig zijn de koeien te melken.
Ze gingen, gewapend met juk en emmers, naar de wei om dagelijks dit werk te doen. Wat was dat vroeger toch een prachtig gezicht, de in hun Walcherse klederdracht geklede meisjes van de boer naar de wei te zien gaan met juk en emmers. Achter Leunt je Kluijfhout zien we zo'n juk. Dat werd op de schouders gedragen en daarmee werd de melk, zo van de koe, naar de boerderij gedragen, waar ze in de bekende melkbussen werd gedeponeerd. Daarop was een zeef aangebracht ten einde onder andere vliegen en ander vuil te weren.
Vooral de ouderen uit Biggekerke zullen zich deze situatie nog wel kunnen herinneren.

33. De molenaarsknecht Klaas Remijn was destijds in Biggekerke een zeer bekende dorpsfiguur. Iedereen in dit Walcherse dorp kende hem. Ja, hij genoot zelfs in heel Nederland grote bekendheid vanwege zijn grote verzameling molenkaarten. Hij was molenaarsknecht bij Adriaan Brasser.
Ter gelegenheid van zijn veertigjarig dienstverband op de molen werd, tijdens een unieke "plechtigheid", een gedenksteen in de molen onthuld, waarbij Klaas Remijn met zijn familie aandachtig luisterde naar een toespraak van burgemeester Laurens Simonse Lzn. jr. van Biggekerke, die links voor de gedenksteen (met bolhoed) poseert. Naast hem zien we de jubilerende molenaarsknecht Klaas Remijn, van wie, rechts, de familieleden, allen in de Walcherse klederdracht, toekijken.
De tekst op de gedenksteen luidt:
1896 2 mei 1936. Nicolaas Remijn Goes 5 - IV - 1878. molenaarsknecht bij ADRIAAN BRASSER
IK werk reeds VEERTIG jaar
als maalknecht bij den molenaar
een goede BAAS was steeds mijn deel
geen ARBEID was mij ooit te veel.

34. Tijdens de ambtsperiode van dominee A.D.H. (Arnout Diederik Herman) Roscam Abbing, die de Hervormde Gemeente van Biggekerke diende van 30 november 1952 tot en met 29 november 1959, werd in de zomer van 1955 deze foto gemaakt van de kerkeraad.
Staande poseren, van links naar rechts: de diakenen Jan Caljé, Jacobus van Keulen, Adriaan de Ridder, Floor de Wolf en Willem de Witte.
Voor de tafel zitten, eveneens van links naar rechts: de ouderlingen Jan P. de Witte en Jan Moens, de hervormde predikant A.D.H. Roscam Abbing en de ouderlingen Marien Caljé en Piet Wijkhuijs.
Dominee A.D.H. Roscam Abbing werd in 1924 geboren. Na zijn theologische studie werd hij door het provinciaal kerkbestuur van Noord-Brabant toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk. Eerst was hij predikant in algemene dienst bij het leger (legerpredikant). Op 30 november 1952 werd hij predikant in Biggekerke (classis Middelburg, ring Vlissingen). Op zondag 29 november 1959 nam hij afscheid van de Hervormde Gemeente van Biggekerke, waarna hij op 17 januari 1960 predikant werd van de Evangelisch Christelijke Kerk in Nieuw-Guinea. Op 10 december 1963 werd dominee Roscam Abbing eervol ontheven met de bevoegdheid van een emeritus predikant. Na in Nederland te zijn teruggekeerd, werd hij op 18 oktober 1964 predikant in Amsterdam (classis en ring Amsterdam). Sinds 30 augustus 1970 dient dominee Roscam Abbing de Hervormde Gemeente van Bilthoven (classis Amersfoort, ring Zeist). Hij bezet daar een van de twee predikantenplaatsen. Zijn adres is Haydnlaan 45, Bilthoven.
Deze foto werd destijds genomen in de oude consistoriekamer, met het platte dak, die tegen de toren was aangebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek