Biggekerke in oude ansichten

Biggekerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0239-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Biggekerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Nog een heel oude opname uit Biggekerke toont ons dit plaatje. Vooraan links stond destijds de christelijke school. Verder woonde daar mevrouw Schreijenberg. Rechts domineren het woonhuis en de winkel, die gedeeltelijk in een schuur gebouwd waren, van de timmerman Jacobus van Schaick. Tussen de twee schoorstenen ontwaren we nog juist de spits van de toren van de hervormde kerk van Biggekerke. De twee boerenmeisjes, links voor het inmiddels verdwenen houten hek, werden door de samensteller helaas niet herkend.
Een heel oud plaatje dat de oude toestand van de entree in Biggekerke levend houdt.

36. Op dit plaatje zien we de molen uit Biggekerke in een wel bijzondere situatie. Doordat het inwendige metaal van de ijzeren roede van een van de wieken was verteerd, is deze helaas afgebroken. Dit gebeurde tijdens het in werking zijn van de molen, 's avonds om acht uur, in het donker. Gelukkig werd bij de val van deze wiek verder weinig schade aangericht. Ten gevolge van deze beschadiging is de molen enkele maanden buiten bedrijf geweest, omdat het vervaardigen van een nieuwe roede vrij lange tijd in beslag neemt. Deze molen, die nog dagelijks in gebruik is, valt onder de monumentenwet. Deze witte, stenen grondzeiler in Biggekerke heeft enkele maanden later, in april 1977, weer een nieuwe roede gekregen van het wieksysteem Fauël. De molen ziet er thans weer keurig uit. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat het op 2 mei 1936 veertig jaar geleden was dat de bekende Klaas Remijn knecht werd op de korenmolen van A. Brasser. Ter gelegenheid van dit jubileum werd naast de molendeur een molensteen onthuld, die de jubilaris kreeg van de vereniging "De Hollandsche Molen". Hij was in molenaarskringen een zeer bekende figuur door zijn grote verzameling molenkaarten. Op het laatst van zijn leven had hij er bijna dertienhonderd. Op 28 december 1951 overleed Klaas Remijn, nadat zijn patroon A. Brasser hem op 26 maart van datzelfde jaar was voorgegaan.

37. Ter gelegenheid van het afscheid van de gemeentesecretaris LA. de Moor, wegens benoeming tot burgemeestersecretaris van de Zuid-
Bevelandse gemeente 's-Heer-Abtskerke, werd deze foto in 1939 gemaakt.
Op de achterste rij poseren, staande van links naar rechts: W. Corbijn (destijds timmerman in Biggekerke en tevens gemeenteopzichter), Johs. Jobse (gemeentewerkman), mevrouw J. de Moor-de Klerk, F. de Wolf (volontair op de gemeentesecretarie), P.A. de Moor, P.J. Terwoert (gemeentesecretaris van de naburige gemeente Koudekerke; een collega van de scheidende gemeentesecretaris van Biggekerke), P. Janse (CHU), Jac. Lampert (AR), Andr. de Voogd (Gemeente Belang), H. Verschuure (gemeenteveldwachter) en Anth. Janse (Gemeente Belang).
Op de voorste rij zitten, achter de tafel en eveneens van links naar rechts: J. Poppe (SGP), LA. de Moor (de scheidende secretaris), mevrouw S. (Saar) de Moor-Noom, burgemeester L. Simonse met ambtsketen (AR), D. Coppoolse (AR) en J. Moens (CHU).
Dit is een door P. Coerdes ("Het Fotohuis") te Middelburg genomen foto in het gemeentehuis van Biggekerke. Ongetwijfeld zal men in Biggekerke de op dit plaatje staande personen nog wel herkennen.
Moge dit laatste plaatje een aangename herinnering zijn en blijven aan de voormalige zelfstandige gemeente Biggekerke, waarvan de edelachtbare heer L. Simonse de laatste burgemeester was.
En hiermede zijn we gekomen aan het einde van onze rondwandeling door het oude Biggekerke uit grootvaders tijd.

FOTOVERANTWOORDING

1. J.C. Alewijnse, Biggekerke: 14 en 31.
2. A. v.d. Heijde, Driebergen: 11 rechts.
3. Mejuffrouw e.p. Hondius, Grijpskerke: 15,16,17,20,26 en 27.
4. CP. Pols, Zierikzee: 4 en 35.
5. Dominee e. de Ru, Heerde: 6 en 111inks.
6. P. Schreijenberg, Biggekerke: 21.
7. Mejuffrouw P. van der Waa, Kruiningen: 9.
8. Archief samensteller e. van Winkelen, Sint Annaland: voorplaat je, 1, 2 links, 2 rechts, 3, 5, 7, 8, 13,33 en 36.
9. F. de Wolf, Biggekerke: 34 en 37.
10. Mevrouw M. de Wolf-Mol, Biggekerke: 12.
11. A. Wijkhuijs, Biggekerke: 10,22,23,24,25,30 en 32 boven.
12. Mejuffrouw A. Zachariasse, Biggekerke: 18 links, 18 rechts, 19,28,29 en 32 onder.

Van deze gelegenheid willen we gaarne gebruik maken om de opdrachtgever, de heer C.P. Pols uit Zierikzee, hartelijk te bedanken voor het in de samensteller gestelde vertrouwen. Door zijn vooruitziende blik wordt door middel van dit platenboekje veel van het oude en vertrouwde uit het Biggekerke uit grootvaders tijd voor het nageslacht bewaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek