Bildtse bedrijvigheid in beeld

Bildtse bedrijvigheid in beeld

Auteur
:   S.H. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4950-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bildtse bedrijvigheid in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. In ongeveer 1930 ploegde Jan de Beer in de Westhoek onder St.-Jacobi-Parochie ook nog met een vierspan. Er werd hier nog op akkers geploegd. Op de achtergrond staat , 't Hovenster watermolntsy",

10. Voor het ploegen moest de "mis" over het land. Hessel Stienstra, "erbaaier" van Jan de Beer, uit de Westhoek, schept de wagen met mest leeg (omstreeks 1930).

11. De nieuwe polder, het Bildt, bleek door zijn vruchtbaarheid en zijn ligging aan zee uitermate geschikt voor aardappelteelt. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er in het begin van deze eeuw diverse handelshuizen en exporteurs van aardappelen op het Bildt waren. Voor het uitproberen van diverse rassen waren proefvelden nodig, zoals hier een bezuiden St.-Jacobi-Parochie, die van De Friesche Plantaardappel Exporthandel N. V.

12. In de loop der jaren zijn de aardappelrassen geheel aangepast aan de vraag, voornamelijk die van het buitenland. Een proefveld met Rode Star zal men in deze tijd niet meer aantreffen.

13. Gebeurt tegenwoordig vrijwel alles mechanisch, vroeger werden de aardappelen in gaten gelegd, met de spruiten naar boven. De gaten werden gemaakt met de "setstok" of "boor". Hier van links naar rechts, in de Westhoek, ten oosten van de Holle Rij: Rinse Kamstra, Douwe Hogenhuis, Eke BokmaDijkstra en Neeltsy Kamstra-Dijkstra (omstreeks 1930).

ST PAROCHTE - ·FRlESLA D.

Het poten van aardappelen. - La plantation de pornmes de terre.

14. Nogmaals het aardappelzetten met de "boor". De personen op deze foto uit ongeveer 1930 zijn niet bekend.

15. In de jaren vijftig werd ook al gebruik gemaakt van een eenrijige aardappelzetmachine "de setkarre". Op de zetmachine zit Romke de Groot. Tjerk Kramer stuurt het paard (omstreeks 1968).

16. Waren de aardappelen eenmaal "boven", dan moesten ze beschermd worden met "koperfitrioel" tegen fytofthora. In het allereerst deed men dit met,,'n sproeikassy op , e rug" zoals op afbeelding nr. 11. Later werd een "sproeikarre' uitgevonden, eerst op een wiel, zoals op deze foto, later op twee wielen (ongeveer 1930). Piter Brouwers, Pyt Berends Kuiken en Ytsen Meier aan het Lurkepolspad aan de Westerdyk onder St.-Anna-Parochie.

17. Het aardappelrooien was natuurlijk ook handwerk. Zelfs na 1945, zoals op deze foto, werd er "met de hand irpelsocht" door Dirk Tjepkema, Tjitske Louwenaar, Jehannes Tjepkema, Fogeltsy Tjepkema-Ebbens en Auky Hogenhuis-Ebbens (het jongetje is Douwe Hogenhuis aan de Nijeweg bij StJacobi).

18. Niet aIleen het aardappelzoeken was handwerk, maar ook moesten de aardappels "met de griep groeven worre", Het was de gewoonte dat de mannen het graven en de vrouwen het zoe ken voor hun rekening namen. Van links naar rechts: ? Halbertsma-Monsma, Eke Bokma-Dijkstra, Aachy Zendervan, Nynke Snijder-Zoodsma, Klaas Bokma, Laas Zondervan en Halbe Halbertsma. De foto uit ongeveer 1930 is genomen in het veld bij Hessel Aukes Bierma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek