Bildtse bedrijvigheid in beeld

Bildtse bedrijvigheid in beeld

Auteur
:   S.H. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4950-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bildtse bedrijvigheid in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De ruimte in de boerenschuren werd gebruikt om graan op te slaan. De aardappelen werden "an de bult brocht". Ter bescherming tegen weer en wind en koude werden de hopen bedekt met riet, modder en weer riet. Hier zien we hoe de dikke (bevroren) beschermingslaag van de "bult" gehaald wordt. De aardappelen moeten, in zakken geschept, verder verwerkt worden. Van links naar rechts:

Jan Tjeps Tjepkema, Kryn Lazes Zondervan, Jehannes Tjeps Tjepkema en Pyt Baukes Snijder (1940).

20. Meestal werden de (consumptie-) aardappelen niet direct verkocht en moesten ze soms tot in het voorjaar "an 'e bult sitte". Om het uitlopen tegen te gaan, werden ze omgeschept. Dat doet hier Gorryt Jans Wallendal (ongeveer 1935).

21. Werden de aardappelen van de hoop naar de schuur gebracht om ze verder te verwerken, dan deed men ze vaak eerst over "de tafel" om de meeste modder te laten blijven waar het hoorde. Van links naar rechts: Minne Jensma (de boer), Enne Kingma en Nico van Haren (omstreeks 1940).

22. Voor verdere verwerking (voor eigen pootgoed) sorteerde men de aardappelen. Pyt Berends Kuiken gooit een zak aardappelen leeg op "de hort". Bij de zakken staatJaap Kingma; de jongen is Tjisse Koopal (ongeveer 1940).

23. Een deel van de arbeiders van Minne Jensma aan het aardappelsorteren (met de hand). Bij de tafe! staan Minne Jensrna, Thomas Kingma en Sjoerd Koopal. Jaap Kingma (rechts) haalt de aardapelen uit de aardappe!kelder (ongeveer 1940).

24. De aardappelexportbedrijven, waarvan er op het Bildt nogal wat waren, kochten aardappelen en "setten die sels an 'e bult", In het voorjaar moesten die ook gesorteerd worden. Op het terrein van de firma Dijkstra en Miedema zijn hier aan het sorteren van links naar rechts: (boven) Jelger Miedema, Riemer Kuiken, Dirk Groeneveld, Klaas de Bildt en Andrys Rus. Voorste rij: Jan. G. Monsma, Klaas van Belkum, Jan Bil, Gerryt Monsma, Gerryt Kas, Ipe de Vries, Sierd Tuinstra en Douwe Ferwerda. Op de voorgrond, rechts: Dooitzen de Bildt.

25. Deze foto is genomen bij een spoorwagon en een aardappelloods of in St.-Jacob of St.-Anna. De mensen werkten in een loods bij een aardappelhandelaar (ongeveer 1930).

26. De aardappelen staan klaar bij het veilinggebouw in St.-Anna-Parochie. Hiervandaan werden ze verder vervoerd, per trein het hele land land door, maar ook nog verder. (Foto ongeveer 1920.)

27. Dat de Bildtse aardappelen veel verder kwarnen, dan aileen in Nederland, blijkt uit deze foto, die niet op het Bildt maar in Polen is gemaakt. Een schip met Bildtse aardappelen wordt gelost (1924).

Danzig, Spring 1924

Loading steamers Polish potatoes Dykstra & Miedema Brothers

h. ,"h. ·2L_~1!:.

28. Alhoewel de aardappelteelt de kurk is waarop de Bildtse landbouw drijft en dreef, worden er ook andere produkten verbouwd. Op deze foto uit 1923 is duidelijk te zien dat de tarwestengel in die tijd veellanger was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek