Bildtse bedrijvigheid in beeld

Bildtse bedrijvigheid in beeld

Auteur
:   S.H. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4950-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bildtse bedrijvigheid in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Voor de Eerste Wereldoorlog kwam de zelfbinder op de markt: een hele verlichting voor maaiers en bindsters. Op de foto uit 1948 Albert Jobs Wassenaar op de trekker en Wullem de Vries, zijn zwager, op de binder.

30. Na het "binderen" werd het graan aan blokken gebracht om verder door de dorsmachine te worden verwerkt. Op deze foto uit ongeveer 1935 zijn ze aan het "wagen loegen".

31. Het van het land naar de schuur of aan blokken brengen heet in het Bildts "minne". Nogmaals een foto van,,'t minnen", dat ook met de komst van de combine voltooid verleden tijd is. De foto is genomen op het land van Hessel Aukes Bierma op het Nieuw Bildt omstreeks 1933. Van links naar rechts:

Roel Wijnsma, Rinse Kamstra ("de loeger"), Klaas Bokma ("de opsteker"), Neeltsy Kamstra-Dijkstra, Maartsy Kamstra en Get Bokma.

32. Soms werd, om verder te drogen, het graan op "dakrutters" gezet, zoals hier achter de plaats van J an de Beerin de Westhoek.

33. In 1930 werd er bij Jan de Beer nog met de rol gedorst. Gerryt de Beer en Jehannes Draaisma staan op deze foto.

34. Voor grate partijen graan, kwam de dorsmachine Of in de schuur (in de winter) Of op het land (in de nazomer). De "dorskas" en de "pas" werden aangedreven door ,,'t loochy" (de locomobiel). Op deze foto uit de jaren dertig, die bij Wiersma op het land omstreeks 1915 is gemaakt, zien we: op het wiel van de locomobiel Mark Boersma, daarnaast, als waterdrager een oud K.N.1. L. soldaat, dan Dirk Kuiken; de man in het witte overhemd is de boer Wiersma; boven op de ladder Sjouke Boterkoek , dan - naar links- Klaas Dirks van Noord, Dirk Rains van Noord, Ingelke Rozendal, Jaap Stienstra (met vork), Sierd Hoekstra en Jan Ages Post; onder aan de laddereen arbeider van Wiersma; voor de dorsmachine Jelle P. Kuiken en Betse Kramer; verder nog twee arbeiders van Wiersma.

St. jacobi-Parochle.

Mol~n de Hoop

35. Het graan kon door een van de vier graanmolens op het Bildt gemalen worden. Van de vier is er nag een over: die op Vrouwbuurtstermolen. In 1915 stand deze molen nog bewesten St.-Jacobi-Parochie. Hij werd in 1929 door de storm verwoest. Het lange meisje op de foto is Aal Beerts Hoitsma.

36. Op Oude-Bildtzijl stond de graanmolen van Lammert Grijpstra; die werd in 1927 door brand verwoest. Deze molen was op een na de hoogste van Friesland.

37. Voor de komst van de chemische onkruidbestrijding en het mechanisch rooien o.a. van suikerbieten moest al het werk met de hand gedaan worden. Vandaar dat de beteelde oppervlakte met suikerbieten voor de Tweede Wereldoorlog in verhouding vrij gering was. De mensen op deze foto zijn op het land van Hessel Aukes Bierma, in de Westhoek, op het Nieuw Bildt aan het bietenkoppen en -kloppen (ongeveer 1930). Op de achtergrond de watermolen bij de boerderij van (to en) Auke Hessels Bierma.

38. Menig oudere lezer zal zich de wit golvende vlasvelden herinneren. Op deze, helaas wat donkere foto, "flasplokkers ei, bynsters" in de "SUdhoek fan St-Jabik" (ongeveer 1920). Van links naar rechts:

Jelle Offringa, Antsy Jeh. Schouwerwou, juffr. Struiksrna, Jabik P. v.d. Feen, Anne J. v.d. Feen, B. Machiela-v.d. Kooi, ? Tiesnitsch, Jan Schouwerwou en Sibe Feenstra.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek