Bildtse bedrijvigheid in beeld

Bildtse bedrijvigheid in beeld

Auteur
:   S.H. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4950-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bildtse bedrijvigheid in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De wagen met vias wordt geladen, nadat het op "rutters" gedroogd is. Het vlas wordt nu naar de "roebe1banken" gebracht, ongeveer 1935, bij Jan de Beer in de Westhoek.

40. am het vlas van de knoppen te ontdoen, moest het gerepeld ("roebeld") worden. In 1925 bij J.H. Bierma aan de Nieuwe-Bildtdijk staan er twee "roebelbanken op 't roebelkleed", Twee vrouwen dragen de schoven aan en de andere twee binden de gerepelde schoven tot "rotskofys". Van links naar rechts: Leentsy de Jong-Koelmans, Piter Eeltsys de Jong, S. Halma-van Schepen, Jan Cuperus, Oege Halma, Johannes Cuperus en op de voorgrond Klaas Halma, Pytsy Cuperus-Halma en Anne Halma.

41. Nogmaals ,,'t roebelen" en dan hier zelfs met drie , .roebelbanken". Er staat hier een ronde, .flasskelf" op het land. Van deze foto is verder niets bekend.

42. ,,'t Flasroebelen" werd uiteraard na verloop van tijd ook machinaal gedaan. In 1941 of 1942 zien we de knopbreker van de firma Kingma en Leeuwen op een stuk land van Roel Wijnsma aan de Kadal onder St.-Jacob. Van links naar rechts: Dirk Hindriks Leeuwen, Klaas Antjes Smit, Klaas Schiphof, Jan Wullems Kuiken, Marten Kingma, Johannes Kingma, Piet Dirks Slager, Anne Leeuwen, Hiltsy Dirks Slager, Gryt Kaper. De machine was gemaakt door Klaas Wiersma uit Minnertsga.

43. Na het repelen moest de steel nog verder worden bewerkt: het vias moest worden geroot ("flas rotte") in het water. De arbeiders namen dit werk vaak aan van de boer. Deze vijf mannen halen de schoven uit het water. Van links naar rechts: Laas Zondervan, Pyt B. Snijder, Rinse Kamstra, Roel Wijnsma en Klaas Bokma (ongeveer 1930).

44. Nogmaals een afbeelding van dezelfde handeling met op de aehtergrond het vroegere .,Hooghuus", het strandhuis van het Nieuw Bildt. Van links naar rechts: Klaas Bokma, Roel Wijnsma, Rinse Kamstra en Laas Zondervan (ongeveer 1930).

45. Het gerote, natte vlas wordt opgezet om te drogen; de band wordt van de "wrot" (het wortelgedeelte) naar de aarkant verschoven. Van links naar rechts: Aachy Zondervan, Rinse Kamstra, Pyt Snijder, Roel Wijnsma en Klaas Bokma (ongeveer 1930).

46. Voordat het gerote vlas verder bewerkt werd, moest het eerst drogen. Ouwe-Dyk 1937.

47. Het slot van de vlasbewerking was het braken en het zwengelen. Aan de Oude-Bildtdijk stonden heel wat braakhokken (1937).

48. De bewerkte vlasbundels moesten ieder een gewicht hebben van 6 pond en 2 ons.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek