Bildtse bedrijvigheid in beeld

Bildtse bedrijvigheid in beeld

Auteur
:   S.H. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4950-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bildtse bedrijvigheid in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Vroegerwerden er veel meerverschillende gewassen verbouwd: aardappeIen, bieten, diverse soorten graan, erwten, bonen, vlas, karwijzaad en kooIzaad. Dat bij het kooIzaaddorsen veel mens en nodig waren blijkt uit deze foto.

50. Behalve voor zaad en stro, was het koolzaad ook leverancier van hele fijne koolzaadhoning. De opname is gemaakt op ,,'t Nij-Bildt". Op de achtergrond, links het motorgemaal en daarnaast de boerderij van Auke Hessels Bierma.

51. Naast de landbouw werd op het Bildt ook veeteelt beoefend en niet aileen in de, .Sudhoek". Vroeger waren alle bedrijven gemengde bedrijven, Deze koeien lopen omstreeks 1900 te grazen tegenover de "Smidshlizzen in de Oasthoek".

52. Men molk in emmers, die in melkbussen geleegd werden. De melkbussen werden tweemaal perdag door de melkrijder opgehaald en naar de melkfabriek gebracht: Oude-Bildtzijl, Berlikum en later Marssum. Eerst met paard en wagen en later met de vrachtauto. Hier Douwe Dirks Leeuwen bij de melkauto van Pyt Groen in de Westhoek (ongeveer 1950). De kleine jongen is Dirk Douwes Leeuwen.

53. ,,'t Butterfebryk op Ouwe-Syl" werd opgericht in 1893 en in 1934 opgeheven.

Jelegrdm Idres .

?? BRaEDERSCHAP~ OIJDEB/LDTIJ/L,

Te1efOOll ":~1

Aan den Reer S.J. oogle..n.~

te Leeuwarden.

Hljnheer,

F..1.e1"!:l.ede deej, 1k U ~ede,da.t cnz e Uge eene Ledenvergadering zs.l Yorden gehouden op D1nsdag 13 )(aart a, 8: ?? Als eere- 1d dar vereen1ging wordt U verzocht doze vergade!'ing bij te wonen.

Voor reisgelegenhe1d ge11evo U zeIt' to zorgen.

Hoogaohtend,

Voor het Bestuur,

------

54. Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 13 maart 1934.

ST. A

A PAROCHIE

Glascultuur Westerdijk.

55. Op het Bildt is ook vrij veel tuinbouw geweest. Hier een opname van glascultuur aan de Westerdyk, nu de Middelweg-West, bij Sr.-Anna-Parochie.

56. Ook appel-, peren- en bessenhoven vond je op het Bildt. Deze foto nit 1919 toont bessenpluksters bij St.-Anna-Parochie. Links, geheel in de bornen, Joukes Jantsy, boven aan links Geertsy ViersenSchat, voor haar, van links naar rechts: Geertsy van der Ley, Paulus Braaksma's Antsy, man met pet Tjerk Viersen, met hoed, zijn schoonvader Jouke Schat. Verder Dirk Wagenaars Tjerky, Hiltsy Andringa, Fetsy Andringa, Jantsy Visser, Dooitzen Hoekstra's Tryntsy, Tytsy Andringa, Hiltsy Andringa-Koets, Jetske Meijer en Douwe van den Ley's Klasy.

57. Een van de hoven was die van R.J. Hoogland. De mannen op deze foto (ongeveer 1930) zijn bezig methet snoeien van bessenstruiken. Van links naar rechts: Jan Schat, Jan J. Schat, Piter J. Schat, Thys van Dussen en Freek Schat.

58. Pomona (godin van het fruit); het huis dat "hofker" Tjeerd Piter Schat aan de Noorderweg van St.-Anna-Parochie he eft laten bouwen in 1917 (foto ongeveer 1925).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek