Bildtse bedrijvigheid in beeld

Bildtse bedrijvigheid in beeld

Auteur
:   S.H. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4950-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bildtse bedrijvigheid in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Naast de land- en tuinbouw waren op het Bildt vele toeleveringsbedrijven nodig, niet aileen voor de mens, maar ook voor het materiaal op de bedrijven. Er waren smeden, wagenmakers en timmerlui, maar ook kruideniers, bakkers en dergelijke op het Bildt te vinden, die hun bijdrage leverden aan de Bildtse bedrijvigheid. Uit 1914 is deze foto van de smederij annex fietsenhandel (later werden ook auto's verkocht) van Maindert FreeksDijkstra aan de Oude-Bildtdijk onder St.-Jacob. Zijn vrouw Lyp Dijkstra-van Kammen met dochter Tiny staan voor het huis, Maindert zelf met een "stoomfyts", een Indian (?) voor de smederij.

60. Smederij op Oude-Bildtzijl. Van deze foto is niets anders bekend, dan dat hij in 1930 genomen is.

61. De "SmidshUzzen" in de Oosthoek was een centrum van bedrijvigheid aan de Oude-Bildtdijk. Vele bedrijven waren daar gevestigd: een timmerwinkel, een herberg, een wagenmakerij, een bakkerij, een smederij en een paarwinkeltjes. Op de foto de wagenmakerij en links daarvan de herberg. Van links naar rechts: Jarig Radsma's Rinske, Loepke Radsma en Jarig Radsma (foto ongeveer 1904).

62. Het westelijkste pand van de , .Smidshuzzen" was de timmerwinkel van Hotze Sytses Buwalda. Op deze foto uit 1905 de he Ie familie Buwalda. Van links naar rechts: Tjitske Buwalda, Maartsy BuwaldaKuiken, Anna Buwalda, Hotze Sytses Buwalda en Sytse Hotzes Buwalda.

63. Aan de Oude-Bildtdijk waren zeer veel kruidenierswinkeltjes. De laatste winkelier heeft, door ontvolking van Oude-Bildtdijk en mobiliteit van de bewoners zijn deuren in 1989 moeten sluiten. Dat was deze winkel van Andrys de Haan tegenover de Noorderweg van St.-Anna.

64. Veel, zeer veel bakkerijen waren er zo'n zestig jaar geleden op het Bildt te vinden. Vele monden moesten gevoed worden en de procentuele winst was hoger, zodat er voor meer middenstanders wat te verdienen was. Wij hebben een afbeelding geplaatst en wei die van de bakkerij op de hoek van de Warmoesstraat en het Oosteinde (nu: Van Harensstraat). De bakker-eigenaar, Jakie Weidema wordt geflankeerd door twee knechten, reehts van hen staan twee vrouwen, een is mevrouw Weidema-Smits (ongeveer 1935).

65. Blijkbaar is er meer nodig dan dagelijks brood om de inwendige mens te versterken. Op het hele Bildt waren talrijke herbergen. Aan de Oude-Bildtdijk tussen Westhoek en Kadal over een afstand van twee-en-een-halve a drie kilometer waren er aileen al vijf te vinden. Over de gehele gemeente gerekend, waren het er tientallen. Hier de afbeelding van "De vier pilaren" aan het Oosteinde te St.-Anna.

66. Op Oude-Bildtzijl stond de herberg De Draadnagel, die zijn naam te dank en heeft aan het verhaal dat er bij de opening met draadnagels in de brandewijn met suiker geroerd moest worden bij gebrek aan lepeltjes. In begin 1900 is in deze herberg nogal wat vias verhandeld.

67. Op Zwarte Haan heeft jareniang de familie Van der Zee de herberg beheerd. In de loop der jaren heeft deze herberg een belangrijke rol vervuld in verband met het vervoer van vracht , vee en personen van en naar Ameland,

68. Een land- en tuinbouwgebied heeft vervoer nodig om dat, wat geproduceerd wordt op de plaatsen te brengen waar het nodig is. Het oudste vervoermiddel zal misschien paard en wagen zijn, maar als het om grotere hoeveelheden ging was de aloude snik geschikter. Was die afhankelijk van wind of mens- of dierkracht, de hier getoonde "Deo Duce" was een van de eerste motorboten op het Bildt. De eigenaars Jan en Rainder Lont begonnen in 1921 met vrachtauto's. De Deo Duce ligt hier in ongeveer 1915 in de Kaaisvaart te St.-Anna. Van links naar rechts: Rainder Jans Lont, Pyt Jans Lont, politieagent Schaaf, Kees de Bildt en Auky (in de deuropening), Jan Rainders Lont, Ane Pyts van Dijk, Pyt Pars, Markus Velkers (kastelein en brandstoffenhandelaar), Anne J. Lont, en lmy Pyts van Dijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek