Bildtse bedrijvigheid in beeld

Bildtse bedrijvigheid in beeld

Auteur
:   S.H. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4950-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bildtse bedrijvigheid in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In St.-Jacob hadden Dirk Monsma en Dooitzen de Bildt een "metor". Deze opname laat zien dat het dorp er met de "SUdderfaart" in 1939 heel anders uitzag. Op de foto maakt de "metor" zijn laatste vaart van St.-Jacob naar de kopers gebr. Van der Kolk te Gorredijk.

70. Behalve vervoer over water was het ook over de weg. We zien op deze foto uit 1905 een woning aan de "Ouwe-Dyk" ten oosten van de boerderij ,,'t Swart Knis' (het huis is voor 1972 afgebroken). De ouwe man is Krelis Bil; de vrouw Tryntsy Bil, zij was getrouwd met Dirk Iedes Bouma (met hoed op). Ze woonden in "de Kromte". Dirk was onder anderen "karrijer". Hij had een dienst op Leeuwarden. Deze beurtdienst werd verzorgd met paard en wagen (op de foto). De derde man is Iede Bil, de beide kleine meisjes: Tjetsy Bouma en Tjetsy Stapert (nichten van elkaar).

71. Ais opvolger van de motorboot en de paard en wagen kwam de vrachtauto. Iedere vervoerder, die het zich ook maar enigszins kon veroorloven schafte een vrachtauto aan. Dat dit een vorm van wildgroei veroorzaakte laat zich gemakkelijk raden. Vele bedrijfjes verdwenen dan ook weer vrij snelof fuseerden tot grotere. Op deze foto uit omstreeks 1930: Paus Beimers met zijn vrachtauto achter de Van Harenskerk te Sint-Anna-Parochie.

a:-amstdio .. , 51 Jacobi parochi~

72. In 1899 werd St.-Jacob door de N. T.M. .xmtsloten". De stoomtram zau tot in de jaren dertig over De Mooie Paal naar Leeuwarden v. v. rijden. Hij staat hier voor het tramstation met onder anderen de chef en het personeel. De tram vervoerde voornamelijk person en, maar oak goederen.

73. Twee jaar later, in 1901, werd er door het Bildt, over de Parochie-dorpen, een spoorlijn aangelegd, komende vanaf Leeuwarden via Stiens en eindigend in Tzummarum. Dit "lekaal" vervoerde zowel personen als goederen (onder andere aardappelen en andere akkerbouwprodukten). Het personenvervoer werd in 1936 en het vrachtvervoer in 1971 beeindigd, (Foto omstreeks 1910.)

Vo:ha:-ding, 51. Jacobi pa'ochi~

De ' isschcr .. Lij de r.euen in zee

74. Op het Bildt werd tussen 1846 en ongeveer 1940 kustvisserij beoefend. Deze bistorie geworden bedrijvigheid had veel met de landbouw te maken. De vissers waren namelijk Of als arbeider Of als "gernier" werkzaam in de landbouw. De visserij die maximaal aan zo'n honderd Bilkerts een (bij- )bestaan gat, is door het aanleggen van de Afsluitdijk aan bet eind van zijn bestaan gekomen. Er waren acht plaatsen (regels) waar door Bilkerts gevist werd. De foto toont de vissers van de regel de Volharding in 1906. Van links naar rechts: Roel Kuiken, Jarig de Vries, Bartle Kramer, Douwe Pibes van der Zee, Kees Wijbenga, Kees Jaaps van der Zee en Jaap van der Zee. Achtergrond onbekend; vooraan staan nog Dirk Bokma en Betse Kramer.

75. In 1924 werd er op het Bildt een busonderneming, de B .A.B. 0., opgericht door Germ Dijkstra uit St.-Anna. Op de foto uit ongeveer 1930 het woonhuis van "klaine Germ" aan de Kade te St.-Anna.

76. Dat er we! muziek in de busonderneming zat, laat deze foto zien van omstreeks 1935. Het vervoermiddel is aanzienlijk luxer geworden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek