Bladel en Netersel in oude ansichten deel 2

Bladel en Netersel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M.P.C. DaniĆ«ls
Gemeente
:   Bladel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3157-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bladel en Netersel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bladel en Netersel vormen reeds lang samen een gemeente in het zuidelijke deel van Noord-Brabant dat de Kempen wordt genoemd. Een oorkonde uit 922 verhaalt hoe Karel de Eenvoudige of wel Carolus Simplex, de toenmalige koning van Frankrijk, in een kasteel "Platella Villa" aan graaf Dirk "Holland ende die Kercke 't Egmonde" ten geschenke gaf. Algemeen wordt aangenomen dat met "Platella Villa" een kasteel bedoeld is, dat in de huidige gemeente Bladel en Netersel gelegen was. De gemeente Bladel mag er derhalve op bogen dientengevolge de bakermat van Holland te zijn,

Bladel, dat in later eeuwen uit kleine gehuchten en boerenhoeven bestond, ontpopte zich allengs tot een dorpje van betekenis. Dit was mede te danken aan de ligging op een kruising van wegen, die vanuit Breda naar Luik en die vanuit Roermond, via Eindhoven, naar Antwerpen. Ook kwamen er reizigers uit 's-Hertogenbosch, via Oirschot, door Bladel, Door die gunstige ligging waren er diverse logernenten voor doorgaande reizigers, zoals logement "De Leeuw" en "De Posthoorn" op de Markt. Vele neringdoenden von den er een goed bestaan.

Uit de geschiedschrijving van de beide Sniedersen, Jan Renier en August, blijken de schoonheid en de bedrijvigheid van het dorp in de achttiende en negentiende eeuw. Het wordt door beiden afgeschilderd als een vooruitstrevend dorpje. De vele oorlogen en het krijgsrumoer hebben daar geen afbreuk aan gedaan.

Hetgeen werd verwoest, herrees door de noeste arbeid der ingezetenen.

Door de komst van de stoomtram in 1897 kwarn de ontsluiting van het dorp pas goed op gang. Er kwarn meer industrie en vooral de sigarenindustrie nam een hoge bloei. In de loop van de twintigste eeuw is Bladel veel veranderd; vooral wanneer het dorp in 1959 kerngemeente wordt.

Bladel heeft jammer genoeg veel van haar bekoorlijkheid verloren; de welvaartsroes zal hier denkelijk weI schuldig aan zijn. Veel is er in Bladel onder de slopershamer gevallen, maar gelukkig heeft het kerkdorp Netersel daarentegen veel van zijn landelijke karakter kunnen behouden!

In dit boekje wil ik trachten u een beeld te schetsen van de gemeente Bladel en Netersel tussen de jaren 1900 en 1940. In de wandeling zullen we beelden te zien krijgen van de schoonheid van het dorp in die tijd, van enkele mensen die er woonden, van clubs en verenigingen met daarbij nog enkele schoolfoto's waarop de ouderen onder u misschien nog familie, vrienden of bekenden zullen ontmoeten.

Ik hoop dat u allen er een waar genoegen aan zult beleven een kijkje te nemen in het verleden. Vele foto's en ansichten komen uit verzamelingen van particulieren, zodat het mede aan hen te danken is, dat ik deze uitgave heb kunnen realiseren. Een ieder die mij hierbij geholpen heeft, wil ik hartelijk danken en tot slot wens ik u veel lees- en kijkplezier met deze nieuwe uitgave.

1. Vanaf de Hapertse brug over de Beerze, tot aan de Raamloop, had het dorp een prachtige laan, met een totale lengte van ongeveer drie kilometer. Tot aan de rooms-katholieke pastorie waren het afwisselend beuke- en eikebomen, daarna tot aan de Markt linden en verderop aan de Bleijenhoek en de Raambrug weer eiken. Burgemeester Jozef Snieders (1815-1878) gaf de eerste aanzet tot deze verfraaiing van het dorp. Hier ziet u er een fragment van, omstreeks 1900, ter hoogte van de pastorie, die links schuil gaat achter het vele lommer.

2. Een fraaie inkijk in de lindenlaan (Sniederslaan), die de dorpsdichter Charel Baelemans zo bezingt, omstreeks 1900. Links staat het woonhuis met cafe "De Drie Hoefijzers" van C. Adriaansen-van Sas; voorbij het roggeveldje ziet u nog de woningen van meester Wijnen en de familie Trommelen. Rechts woonde burgemeester Coolen en verderop staan het cafe en de koperslagerij van P. van Dorst. Op de achtergrond bevindt zich de Markt.

vttoet '(.lit Sladel.

K.MARIEN

3. Op deze foto ziet u het oude postkantoor, bewoond door de-familie Van de Water, omstreeks 1900. Links een klein gedeelte van het huis van de familie Schaap. Voorbij het postkantoor staat het fraaie herenhuis van Willem v.d. Pas, die er een winkel had en achterom was er een sigarenfabriek. Waar toen het postkantoor stond, staat nu de ABN-bank.

4. Dit fraaie huis op de Varkensmarkt, thans Europalaan, was vo or de eeuwwisseling een leerlooierij van de familie Van de Water. Janus van Rooy, die het pand kocht in 1900, heeft er vele jaren een winkel in gehad. Het huis staat er nu nag. Op de foto, die gemaakt is omstreeks 1900, ziet u van links naar rechts: Janus van Rooy, zijn vrouw Phillemien Broeks en Anna en Marie van Rooy,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek