Blaricum in oude ansichten

Blaricum in oude ansichten

Auteur
:   J.W.M. Kok
Gemeente
:   Blaricum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3575-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blaricum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ยท t

-, . r-' '. .'.

JHari tim

Pav iIi! -n

20. Het paviljoen werd in 1835 opgericht tussen de Dwarslaan en de Rotondeweg. Na het midden van de vorige eeuw werd het regelmatig bezocht door de Koninklijke Familie. In 1903 werd de belvedere getroffen door een catastrofe. Enige onenigheid tussen de exploitant en een groep Huizers eindigde in een vechtpartij, waarbij een Huizer de dood yond. Plaatsgenoten van het slachtoffer wilden hierna overgaan tot algehele vernieling, maar te hulp geroepen soldaten van het kamp van Laren wisten di t te voorkomen. De klandizie verminderde hierdoor sterk. Latere pogingen om het cafe nieuw leven in te blazen bleven vruchteloos. Nu is er aIleen nog de Rotondeweg, die heriuneringen oproept aan wat eens was: het paviljoen De Rotonde.

Blaricum De Tafelbe~g

'l~""

r': ?. '"l

, if' . -Mi. "'() f,.

r t'41 4: ?

_. :,..':,1 ) -r e>

~ j"';

21. Deze foto laat de Tafelberg (voorheen Kooltjesberg) omstreeks 1900 zien. Op deze berg beyond zich een natuurstenen tafel, waarin zestig namen van steden, dorpen, gehuchten, sloten en herenhuizen waren uitgehouwen in de richting waarin men deze kon vinden. De toren heeft slechts enige jaren op de berg gestaan. De slechte constructie noopte tot afbraak. In 1934 werd op initiatief van burgemeester Klaarenbeek een nieuwe, steviger, houten uitzichttoren opgericht, die tijdens de oorlogsjaren is verdwenen.

6iaricum

Naarderstr aat

22. De Naarderstraat, thans Naarderweg geheten, geeft hier nog een indruk van ruirnte, Geheel rechts de voortuin van de familie Kuyer. Op de landerijen daarachter heeft een tijdlang het voetbalveld gelegen van de (vroeger R.K.) Blaricumse Voetbalvereniging. Voordien was het voetbalveld juist aan de andere zijde van de Naarderweg gelegen. Dat veld werd toen aan de Blaricummers verhuurd door Geurt en Griet de Graaf.

'I Gooi.

23. Een fraai Blaricums tafereeltje aan het Achterom. Het huisje wordt nog steeds bewoond en wordt Het Hemeltje genoemd. Tegen de gevel geleund zit Mie Hens (Mietje van Klooster), die gehuwd was met IJzek van Wijk. Steunend op de halve deur staat dochter Johanna, die in de wandeling met "Naai van Mie Hens" werd aangesproken. IJzek verdiende zijn loon als daggelder, maar had tevens nog een paar koetjes op stal staan.

24. Op deze foto is, links van het pad, de volle hooischelf wintervoer voor de koeien van IJzek van Wijk te zien. De hooiberg daarvoor behoort bij de boerderij van G. Borsen, die later nog lange tijd bewoond is geweest door Geurt de Jong. Het boerenbedrijf rechts van het Achterom is eigendom van Willem Roozendaal. In die boerderij hebben ook Jacob Roozendaal en Jacob van Hoven gewoond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek