Blerick in grootmoeders tijd

Blerick in grootmoeders tijd

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6104-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Deze kiek van de oude Maasbrug dateert van 1925. In 1883 is dus de eerste kolengestookte stoomtrein over deze brug van Helmond naar Venlo gereden. De spoorlijn voor dit traject moest verhoagd worden aangelegd. Hiervaor werd het zand gewannen aan de huidige Pastoar Stassenstraat, nabij de toenmalige Goofers-molen. Er ontstond een diepe kuil, waarin groente geteeld werd (onder andere asperges). In de volksmond heette het gat "de Meulekoel".

~~ZIC!1 Op a« ..;yraasorug - B m«10 Dit zijn de Maasbruggen, een duoverbinding met links de in 1 865 voor het spoorwegverkeer (VenloHelmond en Venlo-Nijmegen) gereedgekomen brug. Rechts de oversteekmogelijkheid Blerick - Venlo voor voetgangers, fietsers en het nog spaarzame autoverkeer. Men kan duidelijk de tramlijn zien van de M.B.S. (Maas Buurt Spoorweg), die in 1912 werd gerealiseerd: verbinding Venlo-Helden, via Blerick en Maasbree.

Op 10 mei 1940 werden deze bruggen bij de inval van de Duitsers zwaar beschadigd (opgeblazen door Nederlandse verdedigers van de Maaslinie). Er kwam herstel door de Duitse genie, maar in 1944

volgden geallieerde luchtbombardementen. Er zouden later - na provisorische oplossingen - nieuwe Maasbruggen aangelegd moeten worden.

11 Naar de verkeers-Maasbrug leidde vroeger vanaf Blerick de Brugstraat. Deze kreeg aansluiting links van de Horsterweg en rechts van de Antoniuslaan. Het was een zeer bekend punt met cafe Sijmons, cafe Margraf, garage Halmans, kapper Simais en het MilitairTehuis, dat er was voor de op een steenworp afstand gelegen Frederik-Hendrikkazerne.

12 De Blerickse overweg, die de Antoniuslaan en de Horsterweg doorsneed, is niet een bepaald voor de samenleving fraai punt geweest, zeker niet toen het snelverkeer op gang kwam.

Men moest in het verleden vaak en lang wachten voor de gesloten overweg ten behoeve van passerende treinen van de west-oostverbindingen en omgekeerd. Wie te laat op werk of school kwam had altijd de smoes bij de hand: lang moeten wachten voor de overweg. Op de achtergrond de befaamde villa Steegh, ook al een oorlogsslachtoffer van 1940.

13 De Antoniuslaan is altijd een voorname straat geweest. Het aanzien had deze laan (dus geen straat) door de fraaie bomen en de vele statige herenhuizen. Er woonden hier ook lang, zoals dat destijds genoemd werd, "de beter gesitueerden". Zoals men ziet is er van autoverkeer geen sprake. Dat is tegenwoordig wel even anders, want "de Laan" is een belangrijke verkeersader naar de Maasbrug. WeI reed hier de tram van Venlo naar Helden, Deze ansichtkaart, die in 1928 op de markt werd gebracht, kon beschreven en wel verzonden worden voor de som van ...

5 cent.

14 Vanaf het Antoniusplein loopt een weg naar de Maas (etablissement Sur Meuse en de Passantenhaven). Hier heeft u een beeld van een winkel met herenhuis, door architect Iacq Grubben van enkele lage woninkjes getransformeerd. Tegenwoordig vindt men er de praktijk van dierenarts Fizaan en daarnaast restaurant 't Maashoes. Het hekwerk op de voorgrond is de begrenzing van het plein voor de fraaie, oude

St. -Antoniuskerk.

1 5 Op de foto rechts de riante woning van de bekende vrijgezel Louis Hillen, alias "de Kuit". In het midden het raadhuis van de gemeente Maas bree. Sinds 1 839 was Blerick (tot 1 oktober 1940) deel van de gemeentelijke drieling Maasbree-BaarloBlerick.

Toen Blerick de twee andere dorpen, en met name naamgever Maasbree, overvleugelde in belangrijkheid, kreeg Blerick dit raadhuis. De vroede vaderen vergaderden toen lange tijd beurtelings in Maasbree en Blerick.

Links op de foto hotel-cafe Schreurs. De horecatak is er sinds 1895.In 1978kreeghet pand de naam Paerdskoel. Deze herinnert aan de paar-

den die de Maasschuiten trekken en in Blerick mochten grazen als de schippers inkopen gingen do en en een glaasje drinken.

16 Dit oudje is nog uit de tijd dat Blerick soms zander "c" geschreven werd en de Pontanusstraat de naam Hoogstraat had. Enkele punten van deze straat zijn nog te herkennen. Links op de voorgrand (gedeeltelijk zichtbaar) de voormalige Tramhalte (voorheen onder andere cafe Kerp en Gooren). thans restaurant de Oude Balkan. Het hoge gedeelte rechts is zo ongeveer Pontanus (kegelbanen en vergaderlokalen), ingang St.-Hubertusstraat. Rechts op de voorgrond staat tegenwoordig cafe De Paerdskoel.

De Pontanusstraat is genoemd naar de eerste geschiedschrij-

ver van Blerick: pastoor Joannes Pontanus, Norbertijn (1642-1690).

Hoogstraat

V

I

17 Nogmaals de Pontanusstraat; een opname uit 1922. Het beeld van toen brengt ons dichter bij de huidige situatie. Evenwel: toen moest men als fietser enkele malen daags aan de kant voor de stoomtram. Auto's zag men bijna nooit; hoogstens een paard en kar, die groente, stenen (ringkaove Teeuwen), hout en dergehjke vervoerden.

18 Een echt dorpsgezicht van het jaarl928. Op de achtergrond de in 1900 gereedgekomen St.-Antoniuskerk. voor ouderen "een kathedraal", toegewijd aan de heilige Antonius, patroon van verloren voorwerpen. Links op de voorgrond staan, gedeeltelijk zichtbaar, de kapelaanswoningen. Thans is daar Berden-Meubelen gevestigd, als onderdeel van het winkelcentrum La Plaza.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek