Blerick in grootmoeders tijd

Blerick in grootmoeders tijd

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6104-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Waar later garage Gommans was (tussen cafe Bouten en de kapelaanswoningen) bevond zich heel lang geleden het "Grabbeshoes", toebeharend aan een oerechte Blerickse familie: Grubben. Deze boerderij, evenals diverse andere, gelegen midden in het dorp, geeft nog eens aan hoe Blerick van origine een agrarisch karakter heeft gehad. A propos: 't dorp. Geleidelijk aan heeft deze typering een geheel andere betekenis gekregen. Nag altijd zegt men in Blerick en omstreken: "Ik gaon nao 't dorp." En dan bedoelt men: naar het centrum.

20 Deze plek verdient nadere toelichting. Het gaat am het begin van de vroegere weg naar Maasbree. Links achter de waning met het spitse dak woonde de .Holzkaole Keunegin", een vTOUW die haar kostje bijeen trachtte te scharrelen met de verkoop van houtskool.

Rechts op de foto cafe Bouten (d'n hamaeker, maker van paardenhoofdstellen en zadels), dat in 1938 door brand werd verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog was lang naaimachinehandel Van Dam in het pand gehuisvest. Sinds 1956 drijft het echtpaar Paula en Wim Holla-Ketelings er een gezellig buurtcafe,

21 Bij de samenvoeging van Venlo en Blerick (1 oktober 1940) ontstond het probleem van de dubbele straatnamen. Een enkel voorbeeld: Blerick had een ]ulianastraat, Venlo ook. Er werd toen bepaald dat de straatnamen in Blerick moesten veranderen. Dat was een zeer eenzijdige beslissing. die emotioneel verkeerd viel, vooral omdat velen de aansluiting bij Venlo niet gewild hadden.

Tevens zijn in die tijd de na~ men van Groote en Kleine Lambertusstraat "gemoderni~ seerd" en veranderd in 1 e en 2e Lambertusstraat. Dat ge~ beurde overigens met meer Blerickse straten.

Op de foto de huidige 1 e Lambertusstraat rond 1920,

met op de voorgrond de winkel van Geominy.

I 7. Blerick Groote Lambenussrraat

22 De beide vorengenoemde Lambertusstraten monden uit op het Lambertusplein. Vroeger was dit het domein voor de voetballende jeugd. De balspelers moesten eenmaal per jaar wijken voor de befaamde Blerickse Pinksterkerrnis.

In de jaren tachtig is het in verval geraakte plein behoorlijk gerenoveerd en heeft het een zogenaamde bovenwijkse Iunctie, ten behoeve van circus, tent-festiviteiten enzovoort. De kermis verhuisde naar en rond het Schepenenplein.

Op de foto het oude Lambertusplein, toen de bomen nog weinig allure aan het plein gaven.

16. Blerick St-Larnbertusplein

23 Dit is een beeld van de Broekstraat anno 1 92 8. De Broekstraat leidde vroeger (toen er nog geen spoorweg was) reehtstreeks naar het Ubroek, een wat drassig gebied achter de weg naar Horst en nabij de Maas. Thans is de naam Pepijnstraat (sinds 1940). Links het pand van Bolle Kuep, de Iampen-elektriciteitswinkel, Reehts De Bie (meubels) en Cordang (fietsenzaak). Dit gehele beeld is totaal veranderd als gevolg van de moderniseringen die Blerick onderging.

24 Van omstreeks 1920 dateert deze foto. Het gaat am de Van Laerstraat. Rechts her pand, waar onder anderen de bekende "meister Guuske Spee" (in 1995 werd hij 84 jaar) gewoond heeft. Goed is te zien dar de Van Laersrraat, die destijds uitkwam op de Fort Sint Michielstraat (voorheen Spoorstraat) nog volop in ontwikkeling was.

25 De Excelsiorstraat (woningen grotendeels verdwenen door wegaanleg) behoorde tot een oude buurt met een typische woningbouw. In het verleden woonden hier diverse beroeps-onderofficieren van de in 1912 tot stand gekomen Frederik - Hendrikkazerne, voordien Fort Sint Michie!.

26 Blerick heeft a1tijd wijkaanduidingen gekend, zeals bijvoorbeeld "De Nieborg" . Het ging meestal om straten zoals in dit geva1- die zich van de Nieuwborgstraat vertakten in zijstraten.

Van de Blariacumstraat kun je dit rustig zeggen. Maar ook van de Gro(o)te en Kleine Parallelstraat, die eveneens in 1940 aangepast werden: l e en 2e Parallelstraat. Het gaat om een buurt die altijd een hechte eenheid heeft gevormd.

27 Hout-Bleri( c)k gekiekt in 1912; althans, deze postkaart ging de brievenbus in voor 2 Y2 cent op 1 9 juni 1912. Het fotograferen was in die tijd kennelijk nog zo zeldzaam voor het dorpje, dat een deel van de gemeenschap uitliep (of zich liet recruteren) am vereeuwigd te worden. Hout-Blerick is waarschijnlijk ontstaan toen mensen zich in de bossen (hout) in de nabijheid van Blerick gingen vestigen.

HOUT -BLERIK.

".:-,;.

28 Deze feestelijke prent met versierde locomotief van de stoomtram werd gemaakt in 1912 bij de eerste rit van Venlo via Blerick en Maasbree naar Helden.

De tram bevindt zich op de Baarlosestraat, om bij het hoekpand van cafe Hermkens (thans taxicentrale Venlo) rechtsaf te gaan.

De tram behield zijn vervoersplaats in de samenleving tot in de Tweede Wereldoorlog. In 1948 werden de rails over het gehele traject uitgegraven en verwijderd, De loc had eertijds vanwege de treffende gelijkenis als bijnaam ,,'t Striekiezer" , oftewei: "de strijkbout".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek