Blerick in grootmoeders tijd

Blerick in grootmoeders tijd

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6104-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Blerick heeft ooit - zegt men - meer dan dertig cafes gehad, Hout-Blerick en Boekend meegerekend. Nu ging het wel in veel gevallen om een vrijgemaakte kamer, waar met vergunning zondags na de hoogmis gekaart werd bij wat potjes bier, die meestal uit flessen vloeiden. Het bier werd gekoeid in een bak met brokken waterijs. Bakkerijen waren er ook meer dan genoeg: zo'n dertigtal. Op de foto de bestelauto van bakkerij Mercus uit de Kloosterstraat (1932).

30 Deze oude prentbriefkaart heeft een viertal kernpunten. Rechts de majesteitelijk oprijzende St.-Antoniuskerk, gebouwd in de periode 1897 -1900. Zij werd zeer zwaar beschadigd (opgeblazen door de Duitsers) en niet meer hersteld. Er kwam een moderne kerk voor in de plaats.

Daarnaast, naar het midden, verscholen achter een boom, de mergelstenen kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Deze kapel (verwoest toen de Duitsers de kerktoren van de St.-Antoniuskerk opbliezen) was het restant van de in stadia vanaf de zeventiende eeuw gebouwde St.-Lambertuskerk. Met torenspits is de kapel van

het klooster der zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Geheellinks ten slotte restaurant-cafe Sur Meuse, daterend van 1 705, dat de oorlog overleefde.

';e=icht oj; de J<crk te Blerik

Lt ?. rio J. Boon, .!.w-,t. - :l9

3 1 In 1927 werd het rectoraat St.-Larnbertus opgericht. Hiermee kreeg Blerick zijn aanvankelijke patroonheilige (die verdrongen was door Sint Antonius) terug.

Rector B. Diederen had op 1 7 september 1932 een grote feestdag, want zijn rectoraat werd toen verheven tot parochie. Gekerkt werd in het gemeenschapshuis, dat later "Ons Huis" ging heten (zie foto). Nadat de nieuwe St.Lambertuskerk was voltooid kreeg "Ons Huis" zijn uiteindelijke bestemming: parochiehuis voor de verenigingen.

lrrterieur der kerk van den H. Larnbertus te Blerick.

32 Rector B. Diederen werd in 1932 "bevorderd" tot pastoor, met onder andere als opdracht de bouw van de St.Lambertuskerk. Architect werd]acq Grubben. Op 6 juni 1934 vond de consecratie (wijding) plaats door de zeer bekende Roermondse bisschop monseigneur G. Lernmens, bijgenaamd "vadertje bisschop".

Tijdens een van de vele bornbardementen (28 oktober 1944) werd de kerk ten dele verwoest. Op 19 november bliezen de zich terugtrekkende Duitsers de toren op om de oprukkende Engelsen te beletten er een uitkijkpost van te maken. De kerk is later 20veel mogelijk in de oorspronkelijke staat herbouwd.

33 Lange tijd werd in de rooms- katholieke parochies het veertig-urengebed gehouden: een soort bidmarathonestafette. Door een keten van gelovigen onafgebroken veertig uur te laten bidden voor allerlei intenties, was de kerk steeds bezet. Om de continuiteit van het geheel te waarborgen werden soms jongeren van de jeugdbeweging ingeschakeld .'

34 De jongens en meisjes van Hout-Blerick (als ook die van Boekend) moesten te voet door de akkers naar de in Blerick gevestigde scholen. In 192 9 kreeg Hout - Blerick zijn eigen school (Boekend volgde pas na de oorlog). In de gangen van het schoolgebouw werden al spoedig af en toe heilige missen (eucharistievieringen) opgedragen. In 1934 was de nieuwe aan de heilige Joseph toegewijde kerk verwezenlijkt. En z6 (zie fota) heeft zij er aanvankelijk uitgezien. In november 1944 yond oorlogsverwoesting plaats. Het ter kerke gaan werd toen mogelijk gemaakt door het inrichten van danszalen voor katholieke erediensten. In 1953 was de her-

bouw van de kerk gereed, zij het met wat vereenvoudigingen.

Hout-Blerick. St. Josephkerk.

35 Dit fraaie deel van het zusterklooster (Goddelijke Voorzienigheid) is totaal verdwenen, vooral ten gevolge van granaatinslag in november/december 1944. De zusters hadden, vooral voor de oorlog, diverse taken, en daarom was het houden van een pensionaat nodig ten behoeve van meisjes die op de rooms-katholieke kweekschool zaten en niet in Blerick of omgeving woonachtig waren.

St. Antonius Pensionaat Blerick bij Venia.

36 Behalve de Orde van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid was er ook nog geruime tijd het Instituut St.-Antonius. Dit instituut had een keuken ten behoeve van de velen die werkzaam waren in en voor het klooster of studente waren aan de roomskatholieke kweekschool.

Er moest natuurlijk heel wat gedaan worden om iedereen van voldoende gevarieerd voedsel te voorzien. De zusters bezaten veel grond voor de verbouwing van produkten en zij hadden daartoe ook knechten in dienst, Op de foto: de riante keuken met alles-er-op-en-er-aan, Voor die tijd hypermodern!

'.

~tifuut St-]{ntonius' .f:~. Keuken

~Ierik 'b~ 'hnJe .

37 Wie een Maaswandeling maakt - en wie doet dat in Blerick niet op zijn tijd?treft in Hout-Blerick de fameuze "Watermeule" aan: dat wil zeggen een restaurant. Dit etablissement is gebouwd in de trant van de "echte watermeule", die granen tot meel verpulverde voor de consumptie.

De watermolen moet zo rand 1700 gebouwd zijn en gefunctianeerd hebben (zij het later met wat hulp van een ingebouwde motor) tat 1940.

38 Van de Hout-Blerickse waterrnolen kun je, door de Maasboulevard te benutten, wandel end of fietsend komen bij Sur Meuse en de St.-Antoniuskerk. Vroeger was dit alleen mogelijk via graspaadjes. Deze prent laat op de voorgrand "De Paerdskoel" zien. Hier konden - volgens de offlciele lezing - de paarden, die boten via het looppad voorttrokken, grazen als er gestopt en gerust werd. Ben rweede lezing is dat de Blerickse boeren hier hun dode paarden wuden mogen begraven.

Ge=icht ojJ Blerik

VI:,. ~. J. BOOll ?. "-mat. . 41

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek