Blerick in grootmoeders tijd

Blerick in grootmoeders tijd

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6104-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 Ten slotte kwam (en kom) [e van zuid naar noord kuierend langs de Maas ook bij de Frederik-Hendrikkazerne uit. De naamgeving is van 1934. De kazerne is voltooid in 1912. Voordien was er het oude Fort Sint Michiel. Hoewel de kazerne aan de westkant (Blerick) van de Maas gelegen is, was dit gebied ter beveiliging van het Fort Venlo ook voor de annexa tie van 1940 alVenloos grondgebied.

40 Het zal duidelijk zijn dat de soldaten, terugkomend van oefeningen, niet met knorrende magen kunnen rondlopen. Zij verschijnen dan binnen de daarvoor toegemeten tijd in de eetzaal. In de keuken is tevoren op volle toeren gewerkt om tijdig een goede hap te kunnen aanbieden.

Logisch is dat de keukenaccommodatie daar volledig op afgestemd moet zijn. Deze ansicht gunt ons letterlijk een kijkje in de keuken en wel in de jaren dertig.

41 Oudere Blerickenaren, die de lag ere school in

,,'t dorp'' bezochten, weten zich zeker nog het boekwinkeltje van [eu Hafmans, Kloosterstraat 23, te herinnereno Daar kon [e als scholier zeer goedkoop schriften, potloden, een lei met griffel en kroontjespennen kopen. Maar [eu verkocht ook onder andere prentbriefkaarten van Blerick. Zoals bijvoorbeeld deze onder de titel "Maaszicht". Blerick had tal van vrijetijdvissers en dus was het best de moeite waard om hengelaars met een fototoestel te verschalken op de Maas (jaren dertig).

Bler-iek. Maaxzicht

42 Het graeiende Blerick is in het verleden. wat het aanschaff en van gebruiksgaederen betreft, veelal aangewezen geweest op de stad VenIa. EvenweI: dat is sterk veranderd. In 1902 began het echtpaar Berden- Trienekens een manufacturenzaak aan de Maasbreesestraat. Nadien vestigde het echtpaar zich op de Pontanusstraat. Thans is deze zaak verdwenen, omdat plaats werd gemaakt voor het moderne winkelcentrum

La Plaza.

43 Nabij het Lambertusplein (hoek Stationstraat, tegenwoordg 2e Graaf van Loonstraat) vestigde zich het slagersechtpaar Berden-Linders. Slager Berden verwierf zich als bijnaam bij de Blerickenaren "De Slup".

Deze foto getuigt van een vroegtijdige aanpassing aan de veranderende tijd; op de etalageruit staat de aanduiding: "electrische slagerij I"

44 De benaming "winkel in koloniale waren" was lang in zwang. Een dergelijke winkel dreef ook Sjang Smits aan de ]ulianastraat op nummer 25; vanaf eind 1940: van Bornestraat 31.

Deze foto dateert van begin jaren dertig. De ]ulianastraat is geheel verdwenen als gevolg van ingrijpende renovatie.

45 Nog een zaak in koloniale waren: buurrwinkel Cox aan de Nieuwborgstraat. De fota is van 1 930. Thei Cox had zijn klandizie opgebouwd door met fiets en korf rond te gaan; later moderniseerde hij en ging hij met paard en wagen. Thans is in dit pand een uitzendbureau gevestigd.

46 En zo zagen de winkels van VToeger (onder andere in de jaren dertig) er van binnen uit. Deze foto is gemaakt na een flinke verbouwing bij gelegenheid van de feestelijke heropening, Dat er vaak in gezinsverband - dus zonder betaald personeel- gewerkt werd, moge duidelijk zijn. Hier gaat het om pa, rna en drie kinderen.

47 In 1929 werd de Jonge Wacht afdeling St.-Lambertus opgericht. Dat was een [aar na de opening van de lag ere school St.-Aloysius, later de 5-Sprong. Op de tweede rij de onderwijzers, die de pa-

rochiegeestelijkheid flankeerden: in het midden pastoor Balthasar Diederen en daarnaast de jonge kapelaan Josephus Janssen. Na stoplegging van de jeugdbeweging in de Tweede Wereldoorlog

kwam de Jonge Wacht daarna terug als rooms-katholieke verkennerij.

48 Voordat men tot de R.K. Werkliedenbond St. Joseph (later KAB, nog weer later NKV) toetrad (men moest immers eerst "volwassen" zijn) kon men lid worden van de "Jonge Werkman". Er was

voor geheel Blerick een zo'n afdeling. De jongelui hielden zich bezig met zinvolle onderwerpen over geloof en sociaal- maatschappelijke zaken, deden aan ontspanning en namen geiiniformeerd deel

aan processies en bedevaarten. In het midden op de foto een bestuursdelegatie van de R.K. Werkliedenbond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek