Blerick in grootmoeders tijd

Blerick in grootmoeders tijd

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6104-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Uit het muziekgezelschap van de N.S.-Wagenwerkplaats ontstond in 1907 de Blerickse harmonie, die in 1932 de naam St. -Caecilia

kreeg. Bij het zilveren bestaan werd voor het oude Volkshuis St.-Lambertus (het latere Tivoli), gelegen in het centrum van Blerick, deze foto ge-

maakt. Het duurde vrij lang voordat alle bestuurders, de beschermheer en de leden goed gegroepeerd waren. Maar ... het kon wel effe wat

lijden die dag, want het was goed weer, die 5e juni in 1932.

60 Reeds eerder hebben wij in dit ansichtenboekje opgemerkt dar de wijk Nieuwborg en omstreken een sterke buurtband heeft. Wat te zeggen van een gezelschap heren (uitgemonsterd in zwart pak

en met hoge hoed) dat altijd aile feesten organiseerde in de Leeuwerikstraat en aanpalend gebied: inhalen van priesterzonen, gauden huwelijken; het waren niet alleen gezinsaangelegenheden, want de

gehele buurt regelde en feestte mee. En ... dan is het maar gaed dar er een vast comite is.

61 Dit van de Horsterweg afkomstige muziekkwartet speelde in de eigen buurtcafes, waar in de jaren dertig voor vermaak gezorgd werd. Als Kattenmeppers waren zij echt in staat om meer dan kattengejammer te laten horen! In de oorlogsjaren werd vaak gespeeld met zes personen en wei op toedems: dat wil zeggen clandestien in schuren van afgelegen boerderijen, want van de Duitse bezetter mochten geen bals gehouden worden.

62 Het ensemble Gerard Op 't Roodt speelde vaak onder andere in zaal Apollo aan de Maasbreesestraat. Ook zorgde dit gezelschap vaker voor de muziek bij de Flarussenrevues. De speciale revueliedjes (meestal Blericks getint) werden geschreven door kapper Sjeng Janssen. Dit gebeurde weliswaar op bestaande bekende melodieen, maar hetgeen Sjeng aan het papier toevertrouwde mocht er zijn!

Na de oorlog ging de band van Op 't Roodt veel met de muziek op de Engels/ Amerikaanse toer: er werden bekende stukken (dansen) gespeeld (denk aan bijvoorbeeld Glenn Miller) uit de oorlogstijd.

Ell SE"lSLE 0, t £veIt

~,

63 Bij een priveverzamelaar dook deze foto op. Niemand wist te vertellen of we te maken hebben met jongelui die elders optraden, ofknapen die een schertsfoto lieten maken. Typisch is namelijk de benaming: The accordion [asz (moet met twee maal z) Players.

Dat niets te achterhalen viel is verklaarbaar: de eerste panden aan de Spoorstraat zijn door de brugbombardementen verwoest (1944).

The accordion '"Jasz-~laye!'S::_aGres: spoorstraat 4, ~lerick

64 Dit is een foto van een van de allereerste schoolklassen van Blerick. Dit valt af te leiden uit het feit dat er jongens en meisjes op school zitten. De eerste school van Ble-

rick was geen bijzondere, maar een "neutrale". Onder invloed van de roorns-katholieke geestelijkheid is dat later veranderd en kregen de meisjes een aparte school bij de

zusters van de Antoniuslaan. Het oude gebouw van de St.Lambertusschool heeft zeer lang aan de Laurentiusstraat hoek St.-Hubertusstraat gestaan, werd flink verbouwd,

kreeg de naam Titus Brandsmaschool en moest uiteindelijk wijken voor een modern winkelcentrum.

65 Lange tijd (vanaf de jaren dertig) had Blerick aan de Ottostraat de rooms-katholieke Mariaschool, die geleid werd door nonnen (zusters van de Goddelijke Voorzienigheid):

Deze foto is nit het [aar 1935, toen er nag heel braaf gedaan werd naar wat de juf de zuster of de meester zei. ..

66 Links met hoed staat het schoolhoofd meester Julius Nijssen en rechts meester Mathieu Sijmons, ook wel be~ kend als een van de geschied~ kundigen van Blerick. Zoals u kunt zien bepaalden in die

tijd (jaren dertig) de rnatrozenpakjes lange tijd voor jongens het modebeeld. Deze kiek is van de Aloysiusschool.

67 0 [a: de gezinnen waren vroeger zeer kinderrijk. Ieder jaar was het "bingo", zo wordt dat thans nog wel eens schertsend gezegd. Als er zich na een maand of wat geen nieuwe zwangerschap had aangediend. kwam de pastoor of de kapelaan onomwonden informeren hoe het kwam dat er nog "niks onderweg" was. Het leverde in elk geval op de lag ere school plaatjes op van vier teIgen uit een familie, geboren met maximaal een [aar tijdsverschil. Zoals hier (gezin Vaessen).

68 Aan de Baarlosestraat hoek Molenbossen was in de jaren dertig een speeltuin van de bekende, veel jeugdleden tellende rooms-katholieke gymnastiekvereniging Olympia. Op vrije dagen was

het er altijd gezellig druk: zweefbanen, klimrekken, zandbakken, glijbanen, een voetbalveld en carrousels nodigden de jeugd uit tot vertier. Op het speeltuincomplex van weleer staan thans wo-

ningen en een school voor Voorbereidend Beroeps Onderwijs (VBO).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek