Blerick in oude ansichten

Blerick in oude ansichten

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2228-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De oude Broekstraat, die later Pepijnstraat kwam te heten. Aan het einde van de straat links en rechts een weegbrug, respectievelijk van Nas (later Schreurs Nolke en nag weer later van Kempen) en "De Witte" (Verberkt).

10. Een beeld van de Nieuwborgstraat in 1924. Bekijks genoeg. Geen wonder, want toen was een fotograaf nog een zeldzaamheid. De Julianastraat (later Van Bomestraat) mondde hier op .Jiet Nieuwborg" uit. Links, waar de vrouw met schort staat, bevond zich de Boekenderstraat, later herdoopt in Jacob Catsstraat.

ERRATUM

Deze foto is genomen op de hoek Panhuisstraat (later Wellesstraat)-Nieuwborgstraat; achteraan rechts is de Boekenderstraat, later Jacob Catsstraat.

Blerik, Broekstraat en Wieenstraat.

11. Als u links aanhoudt zit u in de huidige Pepijnstraat. Rechts komt u in de buurt van Staay en winkeicentrum "De Wieen". Rechts lag slagerij Van Zwamen. Overigens: wieen is dialect voor wilgen.

12. Ret Larnbertusplein is reeds lang een eeht stukje Bleriek. Ret plein begint daar waar u de bornen ziet. Ret Larnbertusplein is lange tijd de plaats geweest waar het eerste B1eriekse georganiseerde voetba1 gespeeld werd en waar tot in de jaren zeventig de veel bezoek trekkende pinksterkerrnis gehouden is. Ret kerrnisverrnaak vindt tegenwoordig op en rond het Sehepenenplein plaats.

Spoor· en Voetbrug over de ~!aas - Venlo.

---..v/.I?"-~__ ~~ .

. '" ?C.-. _/ _'~ ~_ .. 7'- r'

;..0< ~ .....-.-.....-- ~- ~~- ~- ~ ~

// ~.&c:~ e-,-

r..' -&CtL-,..,~

7. ~ z: :;;t?~

'itga .?.? - La {i ... ;t-~ a. 'ioorh040v. _ Zwolle

13. Op de tiende mei 1940 (bij de inval van de Duitsers) werden deze bruggen opgeblazen door waehtmeester Flip Boeser, om cirea tien over vier's morgens. De bruggen werden to en goeddeels vernield, maar hersteld en gebruikt tot aan het einde van de oorlog. De bijnaam luidde "de ratteval". Als men van Ven10 de brug was overgegaan, kwam men in Bleriek en wel bij de Brugstraat, met kiosk, militair tehuis, garage Halmans, enzovoort.

-;

14. In een boekje over Blerick mag boerderij "De Staay" niet ontbreken. Hier was vroeger de overzetplaats Blerick-Venlo vice versa. Staay betekent halteplaats, rustplaats. Deze unieke boerderij is verwoest in 1944 tijdens de kwade oorlogsdagen,

15. Zo zag het klooster van de zusters der Goddelijke Voorzienigheid er aanvankelijk uit. Het deel dat aan de Kloosterstraat lag is overigens niet te zien. In 1876 hadden de eerste zusters (komende van het Duitse Munster) zich in Blerick gevestigd. Zij startten in een woning (thans "Bonthuis Hermelijn") op de hoek van de Maasstraat (Helling) en de Pontanusstraat (to en Hoogstraat).

16. De kloostergemeenschap stichtte een kweekschool (opleiding voor onderwijzeressen), waarvan hier de kapel. Deze kweekschool is niet meer gevestigd in Blerick. "De Wylderbeek" (pedagogische academie, oftewel Pedac) te Venlo is er de voortzetting van.

17. B1erick was aanvankelijk toegewijd aan Sint-Lambertus, De Sint-Larnbertuskerk was gebouwd zo ongeveer op de plaats waar thans de parkeerp1aats is van de Sint-Antoniuskerk. Rond de eeuwwisseling moest Lambertus p1aats maken voor Antonius, want aan hem werd de nieuwe votiefkerk gewijd. Tot de Duitsers de kerk opbliezen, bij het naderen van de geallieerde 1egers, op 22 november 1944, zou deze gewe1dige kerk het Blerickse bee1d beheersen.

18. En hier dan het bijzonder fraaie interieur van de Antoniuskerk. Overigens, dat Lambertus moest wijken kwam omdat pastoor Stassen had "uitgevonden" dat Antonius, als patroon van verloren voorwerpen, beter in trek was bij de gelovigen en derhalve meer inkomsten opleverde voor de parochiele huishouding!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek