Blerick in oude ansichten

Blerick in oude ansichten

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2228-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Venlo

Maasbrug met Gczicht op Venlo

19. Op deze plaats werden - zoals u ziet - schepen gelost. Maar ... de Maas was to en ook nog niet diep en niet uitgebaggerd. Hier lag ook de "Paerdskoel", welke naam wat betreft de herkomst op twee manieren verklaard kan worden: plaats waar de kadavers verbrand en begraven werden of plaats waar de paarden, die de schepen vroeger voorttrokken, uitgespannen werden om te grazen, a1s de schipper ging winkelen in Blerick of... een borreltje ging nemen.

20. Blerick heeft lang bij de spoorwegen in hoog aanzien gestaan. Hoewel het betrekkelijk weinig inwoners had, kreeg het een eigen station. Er kwam voorts een van de grootste rangeerterreinen van Nederland en ten slotte kreeg Blerick zijn Centrale Wagenwerkplaats.

21. Dit is nu het pand van "Mieke Tant" (overleden in 1928), die een handeltje dreef in koloniale waren en brood. Haar officiele naam was Maria v.d. Beuken. Ze was zeer gul en gaf veel aan de arm en van Blerick. Dit huis lag dieht bij de hoek KloosterstraatjSteegstraat.

22. Blerick is twee moIens rijk geweest. Ten eerste de Antoniusmolen van Frans Holten, waarvan thans nog de oude "muIderswoning" aan de Ruysstraat te vinden is (foto boven).

De andere moIen (van de familie Goofers) stond aan de Pastoor Stassenstraat, zo ongeveer op de plaats waar thans het Leger des Heils magazijnen heeft (foto links). Beide molens vielen ten offer aan de oorlog, Zij werden door de Duitsers in november 1944 opgeblazen ,

23. Een foto van 1912. Het oud-Saksisch boerderijtje bestaat al lang niet meer. De weg waar de jongen met hondekar loopt is de huidige weg naar het zogenaamde Doodeinde te Hout-B1erick. Overigens, dit is een van de zonen van Welles Pier (Keunen), eens barbierhuisslachter te Hout-Blerick.

24. Achterst-Kockerse, gelegen tussen Maasbree en Boekend. Ret behoorde nog tot de Antoniusparochie. In deze omgeving had "De Jonge Wacht" een blokhut. Hier zijn soldaten van het Napoleontische leger ingekwartierd geweest.

25. De kantine van voetbalvereniging SVB heet "Saorbrook". Die naam herinnert aan dit praehtige water, waarop in vroeger jaren, als de vorst regeerde, naar hartelust gesehaatst kon worden. Dit in de buurtsehap Wielder gelegen natuursehoon verdween omdat het puin van Blerick (ooriogsverwoestingen) er gestort moest worden.

26. Blerick heeft een cafe gehad (geofferd aan de modernisering van het centrum van Blerick), dat zo was ingerieht dat men zich in een grot waande. Dit cafe behoorde tot een buurt (deel Kloosterstraat-Wieen) die vele jaren geleden vanwege zijn vele drink-etablissementen wei eens schertsend "de Zeedijk" werd genoemd.

27. Ret eerste paviljoen van de Frederik-Rendrikkazerne. Thans ziet het er daar ter plekke heel anders uit, al is het paviljoen blijven bestaan. Vee I militairen ziin sinds de bouw van de kazerne (aannemer Paes uit Venlo) op vrije avonden vertier gaan zoe ken in Blerick, hetgeen in het verleden wei eens tot moeilijkheden leidde.

28. Een niet zo beste opname van een zeer unieke gebeurtenis: de eerste auto van Bleriek! Aehter het stuur Sjraar Gerards en reehts James en Ties Nefkens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek