Blerick in oude ansichten

Blerick in oude ansichten

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2228-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. In de Maas kon en kun je niet aileen zwemmen. Tijdens die echt ouderwetse, strenge winters kwam het voor dat ijsschoilen zich bij de brug vastzetten en dat geleidelijk aan de Maas dichtvroor. Je kon dan op het bevroren Maaswater (en vooral op de uiterwaarden) schaatsen. En het kwam wel eens voor dat je de Maas kon oversteken zonder dat je van een brug gebruik hoefde te maken.

30. In de nieuwjaarsnacht van 1926 begon het Maaswater plots te stijgen. Hele delen van Blerick kregen met hoog water te kampen en met recht sprak men later van "de watersnood van 1926". Een overzicht van het water in 't centrum van Blerick voor zaal Wienen (later "Juliana"), thans het plein voor het gemeenschapshuis "De Staay " en het Wieenwinkelcentrum.

31. B1erick heeft gedurende ve1e jaren ta1rijke priesterzonen afge1everd. Voor een buurt of straat was het opdragen van de eerste plechtige heilige mis door de nieuwe priester (neomist) een be1angrijke gebeurtenis. Er werd dan tevoren gespaard voor een cadeau, terwij1 de buurtbewoners zich verenigden om een passende versiering aan te brengen, zoals hier voor Sjeng Janssen van de Maasbreesestraat in 1930.

32. Ook het intreden in een klooster of het vieren van een kloosterjubileum waren waarachtig gebeurtenissen van belang, Hier is het feest rond zuster Hendrina Savelkoul (dochter van Nolle Juupke). Een uitgebreide familieschaar kwam te samen om feest te vieren en om geportretteerd te worden.

33. Vee1 aandacht verwierven de Antonius-eeuwfeesten in 1931. Hier het opstellen van de maagden (Blerickse meisjes) in smetteloos wit, met palmtakken, waarmee zij de processie luister zullen gaan bijzetten. Verzamelplaats is het plein voor de riante Antoniuskerk, die in 1898 voor ruim ... f 100.000,- (ja, u leest goed! ) gebouwd werd. Rechts de bekende directeur-organist Siang Beunen.

34. De missie- oftewel kindsheidoptochten waren befaamd. Talrijke ouders prakkizeerden zich suf op een idee en als dat er was, moest er gewerkt worden om de kinderen goed voor de dag te laten komen. Op de foto Annie en Gerrit Janssen (tweeling) met een door hun vader gebouwd vliegtuigje. Plaats: het binnenterrein van het jeugdhuis naast de kapelaanswoningen aan de Pontanusstraat (thans Berden-Trienekens meubelen).

35. Vele jaren trok de wielerbaan aan de Baarlosestraat (bijnaam "betonnen telder") veel publiek. Plaatselijke idolen namen het op tegen nationaal en internationaal bekende grootheden. In 1914 werd de baan van 155 meter ("het kuipje" was een andere bijnaam) gebouwd. In 1944 vond de verwoesting plaats, maar de baan had door financiele perikelen in feite a1 eerder opgehouden te bestaan. Op de foto: de huldiging van de renners Van Deurzen (links) en Janssen.

36. Wat tegenwoordig kleuterschool heet, was vroeger "gezegend" met de namen Frobelschool (die naam was ontleend aan degene die deze vorm van "kleuters oppassen" had bedacht) of bewaarschool. Dit zijn kleuters uit 1920.

37. Dit is de oudste schoo1foto die B1erick rijk is. Zij dateert van ... 1893. De onderwijzer links moet Gelissen zijn. Rechts "meister" Beunen, wiens zoon Baer ve1e, vele jaren later een van B1ericks schoolhoofden zou worden.

38. In het patronaatsgebouw kwam de mannelijke jeugd 's zondags bijeen om spelletjes te doen onder het wakend oog van de kapelaan. Verder was het patronaat een soort clubgebouw voor de jeugdbeweging, toen de sport nog minder belangrijk was dan verkenners of "De Jonge Wacht". Op de foto een patronaatsgroep van de Sint-Antoniusparochie en wel uit het begin van de jaren dertig,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek