Blerick in oude ansichten

Blerick in oude ansichten

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2228-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Met de kornst van de NS-wagertwerkplaats ontstond ook de behoefte tot oprichting van een rnuziekgezelschap van rnedewerkers uit dit bedrijf. Op 16 januari 1907 vond de oprichting plaats. Op 10 rnaart 1932 (toen ook andere burgers van Blerick, niet verbonden aan "de werkplaats", waren toegetreden) vond ornzetting plaats tot harrnonie "Sint-Caecilia" .

50. In 1887 werd in B1erick het huidige "Koninklijke Toonkunstkoor Orpheus" ten doop gehouden. Eerste voorzitter was notaris C1erx, terwijl kapelaan Gitmans voor enige tijd de muzikale Ieiding had. Deze foto dateert van 1928, toen "meester" Roneken een belangriike rol speeide. Op de tweede rij, tweede van reehts (nabij vaandel), kan men (met krullekop) Wie1 Aerts ontdekken, een befaamd Blerieks tuinder, die onder de naam "Bestevader" (grootvader) veel stukken sehreef over Bleriek en zijn gebruiken, inwoners, enzovoort.

51. Van het aanvankelijk agrarisehe karakter van BIenek is door onder andere de woningbouw weinig overgebleven. Behalve Hout-Blerick (deels) bleef het landelijk schoon van de Boekend goeddeels bewaard. Hier een foto die dit landelijk karakter erg fijn weergeeft. Hooischelven zijn weliswaar thans verdwenen (evenals de werkpaarden), maar toch is gelukkig de natuur zoveel mogelijk ongerept gebleven. Dat geldt trouwens niet voor dit stuk (nabij de "Zevewaeg"), waar thans verkeersaders de natuur doorklieven.

52. De Wielder is in vroegere jaren een bekend stuk tuinbouwgebied van Blerick geweest. Er moest hard gewerkt worden en een pauze kon er meestal temauwernood af. De koffie ging mee in een draagkan (of "tuit") van flink formaat en de "tasse" (kopjes) waren altijd van het goedkoopste soort: "Veur op ut land good gen6g ... "

53. De huidige Dellestraat (tussen Averbodestraat en Ruysstraat) herinnert wat de naam betreft nog aan dit brokje land in het centrum van Blerick. Ja, het vrouwvolk moest flink meehelpen om de kost te verdienen. Eigen mensen waren goedkoop, want geld uitgeven voor landarbeiders of knechten was er meestal niet bij. Op de foto enkele meisjes Hermkens van "ut Heggestraotje" (thans Laurentiusstraat) tussen de Averbode- en de Steegstraat.

54. Reeds vroeg ging men in Blerick over tot het telen van asperges en dit produkt (hoogseizoen in de maanden mei en juni) is tegenwoordig niet meer weg te denken. Deze opname is uit de Wielder, waar de familie Nolle Juupke (Savelkoul) aspergebedden bezat.

55. Het Doodeind te Hout-Blerick. Dit heet thans Hoverhofweg. 't Was een binnenweg naar Maasbree, waar het vroeger (zo is altijd verteld) spookte. Dat kwam omdat men voorbij het gereformeerde kerkhof moest. Deze begraafplaats was voor "andersdenkenden". Op de foto de familie Schouren rand 1920.

56. In de Boekend (maar ook elders) werd lange tijd paardesport beoefend. Een onderdeel daarvan was het genkrijden, dat nu (om ethische redenen) niet meer gedaan wordt. Korte uitleg: een miter te paard probeert in volle galop de kop van een dode gans te trekken. Deze gans was z6 opgehangen dat de kop omlaag bengelde. Om het geheel te bemoeilijken, werd de nek met groene zeep ingesmeerd, waardoor men in een gladde massa greep. Hier staan miters startklaar voor het genkrijden in de jaren twintig.

57. In 1910 was dit het B1erickse onderwijzerskorps. Staande, van links naar rechts:

Verrijt, Van Bree, Bouten, Swenker, Groenendaa1, Sanders en Spee. Zittend: Gelissen, Roncken, Sanders en Op den Oort. Zij waren verbonden aan de (toen nog) open bare jongensschool, die later de St.-Lambertusschool werd en nog weer later (na de Tweede Wereldoorlog) de Titus Brandsmaschool.

58. Ret inschieten van het nieuwe jaar op oudejaarsdag of op nieuwjaar. Dit geschiedde met car bid bussen. De foto is van omstreeks 192 7. De plaats waar geposeerd werd nabij de timmerwerkplaats van Mooren in de Hoekstraat tussen de Maasbreesestraat en (via "ut bergske", later "de trepkes") Baarlosestraat. De volgende namen zijn gereconstrueerd. Staande: Achten, Lamee, Sef Mooren, Sra Kessels, Willem Mooren, Siang Mooren, Toon Mooren (bakker), Toon Mooren (timmerman) en Jan Gerards, later directeur van de Venlose veiling. Gehurkt: Wiel Renkien, Wiel Walraven en Sjeng Janssen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek