Blerick in oude ansichten

Blerick in oude ansichten

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2228-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een aardig kiekje uit vermoedelijk 1910. Het is genomen op de Napoleonsweg, oftewel de Baarlosestraat in Hout-Blerick. Om u te orienteren: ter hoogte van zaal Custers. Gezien de bagage die men in de hand heeft, mag verondersteld worden dat een reisje was voorgenomen. Maar het kan ook gaan om een langere wandeling met picknick.

60. Een dubbele bruiloft in 1910. Piet (met hoge hoed, links) en Chris Heuvelmans (rechts) trouwden met de zusjes Janssen: Gritie en Marie. Vindt u de kleding uit die dagen ook geweldig?

61. Een zeer bekend gezin uit Blerick, al was de naam niet zo uitzonderlijk: Titulaer. Interessant is vooral dat vader Titulaer (midden, achter tafel) geboren werd in het "Duuvelshuuske" (Ritjensweg). Dit huis is reeds lang verdwenen. Ret lag opzij van de Boekenderstraat (later Jacob Catsstraat). De naam is aan dit huis gegeven, omdat beweerd werd dat het er lelijk kon spoken.

" (J;nC:;l~ 7SSC cctotco /J

(>-t:f< ,tU~:' . ,

62. De zusters van Blerick zijn hun tijd vooruit geweest. Enerzijds zorgden zij voor de bejaarden van Blerick. Deze werden liefdevol verzorgd als Bolle Pietje (politieman) daarom vroeg en toezegde dat de gemeente Maasbree enige vergoeding zou geven. Anderzijds was aan het klooster een schippersschool verbonden. De leerlingen (zie foto) hadden bij de Blerickenaren de bijnaam "Begiene-menkes".

63. Een foto van een groep misdienaars in 1912. Van deze groep leeft niemand meer. Het was vroeger een grote eer om misdienaar te mogen worden. Je moest bekend staan als een goede en degelijke leerling op de lagere school. De foto is genornen op de trapjes bij de grafkelder van de familie Steegh. Boven deze grafkelder was een kapel. Hier werd gebeden, onder andere met Allerzielen (2 november) als er over het kerkhof getrokken werd am de doden te herdenken. Resten van dit kerkhof bevinden zich nog naast de huidige St.-Antoniuskerk. De kapel van Steegh is verdwenen.

64. Georganiseerd carnava1 wordt in B1erick gevierd vanaf 1948. Maar. .. sinds mensenheugenis gingen reeds aan de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) de "drie dolle dagen" vooraf. Groepen en individuelen (ook wel "faatsen" genoemd) gingen in de zalen bij de bals op voor prijzen. Hier een groep uit 1922. De dames doen den ken aan een soort sherrif-figuren. Het zijn: To van Driel (drieentachtig, leeft nog), Betje Hermans, Marie Derks, Truus Derks, Grada van Drie1, An Derks en Bert Donders (tweeentachtig, nog in 1even).

65. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ging aan Bleriek voorbij, al heeft men er wel eens de Duitse kanonnen bij Luik (Belgie) kunnen horen tekeer gaan. Verder was het rustig in Bleriek. Enige versperringen waren aangebraeht en een aantallevensmiddelen was "op de bon". Verder was er weinig te merken, behalve dan dat er gesmokkeld werd. Dat het 1even hier betrekkelijk gewoontjes zijn gang kon gaan, kan men zien aan deze Sijmonsfoto uit 1918. De eehtelieden Sijmons-Lorrnans waren vijfentwintig jaar getrouwd.

66. 0 ja, in 1914-1918 was er natuurlijk wel algemene mobilisatie en heel wat (jonge ) mannen droegen de wapenrok. Deze foto is gemaakt in de Koestraat (nu Kloosterstraat, waar slager Basten gevestigd is). Er was toen de zaak (met benzinepomp) van Chrisje van Hoogstraten. Op de grond zittend, derde van rechts: Coen Ottenheym, later een bekend muzikant bij de harmonie "St.-Caecilia".

67. Zo zagen de militairen er uit. Deze uniformen zijn in 1940 verdwenen. De foto is gemaakt op de Frederik-Hendrikkazerne. Let op de militair reehts: hij heeft op de linkermouw een "zaltdropke". Vertaald: zwart zoutje van stof, bevestigd op de mouw. Dit moeht men dragen (meestal zes weken) als teken van rouw, wanneer een familielid was gestorven.

68. Een groepje turners, onder wie enkele Blerickenaren. Piet Munten (wiens zonen later nation ale matadoren werden), Wim Hermans en Baer Hermans staan er onder anderen op. Ook zien we de uit Tegelen afkomstige Jeuke Janssen, bijgenaamd het "Reusje".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek