Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.J.A. de Haan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3207-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BLF: KE T GRAAF.

9. "Toch weI eng", moe ten vele kleintjes hier gedacht hebben toen zij de man achter dat vreemde kastje en met een zwarte doek over zijn hoofd zagen staan. Zij vertrouwden het niet erg en probeerden wat schuchter weg te kruipen achter de rokken van degene die voor hen stond. Daar Ieenden de rokken zich in die tijd dan ook goed VOOI. Al met al Ieverde dat een aardig pIaatje op van het dorpscentrum, zoals dat er in 1910 uitzag.

10. Meester Manders, die links staat met de hoed op, poseert hier met zijn leerlingen en de onderwijzeres voor het vroegere sehoolgebouw, dat aehter de kerk stond. We zien van links naar reehts, op de aehterste rij: Van Wijk, Lijsje Jongeneel, Janna Stuy (? ), Kees van Vliet, Teus Vlot, Adriaan Vlot, Marrigje Slotboom, Nijs van Vliet, Wout Verwolf, Cornelia Verwolf en Janna van Vuren. Op de tweede rij: Kees van der Stelt, Jenneke Eikelenboom, Maaike van Vliet, Van Wijk, Mien Verhoef, Nel Beukelman, Gerrigje van Vliet, Coba van Vliet, Jannigje Verwolf, Pietje Verwolf en juffrouw Emk (? ). Op de voorste rij: Saan van der Stelt, Jan Wittebrood, Willem Verlek, Evert de Krey, Hannes Slingerland, Saan Mourik, Frans van den Berg, Henk Smit, Jan Mourik, Saan Slob, Pien Brandwijk, Van Wolframsdorf en Jannigje Slob. De foto dateert van 1909.

11. "Bleskensgraaf, 18 Mei 1906", staat er op de lei geschreven die hetmeisjevooraan vasthoudt. Helaas waren de namen van deze kinderen niet allemaal meer te achterhalen. Onder voorbehoud worden de volgende gegeven. Van links naar rechts op de bovenste rij: Dirk van Vuren, onbekend, Henk Slotboom, Mink Schakel, Kees Verwolf en verder onbekenden. Op de tweede rij: Nijs Verlek, Stuy(? ), onbekend, Arie Vlot, Stuy, Wim Schakel, An en Aal Schakel, Van Vliet, Mijns den Hartog en Van Vuren. Op de derde rij: juffrouw Van der Zwan, twee onbekenden, Cornelia Verwolf, Marrigje Slotboom, Verhey, Cor Verhey, Jan Rien de Ruiter, onbekend, Janna Stuy, Jan de Ruiter, Janna van Vuren en Keetje Verlek. Op de voorste rij: Van Wijk, Coba van Vliet, drie onbekenden, Stuy, Zwijnenburg, Neel Zwijnenburg, Van Wijk, Pietje Verwolf, onbekend, Kees van Vliet en Willern Verlek.

12. Behalve het huis van schoenmaker Verlek, links op de foto, is op dit punt van het dorp alles veranderd. Achter het huis van de schoenmaker zien we nogjuist een gedeelte van de boerderij van de farnilie Verlek. De boerderij werd in 1940 verwoest. De hoge wilgen langs de weg werden grotendeels voor de oorlog al gekapt. Ook de weilanden rechts van de weg zijn verdwenen. Hier werd kort na de oorlog de Zevenhovenstraat, later Burgemeester Dekkingstraat, aangelegd en nog later verrees daar ook het bejaardencentrum.

Bleskensgraf.

13. Omstreeks 1915 was de zuidzijde van de Graafstroom ter hoogte van het dorp nog nauwelijks bebouwd. Er stonden daar enkele boerderijen en verder was alles weiland. De dorpsbebouwing bevond zich nagenoeg geheel aan de noordzijde van het water. Dat is overigens ook nu nog min of meer het geval. Hierboven ziet u wat nu de Dorpsstraat is met op de achtergrond de boerderij van de familie De Gier. Uiterst links is nog juist het uiteinde van de brugleuning zichtbaar.

14. Voordat Hofwegen in 1855 bij Bleskensgraaf werd gevoegd was het een zelfstandige gemeente. Ret hier afgebeelde pand deed dienst als gemeentehuis. Ret dateerde van 1727 en werd eeuwenlang bewoond door de familie Boer. Helaas werd dit fraaie pand enige tijd geleden door brand verwoest. Bij de samenvoeging van de twee gemeenten stelde het bestuur van Hofwegen de volgende eisen: men mocht er financieel niet op achteruitgaan; er moest tenminste een inwoner van Hofwegen in de gemeenteraad zitting hebben en de naam Hofwegen moest gehandhaafd blijven. Aan de laatste eis is tot op heden voldaan en vandaar de naam van de gemeente: Bleskensgraaf en Hofwegen. Overigens was Hofwegen ook voor de samenvoeging (het telde toen zevenentachtig inwoners) al in vele zaken afhankelijk van Bleskensgraaf, onder meer wat betreft de school, de kerk en de brandweer.

15. Ret fraaie landhuis dat tegenover het bejaardeneentrum aan het water staat is algemeen bekend. Ret werd vlak na de oorlog gebouwd op de plaats waarop voordien deze boerderij stond. Hier boer de Leen van den Berg, die er een fraaie voortuin op na hield. Ret kleine huis ernaast werd bewoond door Jan en Hilligje Lopik. De schuur reehts over de weg heeft de oorlog overleefd en is nadien nog lange tijd in gebruik geweest als veestal. Zij werd afgebroken om plaats te maken voor het bejaardencentrum.

16. Wit was vroeger zeer in trek. Wit stond voor properheid en reinheid. De lange schorten, zoals de dames links in de schouw die dragen, waren smetteloos wit, evenals de stoepen die regelmatig met kalk en zand werden geschuurd. Ook de ooievaars op de kerk bleven niet achter. Zij "schilderden" een gedeelte van het kerkdak, maar dat had niets met properheid te maken. Overigens, wat de stoepen betreft: na de komst van de waterleiding, in 1932, raakten zij al snel in onbruik en daardoor in verval. En wie nu nog een wit geschuurde houten stoep wil zien, zal goed moe ten zoeken.

17. Dirk van Oostende dreef zijn kruidenierszaak in het pand reehts van de bruggang. Hij nam deze zaak over van zijn sehoonvader Gart Lakerveld. Voordien verdiende hij enige tijd zijn brood als sehoenmaker. Dank zij deze Dirk van Oostende zijn diverse dorpskiekjes voorhanden uit de periode 1910-1920. Hij maakte zelf de foto's en verkocht de ansichten in zijn winkeltje. Meestal zette hij, zoals hier ook het geva1 is, zijn naam onder de foto. Als u er op let, zult u in dit boekje meer prenten van hem ontdekken. In het huisje links van de bruggang woonde sehoenmaker Aantjes.

-'_..-'---"""-~--""'-""~--'-'----'--'----'---: ~-,-,--,-""""""-"----'-

-~-~--~-"""-"" ,-------~-"'...:;;------~-

~-'-.,.."..~- ..

-''--'--~-'''''''-'''-'"..",..,-''-. ?...?.. ~~-'-'..-....""..,.

~~~~~:~

~-'<~ ~-'~ ~-'~

:m-

Bles1{ens~raaf

Uitg. P. V&J} Essen) !r!z . .Molcuaangrallf

18. Zo zag het dorp er uit in het prille begin van deze eeuw. Links, achter de boom, staat het huis van bovenmeester Manders. De bovenmeester had toen tevens de functie van "klokkenist en k!okluider", zoals dat officieel heette (deze functie werd in 1937 opgeheven), De kerk en de school waren vanuit zijn huis binnendoor bereikbaar. Naast het huis van de bovenmeester zien we het gemeentehuis. Op de achtergrond ontwaren we de boerderij van de familie Verlek; in het pand daarvoor was een cafe gevestigd. Daarnaast woonde toen nog kruidenier Gart Lakerveld, dan kwam de bruggang met daaraan grenzend de smederij van Harm van der Horst en vooraan het kruidenierswinkeltje van Smit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek